Zoekresultaat 31 - 33 van 33 resultaten

  • Automatische incasso aanvragen gemeentelijke belastingen

    De heffing, inning en kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen wordt verzorgd door Sabewa Zeeland. U kunt via het digitaal loket van Sabewa de automatische incasso regelen. U kunt daar inloggen als burger, bedrijf of organisatie (met DigiD).

  • Afschrift (uittreksel) burgerlijke stand

    Een levensgebeurtenis zoals geboorte, huwelijk, overlijden of echtscheiding wordt door de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden vastgelegd in een akte. Deze akte blijft in die gemeente. U kunt van de akte een kopie (afschrift) bestellen als de gebeurtenis in de gemeente Kapelle heeft plaatsgevonden.

  • Erfpacht

    Bij de uitgifte van bouwkavels voor woningbouw is het mogelijk de kavels te kopen. Ook is het mogelijk om deze in erfpacht af te nemen. Erfpacht is een beperkt recht dat de erfpachter de bevoegdheid geeft de grond van een ander (de eigenaar) te houden en te gebruiken met hetzelfde genot als de eigenaar. Aan erfpacht kan de verplichting worden gekoppeld om een periodieke vergoeding (canon) te betalen. De gronden blijven eigendom van de verpachter (gemeente), maar de erfpachter moet zorgen voor het onderhoud, de verzekering en de belastingen. De erfpachter kan zijn gebruiksrecht aan een derde verkopen. Erfpacht lijkt dus veel op eigendom. Belangrijk punt in de nieuwe erfpachtvoorwaarden in Kapelle is dat de grondprijs gedurende de gehele looptijd van de erfpacht gelijk blijft. De erfpachter kan op ieder gewenst moment de grond kopen tegen de waarde inclusief btw op het moment van uitgifte. Dat geeft zowel de bewoner als de bank zekerheid. Over het verschil tussen de economische waarde en de grondwaarde wordt 6% overdrachtsbelasting in rekening gebracht. Wil men blijven pachten dan kan dat ook. De jaarlijkse erfpachtcanon stijgt alleen met de consumentenprijsindex. Natuurlijk hoopt de gemeente dat de erfpachters de kavel uiteindelijk een keer gaan kopen. Maar als de gemeente woningzoekenden een handje kan helpen bij het kopen of bouwen van een woning, dan doet ze dat ook, want de gemeente wil investeren in wonen en werken.