Zoekresultaat 31 - 40 van 63 resultaten

 • Jeugdhulp

  De gemeente is verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Dit is geregeld in de Jeugdwet.

 • Geslachtsnaam kiezen voor uw kind (naamskeuze)

  Als ouders mag u kiezen welke geslachtsnaam uw eerste kind krijgt: die van u, van uw partner of een combinatie van de geslachtsnamen van beide ouders.

 • Studietoeslag

  De studietoeslag is een toeslag voor studenten die door een structurele lichamelijke of psychische beperking niet in staat zijn om naast hun opleiding te werken. Met de studietoeslag wil gemeente Borne stimuleren dat deze jongeren een opleiding (blijven) volgen. Want het afronden van een opleiding maakt de kans op een baan groter.

 • Waarderings- en arrangementsubsidies

  Op grond van de algemene subsidieverordening kunt u een arrangementsubsidie of een waarderingssubsidie aanvragen.

 • Programma Bestuur en samenleving

  Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen binnen het programma Bestuur en samenleving?

 • Vluchtelingenpaspoort

  Woont u in Nederland met een vluchtelingenstatus en wilt u naar het buitenland? Dan hebt u een vluchtelingenpaspoort nodig.

 • Parkeerontheffing Kulturhus

  Als u in de blauwe zone van Borne woont, of in Oud Borne, en in het bezit van een auto bent, dan kunt u een ontheffing aanvragen om tussen 01.00 en 07.00 uur in de parkeergarage onder het Kulturhus te parkeren.

 • Verkoopprocedure projectwoningen

  Verkoopprocedure projectwoningen

 • Versneld sociaal bouwen

  Ieder mens wil een dak boven zijn hoofd. De uitdaging, maar ook de druk, om dit voor elkaar te krijgen neemt in rap tempo toe. Er is een woningtekort in vrijwel alle gemeenten in Nederland. Ook in Borne neemt de dringende behoefte aan woningen toe. Daardoor kan een steeds groter wordende groep mensen geen passende woonruimte vinden. Het gaat om starters, statushouders, mensen die vanuit een zorginstelling naar een woning mogen, arbeidsmigranten en ouderen.

 • Kinder-/peuteropvang starten

  Als u een kinderopvangvoorziening wilt oprichten dient u hiervoor een aanvraag indienen bij de gemeente.