Zoekresultaat 41 - 50 van 59 resultaten

 • Inschrijving Registratie Niet Ingezetenen (RNI)

  Inschrijven bij kortdurend verblijf in Nederland.

 • Sloopmelding gebouw of deel gebouw

  Onder 'slopen' wordt verstaan: het afbreken van een bouwwerk of een gedeelte daarvan. U hebt in het algemeen geen vergunning nodig om te mogen slopen. Meestal moet u wel een sloopmelding doen bij de gemeente.

 • Begraven of cremeren

  Als een naaste van u overlijdt, kunt u hem of haar laten begraven op een gemeentelijke begraafplaats of laten cremeren waarna de urn op de begraafplaats wordt bijgezet. In de gemeente Goes zijn acht begraafplaatsen waar regelmatig begrafenissen plaatsvinden. Klik op de knop Start aanvraag om de uitvaartdatum vast te leggen. Voor deze dienst moet u zich apart aanmelden. U heeft hiervoor geen eHerkenning nodig maar wel een inlogaccount. Als u interesse hierin heeft kunt u een e-mail sturen naar bs@goes.nl .

 • Afvalinzameling bedrijven

  Hebt u bedrijfsafval? Dan moet u zelf regelen dat dit op een goede manier wordt opgehaald of verwerkt. De gemeente is namelijk niet verantwoordelijk voor het ophalen of verwerken van bedrijfsafval. Dit omdat er grote verschillen zijn tussen soorten en hoeveelheid bedrijfsafval. U kunt hiervoor zelf een contract afsluiten bij goedgekeurde bedrijven of een contract afsluiten met de gemeente. Als u een contract met de gemeente wilt afsluiten kunt u hieronder de aanvraag starten.

 • Milieu, omgevingsvergunning of melding

  Als ondernemer moet u zich houden aan milieuregels. Voor bepaalde activiteiten die het milieu belasten moet u een omgevingsvergunning aanvragen of een melding doen. Start u een nieuw bedrijf of wijzigt u een bestaand bedrijf of breidt u deze uit? Dan kunt u via Omgevingsloket online een vergunningcheck doen. U ziet dan of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen.

 • Dagdeelkaarten bedrijven

  Bedrijven en personen die een beroep uitoefenen, kunnen voor de uitvoering van werkzaamheden binnen het gebied van het betaald parkeren dagdeelkaarten aanschaffen. U kunt deze kaarten online aanvragen (met e-herkenning). U bestelt deze per 1, 5, 10, 20 of 30 setjes van tien dagdeelkaarten. Alle dagdeelkraskaarten blijven geldig ongeacht of/wat voor datum erop staat.

 • Kapotte straatverlichting

  Ziet u straatverlichting die niet meer werkt? Of die beschadigd is? Meld het bij de gemeente.

 • Opgraven en herbegraven of cremeren

  Voor het opgraven van een stoffelijk overschot heeft u een vergunning nodig. Bovendien moeten alle rechthebbenden op het graf toestemming geven. U mag een stoffelijk overschot laten opgraven als u de overledene in een ander graf wilt begraven. Ook mag u het stoffelijk overschot alsnog cremeren. Wilt u het stoffelijk overschot cremeren binnen 1 jaar nadat het begraven is? Dan heeft u toestemming nodig van de officier van justitie.

 • Subsidie wijkbudget

  Een subsidie aan een bewonersorganisatie in een wijk of dorp. Voor het realiseren van voorzieningen of activiteiten die de leefbaarheid verbeteren.

 • Omgevingsvergunning

  Wilt u in of om uw woning of bedrijf gaan bouwen, verbouwen, slopen of iets anders in uw woonomgeving veranderen? Dan hebt u in veel gevallen een omgevingsvergunning nodig.