Zoekresultaat 381 - 386 van 386 resultaten

 • Watertoets bij ruimtelijke plannen

  De watertoets is een instrument dat er voor zorgt dat bij alle ruimtelijke plannen (landelijk én stedelijk gebied) aandacht is voor de kwaliteit en kwantiteit van water.

 • Ongewone voorvallen oppervlaktewater als gevolg van activiteiten

  Als er sprake is van een voorval waarbij het water vervuild raakt, dan moet u voorzorgsmaatregelen nemen volgens de algemene regels.

 • Verkeersontheffingen

  Wilt een weg van het waterschap tijdelijk geheel of gedeeltelijk afsluiten? Of op een weg rijden met een voertuig dat zwaarder is dan toegestaan? Dan heeft u ontheffing van het waterschap nodig.

 • Zuiveringsheffing

  De zuiveringsheffing voor woonruimten wordt voor het gebruik van een woonruimte door de leden van een huishouden per zelfstandige woonruimte opgelegd. De aanslag wordt opgelegd aan één lid van het huishouden.

 • Milieu-incident melden

  Wilt u een melding maken van een milieu-incident? Een milieu-incident is bijvoorbeeld ernstige verontreiniging van het oppervlaktewater, zoals bijvoorbeeld vissterfte, blauwalg of verontreiniging als gevolg van een ongeval.

 • Watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en natuurterreinen

  De heffingen voor waterkwantiteit, waterkering en waterkwaliteitsbeheer van oppervlaktewateren worden vanaf 2009 vervangen door de watersysteemheffing. De watersysteemheffing bestaat uit een deel dat ingezetenen moeten betalen en een deel dat eigenaren van onroerende zaken en natuurterreinen moeten betalen.