Zoekresultaat 21 - 30 van 31 resultaten

 • Gebruik achternaam veranderen

  In een aantal situaties kan het gebruik van de achternaam veranderd worden. Er kan gekozen worden uit verschillende alternatieven.

 • Vuur stoken

  Voor het stoken van vuur in de openbare lucht is vaak een ontheffing nodig. Dit geldt niet voor ongevaarlijke vuren, zoals barbecues en vuurkorven.

 • Vluchtelingenpaspoort

  Als iemand een geldige verblijfsvergunning voor vluchtelingen heeft, dan kan diegene een vluchtelingenpaspoort aanvragen.

 • Studietoeslag

  Individuele studietoeslag is er voor studenten met een beperking. Deze toeslag kan onder verschillende voorwaarden worden aangevraagd.

 • Bouw en verbouwing, welstand

  Een welstandcommissie controleert diverse aspecten van een geplande bouw of verbouwing.

 • Vreemdelingenpaspoort

  Als iemand een geldige verblijfsvergunning hebt, maar (nog) niet de Nederlandse nationaliteit, dan kan diegene een vreemdelingenpaspoort aanvragen.

 • Overlijden aangifte

  Als iemand is overleden, doet een uitvaartondernemer meestal aangifte in de gemeente waar de persoon is overleden. Maar als nabestaande kunt u ook zel

 • Gehandicaptenparkeerplaats

  Een gehandicaptenparkeerplaats is er voor mensen met een lichamelijke beperking. De parkeerplaats kan onder een aantal voorwaarden aangevraagd worden.

 • Forensenbelasting

  Forensenbelasting moet betaald worden als iemand voor langere tijd een 2e woning in een andere gemeente heeft dan waar hij staat ingeschreven.

 • Informatie opvragen en Wet open overheid

  Als informatie van de overheid (nog) niet openbaar is, kan onder voorwaarden een Wob-verzoek ingediend worden.