Zoekresultaat 31 - 40 van 45 resultaten

 • Verhuizen naar het buitenland

  Hier kun je, maximaal 5 dagen van te voren, een afspraak maken voor een verhuizing naar het buitenland

 • Ontkenning vaderschap door moeder

  Met een verklaring kunt u als moeder ontkennen dat uw overleden echtgenoot de vader van uw kind is.

 • Aanpassen onjuiste persoonsgegevens

  Als je persoonsgegevens niet goed geregistreerd staan in de Basisregistratie Personen (BRP), kun je de gemeente vragen om dit aan te passen.

 • Gemeente aansprakelijk stellen

  Als je schade hebt geleden door achterstallig onderhoud aan wegen, pleinen, openbaar groen, riolering e.d. kun je de gemeente aansprakelijk stellen.

 • Overgangsregeling dubbele achternaam

  Overgangsregeling dubbele achternaam

 • Bezwaar maken

  Als je het niet eens bent met een besluit van de gemeente, kun je binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Afschrift (uittreksel) burgerlijke stand

  De burgerlijke stand maakt en bewaart officiële documenten van belangrijke gebeurtenissen. Deze documenten worden akten genoemd.

 • Verhuizen naar Nederland

  Als je in Nederland komt wonen, moet je je inschrijven bij de gemeente. Dit geldt ook als je al eerder in Nederland hebt gewoond.

 • Echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap

  Als u niet meer samen wilt zijn met uw partner, vraagt u een echtscheiding aan of een beëindiging van uw geregistreerd partnerschap.

 • Geslachtswijziging

  Als u van geslacht bent veranderd, kunt u dit laten aanpassen in de Basisregistratie Personen (BRP).