Zoekresultaat 301 - 306 van 306 resultaten

 • Melding eikenprocessierups

  In de maanden mei, juni en juli leeft de eikenprocessierups. De haartjes van deze rups kunnen gezondheidsklachten veroorzaken. De gemeente begint al vroeg met het nemen van intensieve maatregelen. Ook als er nog geen rupsen zijn. Met deze maatregelen willen wij zorgen voor steeds minder rupsen. Komt u ze tegen op eikenbomen of op andere plekken in de openbare ruimte? Geef…

 • Lening dringend onderhoud gemeentelijk monument

  Heeft u een gemeentelijk monument en denkt u dat er binnenkort monumentale waarden verloren gaan? Mogelijk heeft u recht op een lening voor dringend onderhoud aan het monument. U kunt de lening aanvragen bij de gemeente. Daarvoor belt u ons via telefoonnummer 14 0182.

 • Onroerendezaakbelasting

  Onroerendezaakbelasting (OZB) is een gemeentelijke belasting op onroerende zaken zoals woningen, bedrijfspanden en grond. Eigenaren van woningen en eigenaren en gebruikers (huurders) van gebouwen die geen woningen zijn, betalen OZB. De gemeente stelt jaarlijks voor de OZB een percentage van de WOZ-waarde vast. Dit percentage bepaalt de hoogte van de OZB die u moet betalen. De aanslag voor de OZB…

 • Aanvraag publiek optreden

  U gaat een feestelijk moment vieren. Bijvoorbeeld de opening van een winkel, de presentatie van een boek of de onthulling van een monument of kunstwerk. En u wilt graag de burgemeester en/of 1 van de wethouders uitnodigen. Dat kunt u doen met een aanvraag via onderstaande knop.

 • Melding discriminatie

  Regelmatig worden mensen anders behandeld om redenen die er niet toe doen. U wordt bijvoorbeeld uitgescholden door uw buren, omdat u een andere afkomst of huidskleur heeft. U wordt niet serieus genomen vanwege uw handicap, of getreiterd op uw werk vanwege uw homoseksualiteit. Laat het er niet bij zitten en meld discriminatie bij Stichting voor Inclusie & discriminatiebestrijding.

 • Melding vermoeden zorgfraude

  De gemeente Gouda geeft jaarlijks veel geld uit aan inwoners die zorg of hulp nodig hebben. Dat doet de gemeente vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Het is belangrijk dat dit geld, dat bedoeld is voor zorg,  goed wordt besteed. Het is belangrijk dat u een vermoeden van verkeerd gebruik van het zorggeld (fraude) met ons deelt.…