Zoekresultaat 31 - 39 van 39 resultaten

 • Subsidie innovatiefonds Sociaal Domein

  De gemeente Soest staat open voor nieuwe ideeën en initiatieven van verenigingen, stichtingen en ondernemers om kwetsbare mensen in Soest te helpen. U kunt hiervoor een bijdrage krijgen.

 • Terrasvergunning

  Horecaondernemers die een terras willen, moeten een vergunning aanvragen. Ook als het terras op eigen terrein ligt. U kunt alleen een vergunning krijgen als er voldoende ruimte overblijft voor voetgangers.

 • Vrijstelling leerplicht aanvragen

  In een aantal gevallen worden ouders door de gemeente vrijgesteld van leerplicht. Dit betekent dat het niet naar school hoeft. In de Leerplichtwet staat wanneer dit mogelijk is.

 • Kinderopvang starten

  Wilt u een kinderopvang starten? Dit meldt u bij de gemeente. De gemeente regelt uw inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen LRKP

 • Kwijtschelding

  Bent u niet in staat om de belastingaanslag te betalen? Dan kunt u een verzoek tot kwijtschelding indienen. Dit is alleen aan te vragen voor riool- en afvalstoffenheffing.

 • Ja- en nee-stickers voor ongeadresseerde reclame

  Als u geen ongeadresseerd reclamedrukwerk wilt ontvangen, kunt u bij de receptie van het gemeentehuis een nee-nee sticker afhalen.

 • Toeristenbelasting

  De gemeente Soest heft geen toeristenbelasting. Logiesverschaffers dragen jaarlijks een afgesproken bedrag af aan de gemeente Soest.

 • Sportaccommodatie huren

  Er zijn diverse sportruimtes in Soest en Soesterberg te huur. Dit geldt voor binnensport- en buitensportverenigingen en voor overig gebruik waaronder kinderfeestjes.

 • Afvalstoffenheffing

  Ieder huishouden moet afvalstoffenheffing betalen. Met deze inkomsten kan de gemeente uw huisvuil ophalen en verwerken.