Zoekresultaat 31 - 40 van 45 resultaten

 • Belastingen en heffingen, teruggave

  Soms krijgt iemand gemeentelijke belastingen die betaald zijn terug. Hierover krijgen ze automatisch bericht.

 • Hulp bij een arbeidsbeperking

  Bij een arbeidsbeperking kan extra begeleiding of aanpassingen aangevraagd worden. Dit heet 'beschut werk'.

 • Uitkering voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ)

  Zelfstandigen van 55 jaar of ouder die stoppen met werken en onvoldoende inkomen hebben kunnen een IOAZ-uitkering krijgen. Hierbij gelden voorwaarden.

 • As verstrooien

  De as van een overledene mag niet overal uitgestrooid worden. Voor sommige plaatsen is een ontheffing nodig.

 • Planschade

  Bij planschade kan onder bepaalde voorwaarden een financiële tegemoetkoming aangevraagd worden.

 • Klacht indienen

  Als u vindt dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder, dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente.

 • Geluidsapparatuur horecabedrijf

  Wanneer een horecabedrijf geluidsapparatuur gebruikt, moet dit gemeld worden om geluidsoverlast te voorkomen.

 • Adresonderzoek

  Een juist adres in de Basisregistratie Personen (BRP) is belangrijk: voor burgers zelf én voor de overheid. Bij twijfel volgt er een adresonderzoek.

 • Alcoholvergunning voor commerciële bedrijven

  Als u alcohol verkoopt of schenkt om ter plaatse te drinken, hebt u een alcoholvergunning nodig.

 • Aankondigingsbord plaatsen

  Een aankondigingsbord mag niet zomaar aan de openbare weg geplaatst worden. Er moet eerst om toestemming gevraagd worden. De gemeente beslist.