Zoekresultaat 31 - 40 van 49 resultaten

 • Naamskeuze, gecombineerde achternaam

  De keuze voor de achternaam van een kind kunt u voor de geboorte van het kind of uiterlijk bij de geboorteaangifte aangeven. Ouders mogen kiezen welke achternaam hun eerste kind krijgt: van de moeder of van de vader. Deze naamskeuze kan alleen bij het eerste kind. Alle volgende kinderen krijgen automatisch de achternaam die het eerste kind heeft gekregen. De…

 • Briefadres aanvragen

  Iedereen die in Nederland woont, moet als inwoner worden ingeschreven op het adres waar hij/zij voor een half jaar de meeste keren overnacht. Ook als u op meerdere adressen verblijft, of bij vrienden of familie logeert, heeft u een woonadres.

 • Snippergroen / restkavels kopen

  De gemeente krijgt regelmatig vragen van inwoners en ondernemers om de groenstrook aan te kunnen kopen die bij hun woning / bedrijf ligt. In bepaalde gevallen is het inderdaad mogelijk dit zogenoemde snippergroen aan te kopen, maar dan moet de groenstrook wel aan verschillende voorwaarden voldoen.

 • Verloren of gevonden voorwerpen

  Hebt u iets gevonden of verloren in Waddinxveen? Meld het via de website Verloren of gevonden. U ontvangt per e-mail een bevestiging, dit is ook uw bewijs van aangifte. Na de melding kunt u het gevonden voorwerp zelf bewaren of in bewaring geven bij de gemeente. Denkt u dat het om diefstal gaat, dan moet u aangifte bij de politie doen.

 • Voorkeursrecht van de gemeente

  Voorkeursrecht betekent dat de gemeente als eerste een onroerende zaak mag kopen. Als u uw woning, pand of grond waarop een voorkeursrecht zit wilt verkopen, dan moet u uw onroerende zaak eerst te koop aanbieden aan de gemeente. De gemeente heeft dan recht op de eerste koop. Ook andere overheden kunnen een voorkeursrecht hebben.

 • Adresonderzoek, verzoek tot uitschrijving

  De gemeente controleert of inwoners op het juiste adres ingeschreven staan. Staat er iemand ingeschreven op uw adres die er niet (meer) woont? Dan kunt u de gemeente vragen om een adresonderzoek te doen. Instellingen en overheidsorganen die gegevens uit de administratie van de gemeente gebruiken, kunnen ook om een adresonderzoek vragen. Een adresonderzoek is gratis.

 • Bewijs van in leven zijn

  Met een bewijs van in leven zijn kunt u schriftelijk bewijzen dat u op het moment van afgifte in leven bent. Verzekeringen en pensioenfondsen vragen vaak om dit bewijs als u in aanmerking komt voor een uitkering. Het uittreksel wordt per post naar uw huis gestuurd.

 • Aansprakelijk stellen van de gemeente

  Als u schade hebt of gewond bent geraakt en het is de schuld van de gemeente, dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. U doet dit door een schadeclaim in te dienen bij de gemeente.

 • Attestatie de vita

  Een attestatie de vita is een internationaal bewijs dat u in leven bent. U vraagt de attestatie de vita persoonlijk aan bij de gemeente. Als u in Nederland, Aruba, Curaçao, Bonaire, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba een bewijs van in leven zijn nodig hebt, vraagt u geen attestatie de vita aan maar een bewijs van in leven zijn.

 • Aanpassen onjuiste persoonsgegevens

  De gemeente houdt gegevens over haar inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Als uw persoonsgegevens niet goed geregistreerd staan, kunt u de gemeente vragen om dit aan te passen. U kunt uw gegevens controleren op MijnOverheid.