Zoekresultaat 31 - 40 van 43 resultaten

 • Geboorteaangifte

  Gefeliciteerd met de geboorte van uw kind. Is uw kind geboren in de gemeente Edam-Volendam? Dan kunt u hier digitaal geboorteaangifte doen. Doe dit binnen drie dagen na de geboorte van uw kind in de gemeente waar uw kind is geboren. U kunt ook een afspraak maken om in persoon geboorteaangifte te doen.

 • Vreemdelingenpaspoort

  Heeft u een geldige verblijfsvergunning, maar (nog) niet de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u een vreemdelingenpaspoort persoonlijk bij ons aan de balie aanvragen. Met een vreemdelingenpaspoort kunt u naar alle landen reizen, behalve naar uw land van herkomst. Maak hier een afspraak.

 • Klacht doorgeven ambtelijk of bestuurlijk optreden

  Wij proberen onze diensten zo goed mogelijk en naar ieders tevredenheid uit te voeren. Toch kan het gebeuren dat u ontevreden bent over de manier waarop u bent behandeld. Het kan bijvoorbeeld gaan om het lang uitblijven van een antwoord op uw brief. Of om de wijze waarop u door een ambtenaar of bestuurder bent behandeld. Als u vindt dat u verkeerd of onzorgvuldig behandeld bent door een medewerker of een bestuurder, kunt u hierover een klacht indienen.

 • Paspoort, ID en Rijbewijs ophalen

  Als u een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs heeft aangevraagd kunt u deze na zes werkdagen weer afhalen. Heeft u 's morgens een spoedaanvraag gedaan? Dan kunt u uw reisdocument of rijbewijs de volgende werkdag afhalen. U haalt uw reisdocument persoonlijk op. Als u een paspoort voor uw kind ophaalt, neemt u uw kind mee. Ook wanneer uw kind nog niet zelf een handtekening kan zetten. U tekent dan voor ontvangst. Maak hier een afspraak.

 • Verhuizen naar Nederland

  Als u in Nederland komt wonen, dan schrijft u zich in bij de gemeente. Dit geldt ook als u al eerder in Nederland hebt gewoond. Maak hiervoor een afspraak op het Stadskantoor.

 • Bezwaar en beroep

  Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? U kunt dan meestal bezwaar maken tegen dat besluit. Dat moet binnen zes weken. Bij wie u bezwaar kunt maken, staat vermeld op het besluit dat u heeft ontvangen. Meestal is dat het college van burgemeester en wethouders. Maar het kan ook de heffingsambtenaar zijn als het om een belastingaanslag gaat. Wilt u bezwaar maken tegen een besluit? Dien dan een bezwaarschrift in. Dit kan digitaal met DigiD of schriftelijk met een brief of met het afdrukformulier.

 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of organisaties kunnen om een VOG vragen. Bijvoorbeeld als u in de kinderopvang of het onderwijs gaat werken, maar ook als u een wapenvergunning aanvraagt. Vraag deze digitaal bij ons aan:

 • Vluchtelingenpaspoort

  Heeft u een vluchtelingenstatus? Dan kunt u bij ons een vluchtelingenpaspoort aanvragen. Dit kan persoonlijk bij ons aan de balie van het Stadskantoor. Met een vluchtelingenpaspoort kunt u naar alle landen reizen, behalve naar uw land van herkomst. Heeft u géén vluchtelingenstatus? Dan vraagt u geen vluchtelingen- maar een vreemdelingenpaspoort aan bij het Stadskantoor. Maak hier een afspraak.

 • Trouwen in het buitenland

  Wat leuk dat u in het buitenland gaat trouwen. Het is belangrijk dat u daar kunt aantonen dat u niet getrouwd bent en geen geregistreerd partnerschap hebt met iemand anders. Dit doet u met een ongehuwdverklaring of een verklaring van huwelijksbevoegdheid. Deze verklaringen kunt u bij ons aanvragen. Maak hiervoor telefonisch een afspraak.

 • Overlijdensaangifte

  Als iemand overlijdt doet u hiervan aangifte in de gemeente waar deze persoon is overleden. De gemeente verwerkt het overlijden in de burgerlijke stand en de Basisregistratie Personen (BRP). Aangifte doen is verplicht. Meestal doet de uitvaartondernemer dit. Als nabestaande kunt u dit ook zelf doen. Uitvaartondernemers kunnen hier digitaal aangifte doen. Wilt u zelf aangifte doen, dan kunt u hiervoor een afspraak maken.