Zoekresultaat 21 - 30 van 36 resultaten

 • Wet Bibob

  Wet Bibob Via de wet Bescherming integriteit overheid (Bibob) kan de gemeente onderzoek doen naar de achtergrond van een persoon, marktpartij, bedrijf of organisatie, wanneer deze bijvoorbeeld een vergunning of subsidie aanvraagt of een overeenkomst aan wil gaan met de gemeente. De wet is er om te...

 • Ventvergunning

  Wilt u op straat (zonder vaste standplaats) of aan de deur verkopen of diensten aanbieden? Dan heeft u een ventvergunning nodig. Hieronder valt bijvoorbeeld ook de verkoop van ijs met een rijdende ijscowagen, of het huis-aan-huis aanbieden van een contract met een energiemaatschappij. Een...

 • Reclamevergunning

  Wilt u weten of u een reclamevergunning nodig heeft? Doe dan de vergunningencheck. Reclamevergunning aanvragen Blijkt uit de vergunningencheck dat u een vergunning nodig heeft? Dan kunt u deze gelijk aanvragen via het omgevingsloket online. Aanvragen en Omgevingsloket van vóór 2024 Op 1 januari 2024...

 • Huwelijksbevoegdheid

  Wilt u in het buitenland met uw partner trouwen, in het land waar uw partner woont? Dan heeft u een verklaring van huwelijksbevoegdheid nodig. Dit is nodig als de instantie van het land waar u trouwt hierom vraagt. U kunt deze verklaring aanvragen als u: De Nederlandse nationaliteit heeft. In de...

 • Bouwplannen en/of omgevingsvergunning inzien

  Wilt u bezwaar maken tegen een omgevingsvergunning? Inzage in een bouwplan kan dan gunstig zijn. Deze moet u bij de gemeente indienen. In een bouwplan staat beschreven wat de bouw of verbouw inhoudt. De gemeente is verplicht om bouwplannen te publiceren. Inzage Voor inzage kunt u een afspraak maken...

 • Vuurwerk en jaarwisseling

  Tijdens de feestdagen maken we het gezellig. Dit zorgt helaas soms ook voor een groter risico op brand. Hieronder vindt u tips om de kerstdagen en de jaarwisseling zo veilig mogelijk te vieren. Verder leest u alles over het verbod op het afsteken van vuurwerk en de maatregelen die de gemeente treft...

 • Beschermd stadsgezicht

  De binnenstad van Schiedam is aangewezen als beschermd stadsgezicht. Bij een beschermd stadsgezicht gaat het om het totaalbeeld dat gevormd wordt door de gebouwen, straten, pleinen, havens, bruggen, bomen enzovoorts. Aanwijzing als stadsgezicht gebeurt op basis van de Monumentenwet 1988. Of de...

 • Ontheffing sluitingsuur

  Horecabedrijven buiten het centrum en stationsgebied (uitgezonderd coffeeshops) en restaurants in de gehele gemeente kunnen een ontheffing sluitingsuur (verlaatje) aanvragen. Hiermee mogen zij maximaal tien keer per jaar één uur langer open zijn. Aanvraag ontheffing sluitingsuur Een ontheffing...

 • Legalisatie handtekening

  Moet u bewijzen dat uw handtekening op een document echt van u is? Dan kunt u die laten legaliseren. Maak hiervoor een afspraak. De ambtenaar van de gemeente controleert de handtekening op het document met de handtekening op uw identiteitsbewijs. Let op: de legalisatie bewijst dat uw handtekening...

 • Melding incidentele festiviteit

  Geluidsnormen Er zijn landelijke geluidsnormen vastgesteld om de overlast van horeca te beperken en liefst zelfs te voorkomen. Deze normen vindt u in artikel 2.17 t/m 2.20 van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Let op: deze geluidsnormen gelden niet voor alle vormen van geluid. Het gaat in het...