Zoekresultaat 31 - 40 van 56 resultaten

 • Berijden fietspaden, ontheffing

  Op grond van de verkeerswetgeving is het verboden om met een motorvoertuig op (brom)fietspaden te rijden. In sommige gevallen is het verlenen van een ontheffing mogelijk. Uitsluitend onderstaande categorieën komen in aanmerking voor een ontheffing: Personen die wonen aan een fietspad en er geen andere alternatief is het perceel te bereiken; Bedrijven die in opdracht van de gemeente onderzoek verrichten en/of inventarisaties uitvoeren; Bedrijven die voor maatschappelijke doeleinden onderzoek verrichten. Vrijgesteld van een ontheffing zijn als zodanig herkenbare voertuigen van de politie, brandweer en ambulance. Kosten € 50,35 per voertuig. U betaalt met iDeal. Bijlagen Bij deze aanvraag om een ontheffing moet worden bijgevoegd: Kopie kentekenbewijs van het voertuig. Aanvraag Ontheffing aanvragen via onlineregelen.kaagenbraassem.nl U logt in via DigiD of e-Herkenning.

 • Begraven of cremeren

  U kunt een overledene laten begraven of cremeren. Hiervoor hebt u toestemming nodig van de gemeente. Uw uitvaartondernemer regelt dit meestal voor u. De overledene moet uiterlijk op de 6e werkdag na het overlijden begraven of gecremeerd zijn. Wilt u de overledene later begraven of cremeren? Dan kunt u soms uitstel krijgen. Vraag het uitstel aan bij de gemeente. Voorwaarden Toestemming voor begraven of cremeren: U vraagt toestemming aan de gemeente als de persoon door natuurlijke oorzaak is overleden. U hebt hiervoor een verklaring nodig van een arts of een lijkschouwer. Onnatuurlijke doodsoorzaak: Is de overledene op een onnatuurlijke manier gestorven? Bijvoorbeeld door een ongeval of misdrijf? Dan vraagt u eerst toestemming aan de officier van justitie. Daarna vraagt u toestemming aan de gemeente. Uitstel aanvragen: U kunt uitstel van de begrafenis of crematie vragen in bijzondere situaties. Een arts moet altijd toestemming geven om een lichaam later te begraven of te cremeren. U kunt alleen uitstel krijgen als: familieleden uit het buitenland moeten komen het lichaam moet onderzocht worden vanwege een misdrijf slechte lichamelijke toestand van de moeder van een kind dat doodgeboren of kort na geboorte overleden is. Maak een afspraak Bijzonderheden In de Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten op Overheid.nl vindt u de verschillende kosten (gemeentelijk graf/gemeentelijke begraafplaats). U kunt zelf van tevoren al een recht tot begraven op een gemeentelijke begraafplaats kopen, maar ook besluiten dit te zijner tijd aan de nabestaanden of uitvaartondernemer over te laten. U kunt voor een periode van 20 jaar een graf aankopen, daarna kunt u dit recht desgewenst verlengen.

 • Melding klein evenement

  Melden van een kleinschalig evenement, zoals een straat- of buurtfeestje.

 • Gemeentelijke bruggen en ponten

  Ponten Er zijn in de gemeente diverse veerdiensten: veerdienst Kaag vaart tussen Kaag en Buitenkaag. Het veer vaart 24 uur per dag. Meer informatie vindt u op de website veerdienst Kaag  veerdienst Oude Wetering vaart tussen Oude Wetering en Leimuiden. De vaartijden van 15 maart tot 15 oktober zijn op maandag tot en met vrijdag van 07:00-18:00 uur; zaterdag en zondag en feestdagen van 10:00-17:00 uur. De vaartijden van 15 oktober tot 15 maart zijn op maandag tot en met vrijdag: 07:00 - 18:00 uur. Kijk voor meer informatie op www.veerdienstoudewetering.nl veerdienst Paddegat is een voetgangers- en fietsersveer en vaart tussen Roelofarendsveen en Woubrugge van maandag tot en met  vrijdag 07.00-18.00 uur en op zaterdag en zondag tussen 10.00-18.00 uur. Kijk voor meer informatie op de website veerdienst Paddegat  De veerdiensten en andere voorzieningen vindt u ook op Rondomkaagenbraassem.nl. Bedieningstijden Doesbrug in Hoogmade De Doesbrug wordt in de zomerperiode gedurende de volgende tijden bediend: 1 tot en met 30 april: dagelijks van 09:00 tot 12:30 en van 13:00 tot 18:00 uur.  1 mei tot en met 30 september: dagelijks van 09:00 tot 12:30, van 13:00 tot 18:00 en van 18:30 tot 20:00 uur. 1 oktober tot en met 31 oktober: dagelijks van 09:00 tot 12:30 en van 13:00 tot 18:00 uur. Bovengenoemde bedieningstijden gelden ook op zon- en feestdagen. Van 1 november tot en met 31 maart is het bediening op aanvraag. Tijdens kantooruren en minimaal 24 uur van tevoren. Op zon- en feestdagen is er dan geen bediening. Voor vragen of bediening buiten deze uren kunt u contact opnemen met de brugbediening via 06 21130989. Bedieningstijden Bilderdamse brug in Bilderdam De Bilderdamse brug wordt in de zomerperiode gedurende de volgende tijden bediend: 1 april tot en met 31 mei: dagelijks van 09:00 tot 18:00 uur. Gesloten van 12:30 tot 13:00 uur.  1 juni tot en met 31 augustus: dagelijks van 09:00 tot 20:00 uur. Gesloten van 12:30 tot 13:00 uur en van 18:00 tot 18:30 uur. 1 september tot en met 31 oktober: dagelijks van 09:00 tot 18:00 uur. Gesloten van 12:30 tot 13:00 uur.  Bovengenoemde bedieningstijden gelden ook op zon- en feestdagen. Van 1 november tot en met 31 maart is het bediening op aanvraag. Tijdens kantooruren en minimaal 24 uur van tevoren. Op zon- en feestdagen is er dan geen bediening. Voor vragen of bediening buiten deze uren kunt u contact opnemen met de brugbediening via 06 11438977. Paardebrug, Zwanenbrug en Blauwemolenbrug in Rijpwetering Kunt u met uw boot niet onder de Paardebrug, de Zwanenbrug en/of de Blauwemolenbrug in Rijpwetering door, dan moet u wachten tot de brug wordt geopend. De Paardebrug, Zwanenbrug en de Blauwemolenbrug worden alleen op afroep geopend. Aanvragen dienen minimaal 24 uur van tevoren te zijn doorgegeven via telefoonnummer 06 21130989. Storingen kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur melden bij de gemeente Kaag en Braassem via 071 3327272 (Afdeling O&R Civiele Kunstwerkenbeheer). Buiten kantooruren kunt u bellen met de storingsdienst van de gemeente via 06 515 085 63. Zelfbediening overige beweegbare bruggen De Koningsbrug in Oud Ade, de brug in de Zuidzijderweg in Oud Ade en de brug in de Blauwemolenweg in Rijpwetering kunnen door middel van zelfbediening geopend worden. Meer informatie Meer informatie over bedieningstijden van bruggen staat op de website overheid.nl vaarweginformatie.   

 • Aanvragen kroonring

  Plastic verpakkingen worden samen met metaal (blik) en drankenkartons (PMD) ingezameld in de gemeente Kaag en Braassem. U kunt dit aanbieden aan de weg in de daarvoor bestemde doorzichtige ophaalzakken. Deze zijn gratis verkrijgbaar bij het gemeentehuis, de gemeentewerf en verschillende supermarkten in de gemeente Kaag en Braassem.  Om de inzameling te verbeteren, kunt u de zak het beste aan een kroonring ophangen. Kroonringen zijn ringen die aan (lantaarn)palen bevestigd worden om zakken met plastic afval aan op te hangen. Een ring heeft meerdere knoppen om de plastic zakken aan op te hangen. Aan elke knop is plaats voor meerdere zakken. Dit voorkomt het wegwaaien van de zakken. De praktijk leert dat dit bijdraagt aan een meer opgeruimde wijk. Hang de zak pas op de ophaaldag op, dit voorkomt vervuiling.Het ophangen van een PMD-zak aan een kroonring verbetert het straatbeeld, voorkomt zwerfafval en bevordert de inzameling. Om die redenen hangt Cyclus op zo veel mogelijk plekken kroonringen op. Ook is het mogelijk om een kroonring aan te vragen. Aanvraag Wilt u een kroonring in de straat? Overleg dan met uw buren en vraag vervolgens een kroonring aan via Fixi. Dat kan via de website van Fixi of de Fixi-app. De app kunt u downloaden in de App Store of Play Store.  Maak een melding op www.fixi.nl/kaag-en-braassem De gemeente beoordeelt uw verzoek en zoekt de juiste locatie voor de kroonring. Als u een aanvraag voor een kroonring doet, nemen wij uw aanvraag zo spoedig mogelijk in behandeling. Er zijn wel een aantal criteria die meewegen bij de beoordeling of er wel of niet een kroonring geplaatst kan worden: er dient een lantaarnpaal in de buurt te staan op de gewenste locatie indien er hekken of palen in de buurt van de gewenste locatie staan die ook makkelijk kunnen dienen om zakken aan op te hangen, dan plaatst de gemeente in principe geen kroonring daarnaast weegt mee of er al een kroonring bij u in de buurt is opgehangen waarvan de loopafstand daarnaartoe acceptabel is indien er ook al een aanvraag is gedaan door een buurtbewoner dan kan wellicht een combinatie worden gemaakt tussen beide aanvragen per situatie wordt bekeken wat mogelijk is, waarbij wordt gekeken of de lantaarnpalen in het groen of in een heg staan. De kroonring wordt niet geplaatst als de opgehangen zakken op enige wijze schade kunnen veroorzaken (bijv. geparkeerde auto’s of in de buurt van dieren/vee) of de vrije doorgang belemmeren. Als er geen kroonring geplaatst kan worden, dan krijgt u een terugkoppeling met daarin de reden(en) waarom dit niet mogelijk is. Tips Op de website van Cyclus vindt u de aanbiedregels en uitgebreide informatie over het goed scheiden van afval.

 • Gebruik van openbare ruimte

  Als u tijdelijk gebruik wilt maken van de openbare ruimte zoals het gebruik van een parkeerplaats, grasveld of het voetpad, voor bijvoorbeeld het plaatsen van een bouwcontainer, steiger of bouwkeet, meldt u dit bij de gemeente. Melden of aanvragen Toestemming voor het gebruiken van openbare ruimte kan geregeld zijn binnen uw omgevingsvergunning. Wanneer dit het geval is, heeft de gemeente al een concreet beeld van de termijn dat u gebruikmaakt van de gemeentegrond en hoeveel oppervlakte er gebruikt gaat worden. U hoeft het gebruik in dit geval niet te melden. In alle andere gevallen meldt u waar u gebruik wilt maken van de gemeentegrond en hoelang u dit van plan bent. U meldt uw aanvraag uiterlijk twee weken voorafgaand het moment dat u gebruikt wilt maken van de openbare ruimte Uw melding wordt vervolgens inhoudelijk in behandeling genomen. Het helpt ons in de beoordeling wanneer u zo concreet mogelijk kunt aangeven waar u het object precies wilt plaatsen, dit kan onder andere door het gebruik van Google Maps of een eigen foto. Een aanvraag doen kan via onderstaande button. Aanvraagformulier gebruik gemeentegrond via onlineregelen.kaagenbraassem.nl U logt in met DigiD of e-Herkenning. Uw melding voldoet in ieder geval aan de volgende voorwaarden: Het door u geplaatste object/de afzetting mag het zicht van omwonenden niet dusdanig belemmeren; Het door u geplaatste object moet veilig zijn gestationeerd waardoor een verplaatsing, zoals bijvoorbeeld wegwaaien, onmogelijk is; De tijdelijke situatie mag niet voor hinderlijke verkeerssituaties zorgen; Omwonenden dienen tijdig te worden geïnformeerd over de plaatsing van uw object/afzetting; Het is niet de verwachting dat er schade aan de openbare ruimte (bijvoorbeeld aan het voetpad, bomen, gras, openbare verlichting) zal ontstaan. U krijgt uiterlijk binnen twee weken na uw aanvraag bericht of u toestemming krijgt om gebruik te mogen maken van de gemeentegrond, conform uw melding. Kosten Voor het tijdelijk gebruikmaken van openbaar gemeentegrond rekenen wij geen kosten. Voor het permanent gebruikmaken van openbaar gemeentegrond rekenen wij wel kosten, op basis van de precarioverordening. Hiervoor ontvangt u een automatische aanslag. De precarioverordening vindt u op www.overheid.nl Neem bij vragen contact met ons op via het contactformulier. Bel op werkdagen naar telefoonnummer 071 332 72 72. Afsluiting openbare weg Als u tijdelijk de openbare weg wilt stremmen of (gedeeltelijk) wilt afsluiten moet u daarvoor toestemming vragen aan de gemeente. Dit doet u door het melden van een tijdelijke verkeerstmaatregel op de pagina over het aanvragen van een tijdelijke verkeersmaatregel. Betrek uw buurt en belanghebbenden Bent u van plan iets te gaan veranderen in de omgeving? Als initiatiefnemer doet u er goed aan de belanghebbenden zo passend mogelijk te betrekken bij uw plan. Participeren is geen doel op zich maar een manier om met elkaar een betere omgeving te maken, waarbij u met inbreng van de betrokkenen tot een plan kunt komen van hogere kwaliteit en meer acceptatie. Bekijk de werkwijzer op deze webpagina op de website, waarbij wij u willen helpen met het organiseren van de participatie voor uw plan.    

 • Belasting betalen

  U ontvangt een aanslag gemeentebelastingen en de definitieve aanslag variabel tarief restafval. Deze moet u vóór de uiterste betaaldatum betalen. U kunt de gemeentelijke belastingen op verschillende manieren betalen: via automatische incasso, via iDEAL of zelf overmaken via de bank. Voor betaling via de bank gelden maximaal twee betalingstermijnen. Bij automatische incasso kunt u in 10 gelijke, maandelijkse termijnen betalen. Automatische incasso U kunt uw aanslag gemeentelijke belastingen in 10 gelijke maandelijkse termijnen betalen via automatische incasso. U machtigt de gemeente om de verschuldigde bedragen automatisch van uw rekening af te schrijven naar de rekening van de gemeente. Afschrijvingen zijn in 10 maandelijkse termijnen van maart tot en met december. Als u na maart alsnog een machtiging afgeeft, wordt het belastingbedrag verdeeld over de maanden die in het lopende belastingjaar nog over zijn. Het totaalbedrag van de aanslag mag niet hoger zijn dan € 5.000,-. Als 2 keer niet wordt betaald, vervalt de automatische incasso. U moet het nog openstaande bedrag dan in 1 keer betalen U kunt via digitaalgemeenteloket.kaagenbraassem.nl automatische incasso aanvragen, wijzigen en opzeggen. U logt in met DigiD (de persoon die de aanslag op zijn/haar naam heeft staan). Dit kan in de browsers Microsoft Edge, Mozilla Firefox of Google Chrome; niet in Internet Explorer. Het is belangrijk dat u tijdens de aanvraag alle schermen doorloopt. U ontvangt direct een bevestiging via e-mail. Binnen 1 week ontvangt u een brief met de incassotermijnen en het bedrag dat maandelijks wordt afgeschreven. De afschrijving start 1 maand nadat u de machtiging tot automatische incasso hebt afgegeven. De volgende afschrijvingen vinden plaats aan het einde van iedere volgende maand. De machtiging blijft gewoon doorlopen; volgend jaar worden uw aanslagen dan weer via automatische incasso geïncasseerd. U kunt de machtiging zonder opgaaf van redenen intrekken of ongedaan maken. De automatische incasso stopt dan en u zorgt zelf voor een tijdige betaling. Als u toch liever via een papieren formulier een aanvraag voor automatische incasso wilt indienen, dan kunt u contact opnemen met het team Belastingen van gemeente Alphen aan den Rijn. Betalen via iDEAL U kunt uw aanslag direct online (deels) betalen met iDEAL. U heeft hiervoor uw inloggegevens nodig van uw mobiel bankieren app. Let op: alleen de persoon die de aanslag op zijn / haar naam heeft staan kan een betaling doen via iDEAL. U kunt met DigiD inloggen om verder te gaan naar iDEAL. Betalen via QR-code Scan de QR-code op uw belastingaanslag te scannen met een QR-code scanner app, wordt u doorgestuurd naar ons digitale belasting loket. Hier kunt u inloggen met uw DigiD code om vervolgens uw aanslag te betalen via iDEAL. Betalen via de QR-code is veilig. Zelf overmaken Het bankrekeningnummer van de gemeente is NL47BNGH 0285 1399 32, t.n.v. Gemeente Kaag en Braassem. Vermeld bij de betaling het aanslagbiljetnummer. Als 2 betaaltermijnen zijn vermeld dan moet op de eerste vervaldag tenminste de helft van het totaalbedrag zijn betaald. Op de laatste vervaldag moet het totaalbedrag zijn betaald. U kunt het bedrag ook in één keer overmaken. Bijzonderheden Nieuwe inwoners ontvangen ongeveer een maand na inschrijving op het adres een aanslagbiljet voor gemeentelijke belastingen. Vanaf dat moment kunt u zich aanmelden voor automatische incasso. Bent u verhuisd en betaalde u met automatische incasso? Na uw verhuizing wordt bepaald of u recht heeft op ontheffing of vermindering van het belastingbedrag. Als dat zo is, worden de betaaltermijnen automatisch aangepast. Betalingsregeling Als u de gemeentelijke belastingen niet op tijd kunt betalen, kunt u in aanmerking komen voor een betalingsregeling. U kunt via het digitaalgemeenteloket een betalingsregeling aanvragen. U logt in met DigiD (de persoon die de aanslag op zijn/haar naam heeft staan). Te laat betalen: aanmaning, invorderingskosten en dwangbevel  U ontvangt een aanmaning als u de gemeentelijke belastingen niet op tijd betaalt. De kosten voor een aanmaning zijn voor uw rekening. U ontvangt de aanmaning via de gemeente. Heeft u vragen over uw aanmaning? Neem dan contact op met het team Belastingen van gemeente Alphen aan den Rijn. Als u na een aanmaning niet (volledig) betaalt, ontvangt u een dwangbevel. Het dwangbevel ontvangt u van het deurwaarderskantoor Flanderijn. Zij nemen de vordering vanaf het dwangbevel over van de gemeente. Het contact over het dwangbevel loopt via dit deurwaarderskantoor. De gemeente beantwoordt hierover geen vragen. Heeft u vragen over het dwangbevel? Neem contact op met Flanderijn via telefoonnummer 088  209 24 44 of via www.flanderijn.nl/betalen. Meer informatie Werkzaamheden op het gebied van belastingen worden uitgevoerd door team Belastingen van de gemeente Alphen aan den Rijn. Voor vragen kunt u een e-mail sturen naar belastingen@kaagenbraassem.nl of op werkdagen bellen via telefoonnummer 14 0172 (spreek in 'Alphen aan den Rijn').

 • Bestemmingsplannen

  De gemeente regelt in bestemmingsplannen waar mag worden gebouwd en hoe grond en gebouwen mogen worden gebruikt. Een bestemmingsplan kan bijvoorbeeld belangrijk zijn wanneer u een huis koopt of bedrijfspand wil bouwen en wilt uitzoeken welke (ver)bouwmogelijkheden er zijn. Kijk daarbij ook altijd naar de mogelijkheden in de directe omgeving. Misschien zijn er nieuwe bouwplannen in uw omgeving die mogelijk effect kunnen hebben op uw woonkwaliteit of huiswaarde. Of u wilt een andere functie in uw pand. In het bestemmingsplan worden dit soort zaken geregeld. U kunt bestemmingsplannen nog steeds raadplegen en inzien Elk bestemmingsplan bestaat uit 3 onderdelen: In de regels staat aangegeven hoe gebouwd mag worden binnen een bepaalde bestemming en op welke manier de grond gebruikt mag worden. De verbeelding is de kaart van het gebied waar de functies (bestemmingen) op staan. In de toelichting vindt u uitleg over het bestemmingsplan en het gebied en vindt u ook aanvullende onderzoeken. Definitieve en ontwerpbestemmingsplannen kunt u: inzien in het gemeentehuis; hiervoor kunt u telefonisch een afspraak maken in het gemeentehuis via 071 332 72 72 raadplegen via het Omgevingsloket. Nadat u op de knop ‘Regels op de kaart’ heeft geklikt, typt u in de zoekbalk het adres. Door vervolgens op het adres dat verschijnt of het vergrootglas te klikken, komt u uit op het gewenste adres. Ook ziet u het bestemmingsplan dat van toepassing is op het adres dat u heeft gezocht. Betrek uw buurt en belanghebbenden Bent u van plan iets te gaan veranderen in de omgeving? Als initiatiefnemer doet u er goed aan de belanghebbenden zo passend mogelijk te betrekken bij uw plan. Participeren is geen doel op zich maar een manier om met elkaar een betere omgeving te maken, waarbij u met inbreng van de betrokkenen tot een plan kunt komen van hogere kwaliteit en meer acceptatie. Bekijk de werkwijzer op deze webpagina op de website, waarbij wij u willen helpen met het organiseren van de participatie voor uw plan.  

 • Overlijden aangeven

  Na het overlijden van een familielid hebben de nabestaanden veel zaken te regelen. Naast het op de hoogte stellen van overige familieleden en de huisarts en het inschakelen van een uitvaartonderneming moet de gemeente op de hoogte worden gesteld van het overlijden. Voorwaarden iedereen die uit eigen wetenschap kennis draagt van het overlijden, mag hier aangifte van doen. Het verdient echter de voorkeur om een aangifte van overlijden te laten verzorgen door een uitvaartondernemer. Hij of zij is volledig op de hoogte van alle formaliteiten die vervuld moeten worden er is geen termijn vastgesteld voor het doen van de aangifte. Volgens de Wet op de lijkbezorging moet de begrafenis of crematie uiterlijk op de zesde dag na het overlijden plaatsvinden. Daarom moet doorgaans binnen zes dagen na de dag van overlijden aangifte worden gedaan bij de aangifte van overlijden bij de burgerlijke stand krijgt u een verlof tot begraven of crematie. Zelf aangifte doen De aangifte van overlijden wordt vrijwel altijd gedaan door een ingeschakelde uitvaartverzorger. Is er iemand in uw naaste omgeving overleden en komt u daarvan aangifte doen, dan moet u hiervoor een afspraak maken. De ambtenaar van de burgerlijke stand in de plaats van overlijden maakt een overlijdensakte op, die in het register van overlijden wordt opgenomen en in de gemeente blijft. Aan het doen van een overlijdensaangifte zijn geen kosten verbonden. U kunt een uittreksel van de overlijdensaangifte aanvragen. Wilt u een overlijden doorgeven? Maak telefonisch een afspraak via 071 332 72 72, of maak online een afspraak. Vanwege drukte met afspraken, is het raadzaam om telefonisch een afspraak te maken.  Meenemen geldig identiteitsbewijs van de persoon die aangifte doet verklaring van overlijden de enveloppe met verklaring over oorzaak van overlijden (B-verklaring voor het Centraal Bureau voor de Statistiek) trouwboekje (niet verplicht). Aangifte door uitvaartondernemers Uitvaartondernemers kunnen online aangifte doen van overlijden. Om online aangifte te doen volgt u onderstaande stappen: Klik op de knop ‘Aangifte doen van overlijden’ onderaan deze pagina. Log in met uw eHerkenning. Vul de gevraagde gegevens in en voeg de gevraagde bijlagen toe. Betaal de aangifte meteen.   Hebt u een B-verklaring (verklaring van doodsoorzaak) van de arts ontvangen? Stop dan de dichte envelop in een eigen envelop en verstuur hem naar: Gemeente Kaag en Braassem, Cluster Burgerzaken, Postbus 1, 2370 AA Roelofarendsveen Wij mailen u na aangifte het benodigde verlof. Het uittreksel ontvangt u per post.       Aangifte doen van overlijden via onlineregelen.kaagenbraassem.nl U logt in met eHerkenning. ​​​​​    

 • Berichten over uw buurt

  De gemeente neemt besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben in uw buurt. Een vergunning voor een evenement, een verbouwing of het kappen van een boom, bijvoorbeeld. De actuele aanvragen en de besluiten die de gemeente hierover neemt, vindt u op de website Overheid.nl > Berichten over uw buurt. Deze berichten blijven maximaal 2 maanden op ‘Berichten over uw buurt’ staan. Oudere berichten vindt u terug op Officiëlebekendmakingen.nl. E-mailservice Alle inwoners van Kaag en Braassem van 25 jaar en ouder met een MijnOverheid-account worden vanaf begin april 2024 automatisch aangemeld voor de emailservice Berichten over uw Buurt. Berichten over uw Buurt informeert u per e-mail over bekendmakingen van de overheid. U ontvangt maximaal één keer per week een e-mail van Overheid.nl met daarin bekendmakingen van de overheid. Bent u 25 jaar en ouder en is uw e-mailadres bekend bij MijnOverheid? Dan krijgt u eerst een welkomstmail. In deze welkomstmail staat duidelijk uitgelegd wat u kunt verwachten, hoe u de e-mailberichten aanpast en hoe u zich kunt afmelden.  U ontvangt de e-mail van Overheid.nl. In deze e-mail staan links naar websiteadressen zodat u makkelijk en snel toegang heeft tot de informatie. Helaas zijn op internet ook criminelen actief. Via links in nagemaakte e-mails proberen zij u te lokken naar valse websites (phishing). Controleer daarom altijd eerst de verzender (noreply@overheid.nl) voordat u op een link klikt.  Ontvangt u deze mail nog niet automatisch en wilt u op de hoogte blijven van wat er in uw omgeving gebeurt? Dan kunt u uzelf aanmelden voor de e-mailservice op Overheid.nl . Veelgestelde vragen over Berichten over uw buurt vindt u op Overheid.nl Bekendmakingen bekijken op de plattegrond Op de plattegrond op Overheid.nl ziet u de aangevraagde vergunningen van de afgelopen 8 weken. Dit zijn bijvoorbeeld bouwvergunningen, kapvergunningen of besluiten over bestemmingsplannen. U kunt bekendmakingen zoeken op onder meer postcode en onderwerp.