Zoekresultaat 21 - 30 van 133 resultaten

 • Gemeentegids

  Lokaal Totaal geeft voor onze gemeente een gemeentegids uit en verspreidt deze huis aan huis. Dat doet Lokaal Totaal op eigen initiatief. De gemeente werkt hier niet aan mee. Ook in de digitale gemeentegids kunt u terecht voor gegevens van verenigingen, stichtingen, instellingen en bedrijven. Bij ieder adres kunt u een bijbehorende plattegrond oproepen of een route laten berekenen. Wilt u, dat uw…

 • Meld Misdaad Anoniem

  Om ondermijning en andere criminele activiteiten in de gemeente Buren samen met inwoners en ondernemers aan te pakken, werkt de gemeente samen met Meld Misdaad Anoniem (M.). Door signalen van criminele activiteiten te melden, kunnen inwoners en ondernemers meehelpen de gemeente veiliger te maken en criminelen te stoppen. Meldpunt Meld Misdaad Anoniem Het meldpunt is zeven dagen per week bereikbaar…

 • Officiële bekendmakingen

  De gemeente neemt besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor uw buurt. Bijvoorbeeld een nieuw bestemmingsplan of een vergunning voor een evenement, een verbouwing of het kappen van een boom. Ook de verordeningen vallen onder deze besluiten. Al deze besluiten moeten we officieel bekendmaken. Op de website officielebekendmakingen.nl kunt u alle officiële bekendmakingen vinden. Op deze website kunt u…

 • Advies brandveiligheid

  Een woning of pand moet brandveilig zijn. Bij de brandweer kunt u advies vragen over de brandveiligheid van uw gebouw. De brandweer adviseert ook de gemeente bij de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Een brandveiligheidsadvies kunt u zelf vragen aan de brandweer. Dit is niet nodig als u al een omgevingsvergunning hebt aangevraagd. Dan bekijkt de gemeente samen…

 • Hondenbelasting

  Wat houdt hondenbelasting in? Als u een hond bezit, verzorgt of onder toezicht hebt, betaalt u hondenbelasting. Het maakt niet uit of u de hond los laat lopen op uw eigen erf. Ook dan betaalt u hondenbelasting. Er zijn uitzonderingen. Indien u houder bent van een blindengeleidehond of hulphond hoeft u geen hondenbelasting te betalen. U moet dit wel kunnen…

 • Legesverordening en tarieven

  De gemeente draagt zorg voor een groot aantal taken zoals: "het onderhoud van de wegen, riool en openbaar groen; de zorg voor jeugd en ouderen; het ondersteunen van sport, kunst en cultuur en nog vele andere zaken" Bij de uitvoering van deze taken horen producten en diensten die de gemeente rechtstreeks uitvoert voor individuele inwoners en bedrijven. U kunt hierbij…

 • Geslachtswijziging

  Als u de overtuiging hebt dat u tot het andere geslacht behoort, kunt u bij de gemeente een verzoek doen om het geslacht op uw geboorteakte te wijzigen. Dit verzoek kunt u alleen doen in de gemeente waar u geboren bent. Bekijk hier hoe u de wijziging aanvraagt en wat u daarvoor nodig hebt.

 • Bewijs van Nederlanderschap

  U heeft een Bewijs of Verklaring bezit Nederlanderschap nodig om aan te tonen dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Bijvoorbeeld bij een verhuizing naar het buitenland of een huwelijk. Of voor bepaalde beroepen zoals een functie in het openbaar bestuur. Als u online een afspraak wilt maken, kies dan voor Uittreksel Basisregistratie Persoonsgegevens.

 • Signaleringsgroepen

  Iedereen woont graag in een veilige en prettige leefomgeving. Ondanks alle inspanningen is er soms toch overlast. Wat kun je als inwoner doen om overlast te voorkomen en te bestrijden? Sluit je aan bij een signaleringsgroep of WhatsApp- groep!

 • Verhuizen naar Nederland

  Verhuist u vanuit het buitenland naar de gemeente Buren of verblijft u het komende half jaar minimaal vier maanden in Nederland? Dan moet u zich binnen vijf dagen na aankomst persoonlijk laten inschrijven bij de gemeente. Heeft u een partner en/of kinderen die ook ingeschreven moeten worden, dan moeten zij met u meekomen. U kunt zich inschrijven als u legaal…