Zoekresultaat

351 - 360 van de 368 Resultaten
Toon producten van Utrecht
 • Meldingen

  U kunt een melding doorgeven aan de gemeente. Bijvoorbeeld over afval, vervuiling, groen, onderhoud, reparaties, obstakels, verkeer, wegwerkzaamheden, overlast, graffiti, woonfraude of bedrijven die zich niet aan milieuregels houden. Ook kunt u een melding doen als u een obstakel ziet waar bijvoorbeeld mensen in een rolstoel of slechtzienden last van hebben.U kunt nu tijdelijk ook doorgeven als u overlast ervaart van inwoners of organisaties die zich niet houden aan de coronamaatregelen. Denk daarbij aan 1,5 meter afstand houden of als er sprake is van groepsvorming. Doe een melding Op deze pagina: Hoe doet u een melding? Spoed Klacht Vraag, wens, idee Slim Melden app U kunt uw melding ook doorgeven via de Slim Melden app. Download de app in de Google Play Store of de Apple store. Video Slim Melden app Video: Slim Melden app op Youtube Hoe doet u een melding? Nadat u op de knop 'Doe een melding' hebt geklikt, komt u in een nieuw scherm. Vul bij 'Zoek op straatnaam' de straat in. Klik op de kaart op een groen icoontje voor een melding over bijvoorbeeld een bushokje of prullenbak. Of klik op de kaart op de plek waarover u iets wilt melden. U ziet dan een geel icoontje. Rechts naast de kaart ziet u een blauwe knop waar u uw melding kunt doorgeven. Geef bij de toelichting een korte omschrijving. Deze tekst komt op de website. Stuur eventueel een foto mee om de melding duidelijker te maken. Algemene meldingen ziet u op de kaart. Bepaalde meldingen ziet u niet op de kaart. Hierin staat dan misschien privacygevoelige informatie. Dan ziet u de tekst 'Let op: Deze melding wordt niet getoond op de kaart. Er kan sprake zijn van privacygevoelige informatie.' Spoed Gaat uw melding over openbare orde en veiligheid en heeft uw melding spoed? Neem dan altijd contact op met de politie, telefoonnummer 112 of 0900 - 88 44. Gaat uw melding over geluidsoverlast bij evenementen en heeft het spoed? Bel met 14 030. Kies buiten kantoortijden 'geluidsklachten bij evenementen'. Gaat uw melding over een bedrijf dat de milieuregels overtreedt en heeft het spoed? Met dringende klachten over bijvoorbeeld stank van bedrijven kunt u buiten kantoortijden dag en nacht bellen met de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht. De RUD kan niet alle klachten zelf afhandelen. Kunnen zij dit niet, dan spelen zij de klacht door naar de juiste instantie. Klacht Hebt u een klacht over de gemeente of de medewerkers? Dan kunt u een klacht indienen. Vraag, wens, idee U kunt ook een vraag stellen of uw wens of idee aan ons doorgeven.

 • Archeologievergunning aanvragen

  Bij de volgende werkzaamheden hebt u mogelijk een archeologievergunning nodig: Bouwen Slopen Graafwerkzaamheden Saneren van de bodem Kabels en leidingen leggen Waar hebt u een archeologievergunning nodig? U hebt een archeologievergunning nodig in de groene, gele en rode gebieden op de Archeologische Waardenkaart (pdf, 7,1 MB). In het witte gebied is geen archeologievergunning nodig.Wilt u bouwen of slopen, of andere grondwerkzaamheden uitvoeren in een van de 12 beschermde archeologische rijksmonumenten? Dan mag dit in principe niet. Is dit toch nodig? Dan hebt u een monumentenvergunning van het Rijk nodig. De werkwijze en het aanvraagformulier vindt u op cultureelerfgoed.nl. Het aanvraagformulier stuurt u naar archeologie@utrecht.nlDe archeologische rijksmonumenten staan niet op de archeologische waardenkaart en worden aangeduid met de donkerpaarse contouren op de kaart archeologie in Nederland. Aanvragen Wilt u een archeologievergunning aanvragen? Overleg dan eerst met een archeoloog. Bel met telefoonnummer 14 030 of stuur een e-mail naar archeologie@utrecht.nl.De archeoloog kan u meer vertellen over: verplichte documenten bij uw aanvraag verloop procedure archeologisch onderzoek, en of het nodig is Vraag archeologievergunning aan (pdf, 44 kB) U ontvangt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Archeologische vondst melden U bent wettelijk verplicht archeologische vondsten te melden bij de gemeente. Ook als u geen vergunning nodig hebt. U kunt (bij toeval) archeologische sporen of vondsten vinden. Bijvoorbeeld in de volgende situaties: bouwwerkzaamheden werkzaamheden in uw tuin op een omgeploegde akker op de storthopen van een bouwproject Meld archeologische vondsten via telefoonnummer 14 030 of of stuur een e-mail naar archeologie@utrecht.nl. Archeologisch onderzoek Het kan zijn dat u een archeologisch onderzoek moet laten uitvoeren voordat u een archeologievergunning kunt krijgen. Bespreek uw plannen zo vroeg mogelijk met de archeologen. Zij vertellen u of en welk onderzoek u moet laten doen en aan welke voorwaarden het onderzoek moet voldoen. De gemeente kan ook met u bekijken of het mogelijk is uw plannen zodanig vorm te geven dat een archeologisch onderzoek niet nodig is. Is een archeologisch onderzoek nodig? Dan moet u zelf de uitvoering regelen. U kunt dit alleen laten doen door bedrijven of gemeenten met een certificaat. Bedrijven en gemeenten moeten zich bij de uitvoering van archeologische onderzoeken houden aan landelijke richtlijnen, die zijn vastgelegd in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA). Voor onderzoeken binnen de gemeente Utrecht gelden aanvullende richtlijnen: Richtlijnen voor archeologisch onderzoek in de gemeente Utrecht (pdf, 129 kB). Kosten Voor de archeologievergunning en de beoordeling van het archeologische onderzoek brengen wij kosten bij u in rekening. Bekijk de kosten in de Legesverordening. Meer informatie Verordening op de Archeologische Monumentenzorg Handreiking archeologievriendelijk bouwen Archeologische rijksmonumenten: informatie voor eigenaren, beheerders en gebruikers folder Archeologie in Utrecht (pdf, 361 kB) Wetgeving Erfgoedwet Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht 2010

 • Huisvesting culturele organisaties Berlijnplein, subsidie aanvragen

  Deze subsidie kunt u aanvragen als beheerder voor het verblijf van verschillende culturele organisaties op het Berlijnplein. U kunt deze subsidie aanvragen tot en met 19 april 2021. Waarvoor kunt u deze subsidie aanvragen? U kunt subsidie aanvragen voor huisvesting op het Berlijnplein voor: het uitwerken van een voorstel voor de vaste 4.000 m² aan gebouwen waarin verschillende culturele organisaties een plek krijgen het aannemen van (onder)huurders voor deze 4.000 m² zorgen voor het verblijf van de culturele organisaties tijdens het 15-jarige huurcontract tussen aanvrager (hoofdhuurder) en gemeente (eigenaar/verhuurder) Voorwaarden U kunt deze subsidie alleen aanvragen als bedrijf of stichting/organisatie. Daarnaast: hebt u kennis van en minimaal 5 jaar ervaring met het beheren van meerdere gebouwen met verschillende culturele organisaties, cultureel ondernemers en kunstenaars hebt u in de periode 2017-2019 een omzet gedraaid uit de hierboven genoemde gebouwen van minimaal € 150.000 per jaar kunt u gesprekspartner zijn voor de gemeente bij de ontwikkeling van het Berlijnplein werkt u volgens de afspraken binnen het Berlijnpleinproject, zoals vastgelegd in de Leidende principes. Ook verspreidt u deze principes actief. Alle eisen en voorwaarden leest in de nadere regel Huisvesting culturele organisaties Berlijnplein. Wat stuurt u mee? Voor de stukken die u moet aanleveren, hebt u bepaalde informatie nodig. Onder andere voor het maken van een duidelijk projectplan. Vraag deze informatie voor 12 april aan via nadereregelberlijnplein@utrecht.nl. Wij sturen u dan de informatie. De volgende stukken, opgesteld volgens de opgevraagde informatie stuurt u mee met uw aanvraag: kopie van het uittreksel van de Kamer van Koophandel kopie van een bankafschrift of bankpas met IBAN. Bij toekenning van uw aanvraag maken wij de subsidie over naar dit rekeningnummer kopie van de statuten van uw bedrijf, stichting of andere rechtsvorm. beschrijving van uw organisatie. Hierin laat u zien dat u voldoet aan de eisen en de beoordelingsvoorwaarden van de subsidieaanvraag activiteitenplan met begroting voor de aanloopfase en een Exploitatieplan voor de exploitatiefase Aanvragen U kunt de subsidie alleen als organisatie aanvragen. Dat doet u met eHerkenning. Uw eHerkenning moet betrouwbaarheidsniveau 2+ of hoger hebben. Vraag subsidie aan Wat gebeurt er na uw aanvraag? U ontvangt uiterlijk 5 weken na 19 april een besluit over uw aanvraag. Is uw aanvraag niet compleet of wij hebben meer informatie nodig? Dan kan het besluit wat langer duren. Hoeveel subsidie kunt u krijgen? Aanloopfase: voor het uitwerken van de plannen ontvangt u maximaal € 50.000 per jaar. Uitvoering: voor de uitvoering ontvangt u maximaal € 120.000 per jaar. Bovenstaande bedragen zijn een schatting, het college stelt elk jaar de bedragen voor subsidie vast in de subsidiestaat. Verantwoording In het besluit staat informatie over de financiële verantwoording van de activiteiten. Meer informatie over de financiële verantwoording leest u bij de regels voor subsidies. Hulp of advies nodig? Neem gerust contact op met het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36. Meer over subsidies Subsidiehulp voor de algemene regelgeving en voor andere subsidies van de gemeente Utrecht.

 • Samen voor Overvecht, subsidie aanvragen

  In Overvecht werken we als gemeente met professionals en bewoners samen aan de wijkaanpak Samen voor Overvecht. In deze aanpak zijn de ambities en kansen voor de wijk beschreven. Organiseert u activiteiten in Overvecht die passen bij die ambities en kansen? Dan kunt u hiervoor subsidie aanvragen. Wat zijn de voorwaarden? De activiteit past bij minstens 2 ambities en/of 1 of meer kansen van de aanpak Samen voor Overvecht. De activiteit is goed voor Overvecht en de bewoners van de wijk. De activiteit is aanvullend op andere activiteiten in de wijk. U krijgt maximaal 3 jaar subsidie voor dezelfde activiteit tot uiterlijk 31 december 2022. Lees alle criteria en eisen. Wat stuurt u mee? Bij een aanvraag van een bewoner Uw aanvraag bestaat uit: In het aanvraagformulier geeft u antwoord op de volgende vragen: Wat gaat u organiseren? Kies bij welke ambities uw activiteit past. Kies bij welke kansen uw activiteit past. Leg uit waarom uw activiteit bij deze ambities en kansen past. Voor wie is de activiteit? Wat is uw doel met de activiteit? Met wie werkt u samen? Waar vindt de activiteit plaats? Wanneer vindt de activiteit plaats? Een sluitende begroting U krijgt binnen 4 weken een besluit over uw aanvraag. Bij een aanvraag van een professional Upload de volgende bijlagen in het aanvraagformulier: Een activiteitenplan volgens de eisen van artikel 6 in de nadere regel. Een sluitende begroting. Vraagt u voor het eerst subsidie aan of zijn er wijzigingen in uw gegevens? Upload dan ook de volgende documenten: kopie uittreksel uit het verenigingen-, stichtingen- of handelsregister van de Kamer van Koophandel kopie statuten van de organisatie kopie bankafschrift van de organisatie U krijgt binnen 13 weken een besluit over uw aanvraag. Subsidie aanvragen Als inwoner kunt de subsidie alleen aanvragen met Digid. Als organisatie kunt u de subsidie alleen aanvragen met eHerkenning. Uw eHerkenning moet betrouwbaarheidsniveau 2+ of hoger hebben. Vraag subsidie aan Hoeveel subsidie kunt u krijgen? De subsidie voor bewoners is maximaal €20.000,-. Professionals mogen meer subsidie vragen. Wilt u hulp of advies bij uw aanvraag? Neem gerust contact op met het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36. Lees ook… Subsidiehulp voor de algemene regelgeving en voor andere subsidies van de gemeente Utrecht. Meer over de wijkaanpak in Overvecht. Meer over de wijk Overvecht.

 • Fietstrommel aanvragen

  Een fietstrommel is een afgesloten plek waar u veilig uw fiets stalt. U betaalt per fiets een bedrag om de fiets in de trommel te mogen stallen. Wilt u een fietstrommel aanvragen in uw straat? Dan kunt u hiervoor online een aanvraag doen. Als de gemeente uw aanvraag goedkeurt, dan wordt de fietstrommel op kosten van de gemeente geplaatst. Voor de stalling in de fietstrommel sluit u een abonnement af. We plaatsen fietstrommels met 4 plekken. In een fietstrommel passen standaard fietsen. In de fietstrommel is geen plek voor scooters en brommers of speciale fietsen met bijvoorbeeld een krat, bakfiets en/of een breed stuur. Twijfelt u of uw fiets wel past? Stuur gerust een e-mail naar fietsparkeren@utrecht.nl Stuur samen met uw aanvraag ook een foto of tekening van de locatie waar u de fietstrommel zou willen. Per adres kunnen maximaal 2 fietsen gestald worden. Bedrijven en/of instellingen kunnen overigens geen fietstrommel aanvragen. Vraag een fietstrommel aan Na uw aanvraag Na uw aanvraag krijgt u van ons een ontvangstbevestiging in uw mail. Het beoordelen van een aanvraag duurt ongeveer 8 weken. Na 8 weken ontvangt u van ons bericht of de fietstrommel kan worden geplaatst. Als de fietstrommel kan worden geplaatst, dan informeren we de buurt/wijk over de plaatsing, de locatie van de fietstrommel en het moment van plaatsing. We plaatsen de trommel ongeveer 3 maanden na goedkeuring van de aanvraag. Beoordeling van uw aanvraag Om te beoordelen of een fietstrommel kan worden geplaatst, kijken we onder andere naar: de juistheid van de gegevens in de aanvraag het Parkeerbeleid van de gemeente Utrecht als het voor het plaatsen van het fietsenrek nodig is een parkeerplaats op te heffen de verkeersveiligheid: blijft de straat overzichtelijk, bereikbaar voor nood en hulpdiensten, enzovoort de toegankelijkheid en gebruik van het voetpad eventuele ondergrondse belemmeringen (kabels en leidingen, funderingen boomwortels, enzovoort kunnen het plaatsen van een fietstrommel belemmeren). Sociale veiligheid het nog beschikbare budget de parkeerdruk in de wijk, met andere woorden: is er een probleem met het parkeren van fietsen op de straat in de wijk of buurt? of de woningen in de buurt beschikken over een eigen berging, tuin, garage waar de fiets gestald kan worden

 • Bijstandsuitkering aanvragen

  Hebt u niet genoeg inkomen of vermogen om van te leven? Als u voldoet aan de voorwaarden kunt u een bijstandsuitkering aanvragen. Dan hebt u een inkomen totdat u (weer) aan het werk gaat. Een bijstandsuitkering wordt ook wel bijstand genoemd. Belangrijk om te weten U hebt een DigiD nodig voor uw aanvraag. Hebt u geen DigiD? Bekijk dan de eenvoudige uitleg over het aanvragen van een DigiD. U hebt een e-mailadres nodig. Vraagt u bijstand aan of hebt u bijstand? Dan hebt u rechten en plichten Hebt u een WW-uitkering? U kunt 4 weken voordat uw WW-uitkering afloopt een bijstandsuitkering aanvragen. Is uw uitkering van de gemeente korter dan 6 maanden geleden gestopt omdat u werk had gevonden? Dan kunt u bijstand opnieuw aanvragen. Bent u ondernemer? Dan kunt u misschien bijstand voor zelfstandigen aanvragen. Bent u dakloos? Dan kunt u niet op de normale manier een bijstandsuitkering aanvragen. Op bijstand voor daklozen leest u wat u moet doen. Bent u thuisloos? U bent thuisloos als u tijdelijk op een adres verblijft. Bijvoorbeeld in een instelling voor crisisopvang, vrouwenopvang, begeleid wonen. De instelling kan u dan helpen met uw aanvraag. Bent u vluchteling? Dan helpt een begeleider van vluchtelingenwerk u met uw aanvraag. De instelling waar u tijdelijk woont kan de aanvraag ook voor u doen. Bent u net verhuisd naar de gemeente Utrecht? U kunt pas een uitkering bij ons aanvragen als wij uw verhuizing hebben verwerkt in de Basisregistratie Personen (BRP). Dat duurt ongeveer 5 werkdagen. Bijstandsuitkering aanvragen U vraagt een bijstandsuitkering aan in het portaal Werk en Inkomen Vraag bijstand aan Hulp bij uw aanvraag Wilt u eenvoudige uitleg over het online aanvragen? Bekijk dan de video. Hebt u geen computer, maar kunt u wel met een computer werken? Maak dan gratis gebruik van een computer in het stadskantoor op de 2e etage. Lukt het u niet om de aanvraag op de computer te doen? Bel ons dan op 030 – 286 52 11. Of maak direct een afspraak voor hulp bij uw aanvraag. Voorwaarden bijstand Deze voorwaarden gelden voor u en uw eventuele partner. u hebt te weinig geld om rond te komen u bent 18 jaar of ouder u woont rechtmatig in Nederland u hebt geen recht op een andere uitkering u zit niet in de gevangenis of een huis van bewaring u kunt de Nederlandse taal voldoende begrijpen, spreken, lezen en schrijven. u doet er alles aan om genoeg te verdienen om weer rond te kunnen komen u doet mee aan activiteiten die wij aanbieden om werk te vinden Aanvullende voorwaarden als u jonger bent dan 27 jaar: u zoekt na uw aanvraag eerst zelf 4 weken naar werk of een opleiding. U hebt hier bewijzen van. Dit zijn bijvoorbeeld sollicitatiebrieven. als u een bijstandsuitkering hebt, houdt u zich aan de afspraken uit het plan van aanpak u bent volledig beschikbaar voor werk of een opleiding Bent u vluchteling? Dan hebt u recht op bijstand als u aan de volgende voorwaarden voldoet: u hebt een geldige verblijfsvergunning u hebt een verblijfstatus gekregen van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) u woont zelfstandig of gaat dat binnenkort doen u doet mee aan het verplichte inburgeren u voldoet aan de algemene voorwaarden voor een bijstandsuitkering Na uw aanvraag U ontvangt berichten in het portaal Werk en Inkomen en niet op uw e-mailadres. Op de pagina Na uw aanvraag bijstandsuitkering leest u wat u doet en wat wij doen na uw aanvraag.U hebt 4 weken na uw aanvraag mogelijk recht op een voorschot. Als u jonger bent dan 27 jaar is dit 8 weken na uw eerste melding. Als u kunt aantonen dat u in geldnood zit, kunt u zelf eerder een voorschot aanvragen. Geboren voor 1965: mogelijk recht op een IOAW-uitkering U komt in aanmerking voor een IOAW-uitkering als u: bent geboren voor 1 januari 1965, en onvoldoende inkomen heeft om van te leven. Wij kijken naar uw inkomsten, niet naar uw vermogen. Het inkomen van uw partner telt mee, het inkomen van eventuele minderjarige kinderen niet. Daarnaast voldoet u aan ten minste 1 van de volgende voorwaarden: U bent op of na uw 50e jaar werkloos geworden, maar u hebt nog niet de AOW-leeftijd. U kreeg langer dan 3 maanden een WW-uitkering. U hebt op of na uw 50e recht gekregen op een WGA-uitkering. (Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten). Deze WGA-uitkering is gestopt omdat u bij uw herkeuring voor minder dan 35% arbeidsongeschikt was. U bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt (minder dan 80%). En u had op 28 december 2005, voor de komst van de WIA, een IOAW-uitkering. Ook hiervoor vraagt u een bijstandsuitkering aan (zie hierboven). Bijstand en onderhoudsplicht voor ex-partner Krijgt u een bijstandsuitkering? Dan kunnen wij een deel of de hele bijstandsuitkering terugeisen bij iemand die een onderhoudsplicht voor u of uw kinderen heeft. Meer hierover leest u op Bijstand en onderhoudsplicht voor ex-partner.

 • Bijstand voor zelfstandigen aanvragen

  Hebt u een eigen bedrijf en tijdelijk financiële problemen? Bent u net gestart en kunt u daar nog niet van rondkomen, of moet u stoppen met uw eigen bedrijf? Misschien hebt u recht op bijstand voor zelfstandigen. Dit is een uitkering of bedrijfskrediet via de Bbz-regeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen). Tijdelijk lagere rente op Bbz bedrijfskrediet Steeds meer Utrechtse ondernemers krijgen het moeilijk door de coronacrisis. Ook ondernemers die al vóór de coronacrisis financiële ondersteuning kregen van de gemeente. Daarom hebben wij de rente op een Bbz bedrijfskrediet tijdelijk verlaagd van 8 naar 2%. Deze verlaging gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari 2021. En geldt tot en met 30 juni 2021.  U kunt bij de gemeente Utrecht ook bijstand voor zelfstandigen aanvragen als u in De Ronde Venen, Houten, Lopik, Nieuwegein, Stichtse Vecht of IJsselstein woont. Voorwaarden voor bijstand voor zelfstandigen U voldoet in ieder geval aan de volgende voorwaarden: U bent 18 jaar of ouder en jonger dan de AOW-leeftijd. U werkt minimaal gemiddeld 23,5 uur per week in uw bedrijf. U bent voor uw levensonderhoud afhankelijk van het inkomen uit uw bedrijf. Uw (gezins)inkomen is niet voldoende om van rond te komen. Uw bedrijf is in Nederland gevestigd en u werkt in Nederland. U hebt alle vergunningen die nodig zijn voor het uitoefenen van uw bedrijf. U hebt geen spaargeld of ander direct beschikbaar vermogen en u kunt geen financiering krijgen van een bank. Aanvullende voorwaarden en ondersteuning in uw situatie Daarnaast zijn er aanvullende voorwaarden. Deze hangen af van uw situatie. De ondersteuning die u krijgt verschilt ook per situatie. U vindt deze informatie op: Bijstand voor startende ondernemers Bijstand voor gevestigde ondernemers Bijstand voor ondernemers die stoppen Bijstand voor ondernemers geboren voor 1 januari 1960 Bijstand voor ondernemers van 55 jaar of ouder die stoppen (IOAZ-uitkering) Vanuit de bijstand een eigen bedrijf starten Bijstand voor zelfstandigen aanvragen Wij vragen u de voorwaarden eerst goed door te lezen voordat u een aanvraag doet. Hebt u daar nog vragen over? Stuur dan een mail naar bbz@utrecht.nl. Op formulieren bijstand voor zelfstandigen vindt u het aanvraagformulier. Vragen? Mail uw vraag naar bbz@utrecht.nl, of bel naar 030 -286 52 11.

 • Paspoort en identiteitskaart

  In Utrecht gaat het aanvragen van een paspoort en identiteitskaart (ID-kaart) alleen op afspraak. Bekijk de eenvoudige uitleg over het aanvragen van een paspoort Coronamaatregel: uw paspoort of ID-kaart wordt bezorgd Uw paspoort of ID-kaart wordt in tijden van corona bij u bezorgd. Dit is een maatregel die wij nemen om de bezoekersstromen te beperken voor uw en onze veiligheid. Het bezorgen kan helaas niet met een spoedaanvraag. Zie het onderdeel 'bezorgen van uw paspoort/ID-kaart' voor meer informatie. Paspoort of ID-kaart? U kunt tegelijk een paspoort en een ID-kaart hebben. Met een paspoort kunt u naar alle landen reizen. Een ID-kaart is goedkoper, maar u kunt hiermee niet naar alle landen reizen. Maak afspraak U maakt een afspraak voor het aanvragen. Paspoort Vraag paspoort aan ID-kaart Vraag ID-kaart aan Neem mee Alle reisdocumenten (paspoort en ID-kaart) die u nu hebt, ook als ze zijn verlopen. Een kleurenpasfoto die voldoet aan de eisen voor pasfoto’s. De goedgelijkende pasfoto mag maximaal 6 maanden oud zijn op het moment van de aanvraag. U kunt geen pasfoto laten maken bij de gemeente. Een bankpas of contant geld. U betaalt direct bij de aanvraag. Kosten Kosten paspoort en ID-kaart Aanvraag Geldigheid Kosten normaal Kosten spoedaanvraag  € 50,90 extra paspoort tot 18 jaar 5 jaar € 56,55  € 107,45 paspoort vanaf 18 jaar 10 jaar € 74,75 € 125,65 ID-kaart tot 18 jaar 5 jaar € 32,90 € 83,80 ID-kaart vanaf 18 jaar 10 jaar € 64,00 € 114,90 Bezorgkosten per document     € 4,95 niet mogelijk met spoedaanvraag Bekijk de kosten voor Nederlanders in het buitenland op Rijksoverheid Bezorgen van uw paspoort/ID-kaart Bezorgadres: een adres in Nederland (thuis, werkplek of een ander adres), behalve op de Waddeneilanden. Kosten: gratis. In verband met corona wordt uw document tijdelijk kosteloos bij u bezorgd. Wat zijn de stappen: tijdens de aanvraag aan de balie wordt er standaard gekozen voor het bezorgen van uw document binnen 5 werkdagen na aanvraag ontvangt u van onze bezorgpartij AMP Groep via e-mail of sms een uitnodiging voor het plannen van uw bezorgafspraak via mijnafspraak.nl kiest u de bezorgdatum, -tijd en -plaats (kan ook in de avonduren of op zaterdag) U bent persoonlijk aanwezig bij de bezorging. Hebt u voor meerdere personen documenten aangevraagd? Dan moeten al deze personen ook aanwezig zijn. Een persoon jonger dan 12 jaar moet in het bijzijn van een volwassene zijn. Voorwaarden en regels U hebt de Nederlandse nationaliteit en staat ingeschreven in de gemeente Utrecht. Wilt u uw oude ongeldig gemaakte reisdocument terug krijgen, dan kunt u dit aangeven bij de aanvraag van het nieuwe reisdocument U hebt 3 maanden de tijd om uw paspoort of identiteitskaart op te halen. Hierna wordt het reisdocument vernietigd. Als u een paspoort aanvraagt en 12 jaar of ouder bent, dan neemt de medewerker bij de aanvraag 2 vingerafdrukken bij u af. Die worden tijdelijk opgeslagen bij de gemeente tot u het paspoort hebt opgehaald. Daarna zitten de vingerafdrukken alleen nog in de chip van uw paspoort. Wij kunnen uw aanvraag voor een paspoort weigeren als u binnen 5 jaar 3 keer of vaker uw reisdocument kwijtraakt. Zo proberen wij onzorgvuldig gebruik van reisdocumenten tegen te gaan. Kinderen en jongeren De AANVRAAG van een reisdocument door een minderjarige Uw kind moet zelf bij de aanvraag van het reisdocument aanwezig zijn. Ook bij het in ontvangst nemen moet uw kind weer aanwezig zijn. Beide ouders of gezaghebbers moeten schriftelijk toestemming geven bij: ID-kaart: tot en met 11 jaar paspoort: tot en met 17 jaar Beide ouders met kind mee naar de afspraak? Voor uw en onze veiligheid ontvangen we zo min mogelijk bezoekers. Als het kan, kom dan met 1 ouder naar de afspraak en maak gebruik van het ingevulde toestemmingsformulier (pdf, 66 kB) voor de andere ouder. neem allebei uw identiteitsbewijs mee u geeft beiden uw schriftelijke toestemming aan de balie 1 ouder met kind mee naar de afspraak? neem uw identiteitsbewijs mee neem het door de andere ouder ingevuld toestemmingsformulier (pdf, 66 kB) mee neem het identiteitsbewijs (of een kopie) van de andere ouder mee Komt uw kind alleen naar de balie? u geeft dan allebei toestemming door samen het toestemmingsformulier (pdf, 66 kB) in te vullen uw kind neemt het ingevulde toestemmingsformulier en identiteitsbewijzen (of een kopie) van de ouders mee Het in ontvangst nemen van een reisdocument door een minderjarige Wie is aanwezig bij de afspraak? Minderjarige van 0 tot en met 11 jaar: persoonlijk afhalen, samen met een volwassene die zichzelf kan identificeren Minderjarige vanaf 12 jaar: persoonlijk afhalen Reist 1 ouder mee naar het buitenland? Heeft deze ouder een andere achternaam dan het kind? Dan kan dit problemen opleveren bij de paspoortcontrole op het vliegveld. Lees op de website van Rijksoverheid wat u allemaal hiervoor moet regelen. Of bekijk de video Alleen met minderjarige kinderen op vakantie, hoe werkt dat? Vermelden naam partner Bent u gehuwd of hebt u een geregistreerd partnerschap? Dan kunt u bij de aanvraag aangeven dat u naast uw eigen achternaam ook de achternaam van uw echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner wilt laten opnemen in het reisdocument.Wij adviseren u dit te doen als u kinderen hebt die niet uw achternaam hebben. Dit kan zorgen voor een snellere grenscontrole. Spoedaanvraag of noodpaspoort Spoedaanvraag Hebt u met spoed een paspoort of ID-kaart nodig? Dan kunt u gebruikmaken van de spoedprocedure. Per spoedproduct betaalt u € 50,90 extra naast de gewone aanvraagkosten. Maak een afspraak Dagen aanvragen en ophalen Doet u uw aanvraag Plan uw afhaalafspraak op Op werkdagen voor 14.00 uurOp donderdag tussen 12.00-14.00 uur (voor 12.00 uur zijn we gesloten)  De werkdag na uw aanvraag, op een tijdstip na 11.00 uur (op donderdagen vanaf 13.00 uur) Op werkdagen na 14.00 uur 2 werkdagen na uw aanvraag, op een tijdstip na 11.00 uur(op donderdagen vanaf 13.00 uur) Is er geen plek in de agenda om een spoedafspraak te plannen? Bel dan naar 14 030. Noodpaspoort Is het voor de start van uw reis niet mogelijk om een nieuw reisdocument aan te vragen? Dan kunt u een noodpaspoort aanvragen. Zakenpaspoort Reist u veel? Dan kunt u een zakenpaspoort aanvragen. Een zakenpaspoort is eigenlijk een gewoon paspoort, maar heeft extra bladzijden (66 in plaats van 34 pagina’s). Zo is er meer ruimte voor visa en douanestempels. Als u een zakenpaspoort aanvraagt, kunt u niet ook nog een normaal paspoort aanvragen. Een zakenpaspoort kost net zoveel als een normaal paspoort. Tweede paspoort U kunt een tweede paspoort hebben naast uw normale paspoort. Bijvoorbeeld als uw paspoort bij een buitenlands consulaat ligt voor een visumaanvraag terwijl u op hetzelfde moment moet reizen. U kunt dan reizen met uw andere paspoort. De voorwaarden voor aanvraag van een tweede paspoort zijn wel strenger. Voor een tweede paspoort gelden dezelfde prijzen als voor een eerste paspoort. Vluchtelingenpaspoort of vreemdelingenpaspoort Voor informatie kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 030. Paspoort of ID-kaart kwijt of gestolen? Bent u uw paspoort of ID-kaart kwijt? Of is uw paspoort of ID-kaart gestolen? Dan moet u dit zo snel mogelijk aan ons doorgeven Geef vermissing reisdocument door. Identiteitsfraude melden Bij identiteitsfraude maken criminelen misbruik van valse of gestolen identiteitsgegevens. Ze kopen bijvoorbeeld op naam van iemand anders spullen zonder te betalen. Bent u slachtoffer van fraude door misbruik van (een kopie van) uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs? Meld dit via Rijksoverheid.nl.

 • Kamers gaan verhuren

  Wilt u kamers verhuren in een woning? Hierdoor zet u een bestaande zelfstandige woonruimte om in onzelfstandige woonruimten. De huurders delen dan de douche, wc en keuken. Ook hebben de kamers geen eigen ingang met een eigen, door de gemeente toegekend, huisnummer. Wanneer u gaat verhuren aan meer dan 2 personen, dan hebt u hiervoor een omzettingsvergunning nodig. Deze vergunning is er om de woningvoorraad voor starters en doorstromers op de woningmarkt te beschermen. Daarnaast hebt u een omgevingsvergunning nodig voor afwijken van het bestemmingsplan. Ouder-kind Ouders die voor hun studerende kind en medestudenten een huis willen kopen, kunnen een tijdelijke omzettingsvergunning aanvragen. Deze vergunning is voor maximaal 5 jaar. Deze vergunning wordt aangevraagd door een van de ouders. Het kind moet studeren aan onderwijsinstelling die in Utrecht is gevestigd. Hospita Bent u hospita? Dan hebt u geen omzettingsvergunning en omgevingsvergunning nodig als u aan deze voorwaarden van de hospitaregeling voldoet: De eigenaar-bewoner woont zelf in de woning en is voor minimaal 10% eigenaar van de woning. De eigenaar-bewoner verhuurt aan maximaal 2 andere personen kamers. Er is dan sprake van inwoning. Woongroep Een woongroep heeft geen omzettingsvergunning nodig als zij voldoet aan deze voorwaarden: In een woongroep wonen 2 of meer meerderjarige mensen die de bedoeling hebben om voor onbepaalde tijd en met een gezinsverband vergelijkbaar samenlevingsverband met elkaar aan te gaan. De woongroep staat minimaal 1 jaar ingeschreven als woningzoekende. U kunt zich als woningzoekende inschrijven bij Woningnet Regio Utrecht. De woongroep staat minimaal 1 jaar als groep geregistreerd op de lijst van woningzoekenden of heeft langer dan 1 jaar op hetzelfde adres gewoond. Een woongroep is georganiseerd in een formele rechtspersoon (opgericht bij notariële akte en met inschrijving bij de kamer van koophandel) en heeft een gezamenlijke rekening. Van deze rekening worden de vaste lasten en dagelijkse uitgaven betaald. Bij nieuwbouw voor een woongroep is er een initiatiefgroep waarvan de leden het recht van eerste bewoning krijgen. Kamerverhuur toeristen Er is geen omzettingsvergunning nodig als: U een Bed & Breakfast (bedrijf aan huis) heeft en kamers verhuurt aan toeristen. Dit mag niet een hele woning zijn. In het bestemmingsplan staan alle voorschriften. U een (officieel) hotel heeft en kamers verhuurt aan toeristen. Wat te doen Er zijn 2 mogelijkheden: Als u de omzettingsvergunning aanvraagt, dan moet u tegelijk de omgevingsvergunning aanvragen. Als u eerst de omgevingsvergunning aanvraagt dan hoeft u niet tegelijk de omzettingsvergunning aan te vragen. Vraag de omgevingsvergunning voor afwijken van bestemmingsplan aan via www.omgevingsloket.nl. U hebt hiervoor onder andere bouwtekeningen en een geluidsisolatieplan nodig. Vraag de omzettingsvergunning online hieronder aan:  Inwoner/persoon Met DigiD Vraag omzettingsvergunning aan Zonder DigiD Vraag omzettingsvergunning aan Organisatie/bedrijf Zonder eHerkenning Vraag omzettingsvergunning aan Als u in een woning aan meer dan 4 personen een kamer verhuurt, moet het pand voldoen aan brandpreventie eisen. Denk daarbij aan brandwerendheid en vluchtwegen. U moet hiervoor Brandveilig gebruik gebouwen, melding doen.  Kosten 2021 €    346,05   behandeling aanvraag omgevingsvergunning voor afwijken van bestemmingsplan € 3.088,90   behandeling aanvraag omzettingsvergunning per woning die u gaat omzetten €    120,00   financiële compensatie zijn per vierkante meter van de woonruimte die u gaat omzetten* Als u de aanvraag intrekt of de gemeente uw omzettingsvergunning weigert, krijgt u 40% van de kosten terug. *Bij een ouder-kind situatie hoeft u geen compensatie te betalen. Voorwaarden omgevingsvergunning: Er wordt voldaan aan fysieke kwaliteitseisen: Oppervlakte-eis: Na de omzetting heeft de woning een gebruiksoppervlakte van minimaal 18 m2 per bewoner. Geluidsisolatie: De nieuwe woonruimten voldoen aan de normen van NEN 5077 (Bouwbesluit nieuw) voor luchtgeluidsisolatie voor woningscheidende constructies (horizontaal/verticaal) van gebruiksruimten. (het geluidsplan (pdf 148 kB) is gemaakt door een professionele partij). Er wordt voldaan aan de algemene leefbaarheidstoets: Er wordt gekeken naar de weerbaarheid van de buurt, het onderhoudsniveau van het pand en de situatie in de straat (straatbeeld). Ook neemt de gemeente het klachtenpatroon uit de buurten en het algemeen buurtoordeel uit de Utrechtse Wijkenmonitor mee bij de belangenafweging. Het kan zijn dat de vergunning wordt geweigerd omdat de leefbaarheid wordt aangetast door het splitsen van de woonruimte. Meer informatie over de leefbaarheidstoets, de kwaliteitseisen en voorwaarden van goed verhuurderschap: Beleidsregels: wijziging samenstelling woonruimtevoorraad (woningsplitsen en omzetten).  Voorwaarden omzettingsvergunning: Er wordt voldaan aan de fysieke leefbaarheidseisen, de algemene leefbaarheidstoets en goed verhuurderschap (zie de opsommingen bij ‘Voorwaarden omgevingsvergunning’ hierboven). er wordt voldaan aan de volkshuisvestelijke toets: De gemeente weegt het belang van de aanvrager af tegen het belang van het behoud van de woning als zelfstandige woonruimte. Als het belang van het behoud van de woning zwaarder weegt, dan moet u compensatie betalen (zie ‘Kosten’) voor het omzetten van de zelfstandige woonruimte. als u zelfstandige woonruimte omzet in onzelfstandige woonruimte zonder omzettingsvergunning, kan de gemeente een bestuurlijke boete opleggen. Deze boete bedraagt maximaal € 18.500. Meer informatie over de leefbaarheidstoets, de kwaliteitseisen en voorwaarden van goed verhuurderschap: Beleidsregels: wijziging samenstelling woonruimtevoorraad (woningsplitsen en omzetten). Wet -en regelgeving Huisvestingswet Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2019 Beleidsregels: wijziging samenstelling woonruimtevoorraad (woningsplitsen en omzetten).

 • Tapontheffing aanvragen

  Wilt u maximaal 12 dagen aaneengesloten drank schenken met minder dan 15% alcohol? Vraag dan een tapontheffing aan. Aanvragen tapontheffing Belangrijk vooraf: u betaalt direct met iDeal Bij aanvraag voor Koningsdag: voeg een plattegrond toe van de exacte locatie (geen tekening) met daarop duidelijk aangegeven waar het tap komt te staan (met alle afmetingen). Met DigiD Vraag tapontheffing aan Zonder DigiD Vraag tapontheffing aan U krijgt binnen 4 weken bericht (dit geldt niet voor aanvragen voor Koningsdag). Kosten 2021 € 203,05 voor maximaal 12 aaneengesloten dagen. Voorwaarden U bent minimaal 21 jaar. U hebt een diploma Sociale Hygiëne en staat ingeschreven in het Register Sociale Hygiëne. U staat niet onder curatele. U bent niet uit de ouderlijke macht of voogdij ontzet. U voldoet aan de zedelijkheidseisen uit de drank- en horecawet. Dit betekent dat u geen of zo goed als geen boetes/veroordelingen op uw naam heeft. Om dit te toetsen screenen wij u bij de politie en bij justitie. Zwak alcoholische dranken zijn wijn, port, sherry en vermout en dranken met minder dan 15% alcohol. Zelf gemixte dranken, bestaande uit een deel sterke drank aangevuld met alcoholvrije drank, worden beschouwd als sterke drank! Bij evenementen worden soms van tevoren bereide mixdranken vanuit recipiënten zoals (rug)tanks en dergelijke verstrekt. Deze alcoholhoudende mixdranken mogen worden beschouwd als zwak alcoholhoudende dranken onder voorwaarden dat:   - de mixdrank van tevoren bereid is in een daarvoor bestemde ruimte   - mengverhouding, alcoholgehalte en ingrediënten staan op (of bijgesloten bij) de recipiënt Op de plaats waarvoor deze ontheffing is verleend is geen sterke drank aanwezig. Op de locatie waarvoor deze ontheffing is verleend staat duidelijk voor het publiek aangegeven dat aan personen jonger dan 18 jaar geen zwak alcoholische drank wordt verstrekt. Personen die de zwak alcoholische drank schenken moet minimaal 18 jaar oud zijn. U bent verplicht om ook alcoholvrije dranken te schenken. Hebt u een horecavergunning? Dan hebt u geen tapontheffing nodig zolang u zich aan de voorwaarden van de horecavergunning houdt.

Verfijn zoekopdracht

Acties