Zoekresultaat 31 - 40 van 40 resultaten

 • Bereikbaarheid en parkeren

  Borne is goed bereikbaar per trein of bus en met de auto.

 • Damoclesbeleid 2022

  Op 18 oktober 2022 heeft het college het Damoclesbeleid 2022 vastgesteld. Het Damoclesbeleid 2022 vervangt het oude beleid uit 2014. Op basis van de Wet Damocles (artikel 13b Opiumwet) kan door de burgemeester een woning of winkel, café, loods, garagebox of bedrijfsruimte worden gesloten waarin drugs worden verhandeld of aanwezig zijn. Dit is mogelijk bij de vondst van harddrugs of softdrugs in een hoeveelheid die groter is dan wettelijk toegestaan. Het doel van artikel 13b Opiumwet is de preventie en beheersing van de uit drugsgebruik voortvloeiende risico’s voor de volksgezondheid en het voorkomen van de nadelige effecten van drugshandel voor de Bornse samenleving.

 • Inspraak vragen

  Inspraak vragen

 • Spooronderdoorgangen Oonksweg en Bornerbroeksestraat

  Gemeente Borne is bezig met de aanleg van spooronderdoorgangen in de Oonksweg en in de Bornerbroeksestraat.

 • Speelautomatenvergunning

  Als u één of meer kansspelautomaten wilt plaatsen in uw horecabedrijf dan heeft u een vergunning nodig: de zogeheten aanwezigheidsvergunning.

 • Spandoek aanvragen

  Een spandoekvergunning is een toestemming om boven de openbare weg een spandoek te mogen ophangen waarop gedachten of gevoelens worden geopenbaard of een aankondiging wordt gedaan.

 • Mobiliteit

  Iedereen moet de mogelijkheid hebben om zich vrij en zonder beperkingen te verplaatsen. Actieve mobiliteit is goed voor uw gezondheid, hieronder verstaan we met name lopen en fietsen. Trottoirs moeten goed begaanbaar zijn en faciliteiten voor fietsers worden overal uitgebreid. In het centrum maar ook bij het station waar de fiets een belangrijk onderdeel uitmaakt van het voor- en natransport. Een opkomst onder mobiliteit is deelmobiliteit: Deelscooters, deelfietsen, deelauto’s. Vormen van deelmobiliteit die toegang geven tot vervoermiddelen zonder dat je ze zelf hoeft te bezitten.

 • Tips

  Er zijn verschillende dingen die u zelf kunt doen om bij te dragen aan een schoner en duurzamer watersysteem.

 • Concept ontwerpen Europastraat

  Concept ontwerpen Europastraat

 • Inkoopvoorwaarden en factuureisen

  Alle 14 Twentse gemeenten, Noaberkracht Dinkelland Tubbergen, de regio Twente en de Veiligheidsregio hanteren dezelfde Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten, conform VNG-model 2018 (Vereniging Nederlandse Gemeenten). Dit betekent een lastenvermindering voor leveranciers die zaken doen met lokale overheden, omdat zij te maken hebben met nog maar één set aan inkoopvoorwaarden.