Zoekresultaat 31 - 33 van 33 resultaten

  • Geboorte doorgeven

    Als u een kind gekregen heeft, doe dan binnen 3 dagen na de bevalling aangifte van de geboorte. Dit kan online met DigiD. U hoeft niet meer naar het gemeentehuis voor een handtekening. Wanneer aangifte doen Uw kind is geboren op U doet uiterlijk aangifte op Maandag Donderdag Dinsdag Vrijdag Woensdag Maandag Donderdag Maandag Vrijdag Dinsdag Zaterdag Dinsdag Zondag Woensdag   Geboorte doorgeven Wie mag de geboorteaangifte doen Vader, de meemoeder/duomoeder of moeder van het kind Iemand die bij de geboorte aanwezig is geweest, zoals een vriend of familielid Bewoner van het huis waar het kind geboren is Hoofd van het ziekenhuis of kliniek waar het kind geboren is Geboorteaangifte bij de balie U kunt de geboorte van uw kind ook doorgeven aan de balie van het gemeentehuis. Maak een afspraak en neem mee:  Geldig legitimatiebewijs Bewijs van geboorte. Deze ontvangt u van de arts of verloskundige Afschrift van de erkenningsakte als het kind voor de geboorte al is erkend Akte waarin staat welke achternaam u heeft gekozen voor het kind (als u deze akte heeft gekregen) Eventueel de donorverklaring bij duo-moederschap Trouwboekje of partnerschapsboekje, als u deze heeft. U kunt uw kind daarin laten vermelden (dit is niet verplicht) Wat kost het Het doorgeven van een geboorte is gratis. Wilt u een afschrift van de geboorteakte dan betaalt u € 16,60. Achternaam kind Ouders kunnen samen de achternaam van hun 1e kind kiezen. Dat kan de achternaam van de moeder, de vader of de duomoeder zijn. De keuze kunt u voor de geboorte, tijdens de erkenning ongeboren vrucht of tijdens de geboorteaangifte maken.  Achternamen beide ouders  Kinderen kunnen vanaf 1 januari 2024 de achternamen van beide ouders krijgen: Dat geldt voor ouders waarvan hun 1e kind geboren wordt op of na 1 januari 2024 De gekozen achternaam geldt vervolgens voor alle volgende kinderen Overgangsregeling Is uw oudste kind geboren op of na 1 januari 2016? Dan kunt u alsnog een dubbele achternaam kiezen. Dit kan van 1 januari 2024 tot 31 december 2024. Op rijksoverheid.nl vindt u meer informatie over de overgangsregeling. Erkenning kind Zie erkenning kind. Levenloos geboren kind aangeven Is uw kind levenloos geboren na een zwangerschap van 24 weken of langer? U doet dan aangifte in de gemeente waar de geboorte plaatsvond. Bij een zwangerschap korter dan 24 weken is het niet verplicht om aangifte te doen, maar mag wel. Lees hoe u aangifte doet.

  • Bezwaar maken

    Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente, dan kunt u bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken nadat het besluit bekend is gemaakt opgestuurd zijn. Deze 6 weken gaan in op de dag waarop het besluit is verstuurd of bekendgemaakt.  Stuur uw bezwaarschrift naar:  BEL Combinatie T.a.v. Commissie bezwaarschriften Postbus 71 3755 ZH Eemnes U moet in bezwaarschrift vermelden: Uw naam, adres en telefoonnummer  Datum waarop u het bezwaar schrijft  Tegen welk besluit u bezwaar maakt. Vermeld het liefst ook het zaaknummer Waarom u het niet eens bent met het besluit  Uw handtekening  Een vereniging of stichting moet ook een uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel en de statuten meesturen Let op: bent u het niet eens met uw belastingaanslag of WOZ-waarde, dan kunt u hier bezwaar tegen indienen. Goed om te weten Een bezwaarschrift wordt door de Commissie bezwaarschriften behandeld Voordat de commissie adviseert, kan er een hoorzitting zijn. Hier kunt u dan uw bezwaar toelichten. Daarna wordt een besluit op uw bezwaarschrift genomen Bent u het niet eens met de beslissing op het bezwaar, dan kunt u binnen 6 weken in beroep gaan. In de beslissing op het bezwaarschrift staat bij welke organisatie u in beroep kunt gaan U kunt geen bezwaar maken tegen een besluit waarin algemene regels zijn vastgesteld, zoals een verordening Het indienen van een bezwaarschrift maakt niet dat het bestreden besluit niet in werking treedt. Als u wilt voorkomen dat het besluit in werking treedt, dan kunt u (als er een spoedeisend belang is) om een voorlopige voorziening vragen Verzoek om voorlopige voorziening Met een voorlopige voorziening vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u de uitkomst van uw bezwaarschriftprocedure niet kunt afwachten vanwege een spoedeisend belang. Een verzoek aan de voorzieningenrechter kunt u alleen doen als er een bezwaar- of beroepsprocedure loopt en als er sprake is van een spoedeisende situatie. U kunt de voorlopige voorziening aanvragen bij de Rechtbank Midden-Nederland, Bestuursrecht, onder vermelding van Voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. De rechtbank brengt voor de behandeling van uw verzoek om een voorlopige voorziening griffiekosten bij u in rekening.

  • Huwelijk of partnerschap melden

    Als u wilt trouwen of uw partnerschap wilt laten registreren, dan meldt u dit bij de gemeente waar u gaat trouwen of een partnerschap aangaat. Doe de melding maximaal 1 jaar en minimaal 2 weken voor de datum van de ceremonie. U kunt de melding van uw huwelijk of partnerschap online doen. U heeft hier DigiD voor nodig. Getuigen Bij het huwelijk of partnerschapsregistratie moeten minimaal 2 getuigen aanwezig zijn en maximaal 4. Iedereen boven de 18 jaar mag getuige zijn. Voorwaarden Om te trouwen of een partnerschap te laten registreren bent u:  •    18 jaar of ouder •    Geen bloedverwant in de 1e, 2e, 3e of 4e graad Huwelijk of partnerschap melden Heeft u geen DigiD, neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 035. Kosten Wat kost trouwen en registratie van een partnerschap: Maandag t/m vrijdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur in het gemeentehuis € 488 Maandag t/m vrijdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur op een bijzondere of zelfgekozen locatie € 601 Maandag t/m vrijdag tussen 17.00 uur en 20.00 uur in het gemeentehuis € 673 Maandag t/m vrijdag tussen 17.00 uur en 20.00 uur op een bijzondere of zelfgekozen locatie € 948,50 Zaterdag tussen 09.00 uur en 20.00 uur in het gemeentehuis € 673 Zaterdag tussen 09.00 uur en 20.00 uur op een bijzondere of zelfgekozen locatie € 948,50 Trouwboekje/Partnerschapsboekje € 24,50 (alleen betalen bij een gratis huwelijk of geregistreerd partnerschap) Getuigen van de gemeente per persoon € 82,50 Benoeming buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor 1 dag € 214 Handig om te weten In Nederland trouwt u automatisch in beperkte gemeenschap van goederen. Gratis huwelijk of partnerschap Dit kan in onze gemeente op dinsdag om 9.45 uur of 10.00 uur. Om gratis te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan moet één van u of allebei in onze gemeente wonen. Neem contact met ons op via telefoonnummer 14 035.  Ceremonie bij gratis huwelijk of partnerschap U bent welkom in een klein gezelschap van maximaal 6 personen. Dat is inclusief het bruidspaar, getuigen en eventuele gasten. De ambtenaar die uw huwelijk of geregistreerd partnerschap voltrekt houdt geen toespraak en neemt van tevoren geen contact met u op. Meer informatie Trouwlocatie kiezen Trouwambtenaar kiezen