Zoekresultaat 41 - 46 van 46 resultaten

 • Reclame plaatsen

  Je kunt niet zomaar reclame plaatsen De aan te brengen reclame moet voldoen aan de nota reclamebeleid en de APV artikel 4:15. Zo wordt het stadsgezicht van Hattem beschermd. Met een vergunning wordt voorkomen dat mensen last hebben van reclame. Bijvoorbeeld omdat de verkeersveiligheid in gevaar komt door het plaatsen van een reclamebord. Daarnaast zorgen we er zo voor dat de reclame past bij de architectuur van een gebouw

 • Klacht indienen

  Ben je ontevreden over hoe je bent behandeld door een medewerker van de gemeente? Dan kun je een klacht indienen. Dit doe je bij het college van burgemeester en wethouders. Het college kan je vragen om meer uitleg. Je legt dan uit waarom je te maken kreeg met de gemeente. Ook geef je precies aan wat er is gebeurd.

 • Milieu, melding of vergunning

  Wil je een bedrijf starten of verbouwen? Of veranderen de activiteiten van je bedrijf? Dan kan het zijn dat je een milieumelding moet doen of omgevingsvergunning moet aanvragen voor een milieubelastende activiteit. aanvragen voor een milieubelastende activiteit Een milieubelastende activiteit is een activiteit die nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. Denk aan het lozen van afvalwater in het riool of in de bodem. Check voordat je aan de slag gaat of je een melding moet doen of een vergunning moet aanvragen voor je activiteit. Dit doe je in het Omgevingsloket. Naar het Omgevingsloket

 • Demonstratie of betoging houden

  Iedereen mag een demonstratie of betoging organiseren. Het is wel verplicht dit op tijd bij ons te melden. Je kunt online een demonstratie of betoging melden met DigiD, eHerkenning of DigiD namens een bedrijf.

 • Zienswijze bij een planologische procedure

  Deze zienswijze wordt vervolgens samengevat en beantwoord in een zogenaamde 'nota van zienswijzen'. Ook wordt in deze nota een voorstel gedaan over hoe de raad kan omgaan met je zienswijze in relatie tot het bestemmingsplan/procedure buitenplanse afwijking (vvgb). Deze nota wordt daarna voorgelegd aan de raad van de gemeente Hattem. Samen met het bestemmingsplan. De raad beslist vervolgens of het bestemmingsplan wordt vastgesteld of gewijzigd wordt vastgesteld.  Niet eens met het besluit van de raad? Je kunt dan beroepschrift indienen bij de Raad van State. Dat kan per brief. Of via het digitale loket op de website van de Raad van State.  Per brief In de brief geef je aan dat je in beroep gaat. En waarom je het niet eens bent met de beslissing van het bestuursorgaan. Of met de uitspraak van de rechtbank. Dit moet binnen de wettelijk gestelde termijn van zes weken waarin het plan ter inzage ligt. In de Staatscourant en in het gemeenteblad (De Hattemer) wordt gepubliceerd wanneer en hoe je een beroepschrift kan indienen.

 • Alcohol tijdelijk schenken

  Het is niet toegestaan alcoholische dranken te verkopen buiten een horecabedrijf om. Voor speciale evenementen, zoals Koningsdag, kun je ontheffing aanvragen.