Zoekresultaat 21 - 30 van 295 resultaten

 • NEE-NEE sticker, NEE-JA sticker

  U kunt bij ons stickers krijgen voor op uw brievenbus. Op deze stickers staat welke post u niet wilt krijgen. Het gaat om post waar uw adres niet op staat. Bijvoorbeeld reclamefolders en huis-aan-huisbladen.

 • Bijzondere noodzakelijke kosten

  Heeft u noodzakelijke niet-alledaagse kosten, maar kunt u deze niet betalen? En heeft u weinig spaargeld? Dan kunt u misschien een bijdrage ontvangen: de bijzondere bijstand. Het bedrag dat u ontvangt is meestal een gift. U hoeft dit dan niet terug te betalen. In sommige situaties wordt het bedrag aan u geleend. Dan betaalt u het bedrag wel terug. Hier…

 • Hulp bij geldzorgen

  Heeft u een laag inkomen, heeft u schulden of heeft u moeite om alles te betalen? Kom dan gerust langs bij de gemeente. Er zijn verschillende regelingen en toeslagen om uw geldzorgen aan te pakken. Hieronder vindt u alle mogelijkheden op een rij. Heeft u (of uw bedrijf) hulp nodig? Komt u er zelf niet uit en wilt u hulp…

 • Afval

  De RAD (Regionale Afvalstoffendienst) HW B.V. zorgt voor de afvalinzameling (ook van bedrijfsafval) in de Hoeksche Waard. Dit gaat volgens het 'Goed scheiden loont' tarievensysteem. Hierbij betaalt u voor elke keer dat u restafval aanbiedt. Het scheiden van afval wordt op deze manier gestimuleerd en het afvalbeheer blijft daardoor betaalbaar. Bekijk de afvalkalender Wilt u meer informatie of heeft u andere vragen…

 • Gemeentegroen (snippergroen) huren of kopen

  De Hoeksche Waard is een groene gemeente. Voor de beleving en het aanzicht van onze dorpen vinden we groen erg belangrijk. Daarnaast spelen groene wijken een steeds belangrijkere rol in de verduurzaming van onze omgeving (meer groen, minder steen).  Met snippergroen bedoelen wij  stukjes openbare gemeentegrond. Vaak zijn deze stukjes grond overgebleven na een herindeling van het bestemmingsplan of de…

 • Bijdrage voor schoolkosten

  In gezinnen met een laag inkomen is er niet altijd genoeg geld voor schoolreisjes, woordenboeken of een goede fiets. U kunt een bijdrage voor de schoolkosten van uw kinderen aanvragen: de Meedoenregeling. Voor wie is de Meedoenregeling bedoeld? Voor ouders of verzorgers van kinderen tot 18 jaar met een laag inkomen en zonder veel eigen geld of bezittingen. Gehuwden, samenwonenden…

 • Bouw- en woningtoezicht

  Als gemeente controleren wij of er gebouwd wordt volgens de daarvoor geldende regels of verleende vergunningen. Vooral de bouw- en omgevingsveiligheid heeft daarbij onze aandacht. Bij eenvoudige nieuwbouwwerken zoals onder andere rijtjeshuizen zien we vanaf 1 januari 2024 alleen nog toe op de positionering en vormgeving. Voor de toetsing en het toezicht op de technische constructie maakt u vanaf dan…

 • Leenheerenpolder Goudswaard

  In de Leenheerenpolder komt ruimte voor herstel van intergetijden natuur. In de kop van het gebied is ruimte voor het vergroten van de recreatieve beleving. Ook komen er (recreatie) woningen. Het buitendijks gebied van 130 hectare groot wordt op deze manier voor bewoners en recreanten aantrekkelijker. De ontwikkeling biedt kansen voor het vergroten van de  vitaliteit economische groei van het…

 • Leerplicht en verzuim

  Kinderen hebben onderwijs nodig om zich te ontwikkelen en te ontplooien, maar ook om later meer kans te hebben op werk. Ouders zijn verantwoordelijk voor het inschrijven van hun kind op een school. Ook zijn zij verantwoordelijk voor de aanwezigheid van hun kind op een school. Jongeren vanaf 12 jaar zijn zelf ook verantwoordelijk voor hun aanwezigheid op school. De consulenten Leerplicht…

 • Zondagsrust, ontheffing

  Wilt u een evenement organiseren op zondag? Houd er dan rekening mee dat de Zondagswet een onderdeel is van de Nederlandse wetgeving waarin de zondagsrust geregeld wordt. U kunt een ontheffing voor de Zondagswet aanvragen via het online aanvraagformulier voor een evenementenvergunning. Heeft uw aanvraag geen betrekking op een evenement? Vraag de ontheffing dan schriftelijk bij ons aan. U kunt contact opnemen…