Zoekresultaat 41 - 45 van 45 resultaten

 • Bezwaar en beroep

  Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? U kunt dan meestal bezwaar maken tegen dat besluit. Dat moet binnen zes weken. Bij wie u bezwaar kunt maken, staat vermeld op het besluit dat u heeft ontvangen. Meestal is dat het college van burgemeester en wethouders. Maar het kan ook de heffingsambtenaar zijn als het om een belastingaanslag gaat. Wilt u bezwaar maken tegen een besluit? Dien dan een bezwaarschrift in. Dit kan digitaal met DigiD of schriftelijk met een brief of met het afdrukformulier.

 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of organisaties kunnen om een VOG vragen. Bijvoorbeeld als u in de kinderopvang of het onderwijs gaat werken, maar ook als u een wapenvergunning aanvraagt. Vraag deze digitaal bij ons aan:

 • Dorps- en wijkraden Edam-Volendam

  Waar een dorpsraad of wijkraad actief is in uw buurt vragen wij u contact met hen op te nemen voor steun van uw idee. Subsidie aanvragen kan via onderstaande knop. Lees hieronder op de pagina wat u nodig heeft voor deze aanvraag.

 • Afwijken Omgevingsplan (v/h Bestemmingsplan)

  In het omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan) staan regels over het gebruik van de grond en van de gebouwen die daarop staan. Het gaat altijd over een bepaald gebied. Het omgevingsplan biedt u antwoord op vragen zoals: -Mag in het gebied gebouwd of verbouwd worden? -Hoe groot mogen de aanwezige bouwwerken zijn? -Hoe mag een stuk grond gebruikt worden? -Mogen wegen worden aangelegd? -Mogen bedrijven zich vestigen in het gebied? Gaat u (ver)bouwen binnen Edam-Volendam of u wilt het gebruik van uw grond of gebouw veranderen? Dan is het raadzaam om vooraf het betreffende omgevingsplan in te zien. Hierin staan alle regels die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving. Wilt u grond of gebouwen anders gebruiken dan in het omgevingsplan staat? Wilt u een bouwwerk groter maken dan het omgevingsplan toestaat? Dan kunt u de gemeente vragen het omgevingsplan aan te passen of af te wijken van het omgevingsplan. Dit kunt u doen door een aanvraag omgevingsvergunning in te dienen. Wij raden u echter aan eerst een vooroverleg in te dienen.

 • Overlijdensaangifte

  Als iemand overlijdt doet u hiervan aangifte in de gemeente waar deze persoon is overleden. De gemeente verwerkt het overlijden in de burgerlijke stand en de Basisregistratie Personen (BRP). Aangifte doen is verplicht. Meestal doet de uitvaartondernemer dit. Als nabestaande kunt u dit ook zelf doen. Uitvaartondernemers kunnen hier digitaal aangifte doen. Wilt u zelf aangifte doen, dan kunt u hiervoor een afspraak maken.