Zoekresultaat 41 - 50 van 51 resultaten

 • Verklaring omtrent het gedrag

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar is voor het doen van een taak of functie in de samenleving.  Afspraak maken voor: Aanvraag verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Eisen U staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Hoe werkt het Digitaal de werkgever of organisatie start de aanvraag met eHerkenning op https://mijn.justis.nl/vog/vogorganisatie/inloggen.htm. u ontvangt daarna een e-mail met een link en een aanvraagcode. log in met uw DigiD en controleer de aanvraag. betaal de aanvraag via iDeal. Op afspraak: maak een afspraak bij het stadskantoor. vraag de VOG persoonlijk aan of via een gemachtigde. Vul dan het digitaal machtigingsformulier in. neem het volledig ingevulde aanvraagformulier ‘VOG Natuurlijke personen’ mee. U krijgt dit formulier van de organisatie die de VOG van u vraagt. Meestal is dat de (toekomstige) werkgever. U kunt het formulier ook downloaden via www.justis.nl. de gemeente stuurt de VOG-aanvraag digitaal door naar het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De VOG-aanvraag duurt maximaal 4 weken. Van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, dienst Justis ontvangt u de VOG of een afwijzing per post thuis. Let op: Er zijn commerciële bedrijven die u vragen de VOG-aanvraag via hen in te dienen. Dit kost veel geld. Vraag een VOG alleen aan via de gemeente of via Justis. Hiermee bespaart u onnodige kosten. Weet u niet of uw werkgever de aanvraag met een formulier of digitaal klaarzet? Neem dan contact op met uw werkgever, zet niet zelf iets klaar. Meenemen naar afspraak identiteitsbewijs. een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier ‘VOG Natuurlijke personen’. Een gemachtigde moet ook meenemen: eigen identiteitsbewijs. een ingevuld en ondertekend machtigingsformulier. Kosten en geldigheid op afspraak aan de balie: € 41,35 voor vrijwilligers: gratis Hoe lang een VOG geldig is, bepaalt de werkgever of de organisatie waar u de VOG voor aanvraagt.  Heeft u nog vragen? Bekijk de vragen en antwoorden. U kunt ook een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.

 • Ontheffing rijverbod

  Op sommige plekken geldt een rijverbod. Op andere plekken mag u alleen overdag rijden of als uw lading onder een bepaald gewicht blijft. U kunt schriftelijk een ontheffing voor deze regels aanvragen. U betaalt de kosten via de Regionale Belasting Groep (RBG). Direct regelen Aanvraagformulier RVV ontheffing (pdf, 234 kB) Voorwaarden De RVV-ontheffing geldt alleen voor verkeersregels en verkeerstekens die voorkomen in artikel 87 van het RVV 1990. Alle andere verkeersregels en verkeerstekens vallen buiten de ontheffing. U kunt bijvoorbeeld geen ontheffing van de betaalplicht voor parkeren krijgen. U moet de noodzaak voor een ontheffing aantonen. U kunt de ontheffing aanvragen voor een dag, dagdeel of op jaarbasis voor alle locaties binnen de gemeente Vlaardingen. Hoe werkt het? Vraag uw ontheffing minimaal 4 weken van te voren aan. Vul het ‘Aanvraagformulier verkeersontheffing (pdf, 143 kB) in. Stuur het aanvraagformulier en de gevraagde documenten op. U ontvangt binnen 15 werkdagen een reactie op uw verzoek. Bij een positief besluit stuurt de gemeente u het ontheffingsbesluit en een ontheffingskaart. De rekening van de ontheffingskaart krijgt u van de RBG. Wilt u een ontheffing aanvragen voor de Westhavenplaats of het Veerplein? Kijk in welke periode en op welke tijdstippen hier een rijverbod geldt. Transporten over de Holyweg, de Breeweg en de Woudweg: Het gewicht op de as van uw vrachtwagen mag niet meer dan 4,8 ton zijn. Voor de Breeweg kunt u een ontheffing tot maximaal 6,7 ton krijgen. Voor de Holyweg en de Woudweg tot maximaal 9,6 ton. Heeft u een vrachtwagen met meer dan 2 assen? Dan daalt de maximale aslast die is toegestaan. Daarbij is het voertuiggewicht leidend. Bekijk de tabel voor de waarden. Holyweg aslast / gewicht (ton) Maximale aslast (ton) 9,6 Maximale voertuiggewicht: 2-asser 19,1 Maximale voertuiggewicht: 3-asser 26,0 Maximale voertuiggewicht: 4-asser 32,6 Maximale voertuiggewicht: 5-asser 38,5 Breeweg aslast / gewicht (ton) Maximale aslast (ton) 6,7 Maximale voertuiggewicht: 2-asser 13,3 Maximale voertuiggewicht: 3-asser 18,1 Maximale voertuiggewicht: 4-asser 22,8 Maximale voertuiggewicht: 5-asser 26,9 Kosten € 9,25 per kenteken € 25,- borg voor een toegangspas, sleutel of een elektronisch apparaat waarmee u verkeerspaaltjes omhoog en omlaag kunt doen. Heeft u nog vragen? Bekijk de vragen en antwoorden. U kunt ook een bericht sturen via vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.

 • Aanvragen aansluitvergunning riolering

  Als u een nieuwe aansluiting op de gemeentelijke riolering wilt laten maken of een bestaande aansluiting wilt wijzigen, heeft u daarvoor een vergunning nodig. Voor elke afzonderlijke aansluiting of wijziging van de aansluiting op de gemeentelijke riolering geldt een vergunningplicht. Deze vergunning kunt u zowel schriftelijk als digitaal aanvragen via het daarvoor bestemde aanvraagformulier aansluitvergunning riolering.  Als u de aansluitvergunning aanvraagt betekent dit ook dat u de gemeente verzoekt om de aansluiting wanneer deze in openbaar gebied ligt (of komt te liggen) ook feitelijk laat aanleggen door de gemeente of onder toezicht van de gemeente. Het is belangrijk om te weten dat alleen medewerkers van de gemeente en bedrijven die door de gemeente zijn erkend (graaf)werkzaamheden mogen uitvoeren in de openbare ruimte of een aansluiting mogen maken op het hoofdriool. Meer informatie over het aanvragen van een vergunning voor een rioolaansluiting kunt u lezen in de artikelen 4 t/m 6 van de Verordening aansluitvoorwaarden riolering en de bijbehorende toelichting. Beëindiging rioolaansluiting  Als u als eigenaar van een aangesloten perceel van plan bent om een rioolaansluit-leiding op de gemeentelijke riolering definitief te beëindigen, dient u dit te melden via het voorgeschreven formulier Meldingsformulier beëindiging rioolaansluiting.  Het is van belang dat u als eigenaar van een aangesloten perceel op de gemeentelijke riolering ook voorkomt dat door welke werkzaamheden dan ook op uw eigendom, zoals bijvoorbeeld graaf- of sloopwerkzaamheden, verzanding optreedt van het gemeentelijke riool of de perceelaansluiting. Door het treffen van maatregelen kunt u ‘onjuist gebruik’ en schade aan het gemeentelijk riool voorkomen. Onder het kopje ‘Verantwoordelijkheid gemeente en particuliere eigenaar’ kunt u hierover meer lezen. Meer informatie over de beëindiging van de rioolaansluiting kunt u vinden in de artikelen 9 en 10 en de bijbehorende toelichting op deze artikelen. Direct regelen Aanvraagformulier rioolaansluiting (pdf, 62 kB) Voorwaarden In de gemeentelijke rioolverordening staan de verantwoordelijkheden en (technische) voorwaarden voor het aansluiten op het gemeentelijk riool. Hoe werkt het? Vraag uw rioolaansluiting aan via het aanvraagformulier 'rioolaansluiting aanvragen'. Stuur het ingevulde formulier via vlaardingen.nl/contactformulier of stuur het per post naar: Gemeente Vlaardingen, t.a.v. team Wijkbeheer, Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen. Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, duurt het 4 weken voordat de aansluiting wordt gemaakt. Eerst bepaalt de gemeente de lengte van de aan te leggen rioolaansluiting. De lengte wordt bepaald op basis van het aansluitpunt op het gemeentelijk riool. Kosten € 118,00 per strekkende meter aan te leggen rioolaansluiting op openbaar terrein. Heeft u vragen? U kunt een bericht sturen via vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.

 • Demonstratie houden

  Als u een demonstratie wilt houden, moet u de burgemeester hiervan minimaal 2 werkdagen vooraf schriftelijk op de hoogte stellen. Hoe werkt het? Stuur minimaal 2 dagen van te voren een schriftelijke melding. Dit kan: digitaal: via vlaardingen.nl/contactformulier per post: naar Gemeente Vlaardingen, t.a.v. de burgemeester, postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen In deze melding zet u de volgende informatie: naam en adres van degene die de demonstratie houdt; het doel van de demonstratie; de datum van de demonstratie; het tijdstip van aanvang en van beëindiging van de demonstratie; maatregelen die de organisatie neemt om te zorgen dat de demonstratie goed verloopt. U ontvangt binnen 2 werkdagen een schriftelijke bevestiging van uw melding. Kosten Geen Heeft u vragen? U kunt een bericht sturen via vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.

 • Verhuizen vanuit het buitenland (immigratie)

  Verhuist u vanuit het buitenland naar Vlaardingen of bent u het komende half jaar minimaal 4 maanden in Nederland?  Schrijf u binnen 5 dagen na aankomst in bij de gemeente. Maak hiervoor telefonisch een afspraak. Hoe werkt het Maak telefonisch een afspraak via (010) 248 4000. Zorg voor de juiste documenten. Heeft u een partner en/of kinderen die ook ingeschreven moeten worden? Dan moeten zij meekomen naar de afspraak. Woont u korter dan 4 maanden in Nederland? Laat uzelf dan registreren in de Registratie Niet Ingezetene (RNI). Heeft u geen Nederlandse of andere EU nationaliteit? Maak dan eerst een afspraak met de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND) voor het aanvragen van een verblijfsvergunning. Zodra u een verblijfsdocument heeft, kunt u zich inschrijven. Is het adres waar u gaat wonen van Samenwerking of Waterweg Wonen? Dan moet u een schriftelijke toestemming van deze verhuurder vragen. Meenemen naar afspraak Een geldig identiteitsbewijs van iedereen die ingeschreven wordt. Inlichtingenformulier Oost- of West-Europa. Bewijs van rechtmatig verblijf (verblijfsdocument/visum langer dan 4 maanden geldig) Bewijs van uitschrijving als u uit Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten komt. Huur- of koopcontract van uw woning of schriftelijke instemmingsverklaring (pdf, 185 kB) van de hoofdbewoner bij wie u gaat inwonen. Schriftelijke toestemming als het adres waar u gaat wonen van Samenwerking of Waterweg Wonen is. Of schriftelijk toestemming van de eigenaar van het pand met  met de Kopie-ID app van de rijksoverheid voor de identificatie van zijn/haar identiteitsbewijs (naam en handtekening moeten zichtbaar zijn). Originele documenten uit het buitenland van uzelf en uw kinderen. Bijvoorbeeld een geboorteakte of een huwelijksakte. Alleen Engelse en Duitse akten worden zonder officiële vertaling geaccepteerd. Documenten die niet in het Engels of Duits zijn opgemaakt, moeten worden vertaald door een beëdigd vertaler. Ook kan het zijn dat de documenten een legalisatie moeten hebben. Lees meer over de legalisatie van documenten op nederlandwereldwijd.nl. De verwerking duurt maximaal 4 weken. Kosten Geen Heeft u vragen? Bekijk de vragen en antwoorden. U kunt ook een bericht sturen via vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.

 • Begraven, cremeren en grafrecht

  Begraven kan in een algemeen graf of een familiegraf. Cremeren kan niet in Vlaardingen. Er is wel een urnentuin, een urnenmuur en een uitstrooiplaats voor as. Als een dierbare wordt begraven in een particulier (familie)graf, moet u grafrechten aanvragen.  Direct regelen Aanvraag verlenging grafrecht (pdf, 70 kB) Aanvraag overboeking grafrecht (pdf, 72 kB) Aanvraag overboeking grafrecht bij overlijden rechthebbende (pdf, 72 kB) Begraven of cremeren   Vlaardingen heeft 2 begraafplaatsen: Emaus en Holy. Vlaardingen heeft geen crematorium. Wel kunt u een urn laten bijzetten op een begraafplaats. Op begraafplaats Holy kunt u de as van de overledene uitstrooien. Ook heeft Holy een islamitische begraafplaats.  Begraven in Vlaardingen kan: in een particulier (familie)graf: voor 20 jaar voor 2 of 3 personen (3-persoonsgraven alleen op begraafplaats Holy). De rechten kunnen altijd worden verlengd. in een algemeen graf (alleen op begraafplaats Holy). De overledene kan hier 10 jaar begraven liggen. U kunt deze periode niet verlengen. Een asbus, urn of de as van een overledene kunt u: begraven of neerzetten in een urnengraf in de urnentuin. U kunt hier stukjes grond (80 x 80 cm) huren voor een periode van 10 jaar. Deze periode kunt u met 10 jaar verlengen. neerzetten in een algemene nis of particuliere (familie)nis in de urnenmuur (alleen op begraafplaats Holy). Een algemene nis of een particuliere (familie)nis huurt u voor 10 jaar. U kunt deze periode met 10 jaar verlengen. neerzetten in of op een particulier (familie)graf. uitstrooien op het strooiveld (alleen op begraafplaats Holy). Wilt u een grafsteen, een gedenkplaat of planten neerzetten bij een (urnen)graf? Dat kan, bekijk wel de regels. Met vragen of voor overleg over de mogelijkheden kunt u de beheerder van de begraafplaats bellen via (010) 474 2189. Informatie voor uitvaartondernemers Voor uitvaartondernemers hebben we de folder Informatie voor uitvaartondernemers (pdf, 497 kB).  Tijd reserveren voor auladienst/begrafenis Digitaal begraaftijd reserveren Heeft u als uitvaartondernemer geen login, dan kunt u deze op werkdagen aanvragen via (010) 248 4000. U kunt ook een aanvraag sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier.  Heeft u geen login, dan kunt u op werkdagen een tijd laten reserveren door een medewerker van de begraafplaats via telefoonnummer (010) 474 2189. Als u een tijd wilt reserveren in de avond of in het weekend, dan kunt u het beste contact opnemen met een lokale uitvaartondernemer om u hierbij te helpen. Aanvraag begrafenis Als u een tijd hebt gereserveerd voor een begrafenis of auladienst, verzoeken we u binnen 24 uur onderstaand formulier in te vullen met alle gegevens van de overledene en de aanvrager. Aanvraagformulier begrafenis Als u het burgerservicenummer (BSN) niet wilt vragen of de familie/rechthebbende het nummer niet aan u wil verstrekken, dan kunt u dit nummer achterwege laten. We willen dan wel graag alle andere gegevens ontvangen, zoals een volledige naam en geboortedatum van de overledene én aanvrager.  Grafrechten Als een dierbare wordt begraven in een particulier (familie)graf, moet u grafrechten aanvragen. Daarmee huurt u een graf. Als uw dierbare begraven wordt in een algemeen graf hoeft u geen grafrechten aan te vragen.  Hoe werkt het Een particulier (familie)graf kunt u aanvragen via de beheerder van de begraafplaats. U kunt dit ook door uw begrafenisondernemer laten doen. U kunt op elk moment de grafrechten verlengen voor maximaal 10 jaar via het formulier ‘aanvraag verlenging grafrecht’. Voordat uw grafrechten verlopen, krijgt u bericht. Particuliere (familie)graven op begraafplaats Emaus kunt u verlengen met 1, 5 of 10 jaar. Op begraafplaats Holy kunt u de rechten verlengen met 5 of 10 jaar. De grafrechten van een particulier (familie)graf kunt u op een andere naam laten zetten met het formulier ‘aanvraag overboeking grafrecht’. Het verwerken van het verlengen of overboeken van grafrechten duurt maximaal 6 weken. U krijgt een akte van de wijziging. Overlijdt de eigenaar van het grafrecht? Schrijf het grafrecht dan binnen 1 jaar over op iemand anders. Als u dit niet doet, kan het recht op een eigen graf vervallen. Kosten Bekijk het tarievenoverzicht begraafplaatsen (pdf, 169 kB) Met vragen of voor overleg over de mogelijkheden kunt u de beheerder van de begraafplaats bellen via (010) 474 2189 of vraag de brochure begraafplaatsen aan.

 • De Buitenlijn (meldpunt openbare ruimte)

  Ziet u losliggende stoeptegels, kapotte verlichting, overhangend groen, een omvergereden paaltje, een kapot speeltoestel, zwerfvuil, een gat in de weg, een omgewaaide boom, een scheefstaand verkeersbord, illegale dumpingen? Of andere overlast, schades of problemen? Maak een melding! Direct regelen Melding openbare ruimte maken Hoe werkt het? Maak de melding snel en makkelijk via de gratis BuitenBeterApp. U kunt ook een melding maken via het digitale formulier. Spoedeisende meldingen buiten kantoortijden kunt u doorgeven via (010) 248 4777. Heeft u buiten kantoortijden een melding over handhaven die niet kan wachten, neem dan contact op met de wijkagent via: 0900 - 8844 Bij spoedeisende meldingen wordt het gevaar binnen 24 uur weggehaald. Bij andere problemen wordt uw melding tussen 4 en 20 werkdagen afgehandeld. Planning Sommige werkzaamheden gaan volgens een vaste planning en hoeft u daarom niet te melden. Als u over deze werkzaamheden toch een melding maakt, dan handelen we deze af volgens de planning die er al is. Dit geldt onder andere voor onkruid en riet verwijderen, (lang) gras maaien en afvalbakken legen. Hoe lang duurt het? De meeste werkzaamheden duren maximaal 4 werkdagen. Als wij dat niet halen, dan laten we u dat weten. Soms kan het langer duren dan verwacht voordat we de melding kunnen oplossen. De gemeente is bijvoorbeeld afhankelijk van beschikbaarheid van aannemers of leveranciers en van levertijden van goederen. Ook het weer kan ervoor zorgen dat het oplossen langer duurt. Bij spoedeisende meldingen wordt het gevaar binnen 24 uur weggehaald. Meldingen met een langere servicenorm: schade aan openbare gebouwen, scholen, kerktorens of sportvelden: 10 werkdagen parkeerplaats belijnen: 20 werkdagen verkeersbord of wegbelijning:  20 werkdagen autowrak / caravans of aanhangers:  6 werkdagen ongedierte, dode of zieke dieren:  6 werkdagen achtergelaten of gedumpte fietsen, scooters of brommers:  30 werkdagen lamp of armatuur van lantaarnpaal vervangen:  7 werkdagen kabelbreuk / stroomvoorziening lantaarnpalen herstellen: een aantal weken controle zieke of dode boom: 20 werkdagen Controle en boetes Meldingen voor Toezicht en Handhaving kunt u ook doorgeven via de BuitenBeterapp, het digitale formulier of via uw buurtagent, telefoon: 0900 - 8844. Medewerkers van Toezicht en Handhaving kunnen een bekeuring geven als zij mensen die in overtreding zijn betrappen. Opgeruimd staat netjes, zo houden we Vlaardingen schoon, heel en veilig De gemeente onderhoudt de buitenruimte. Van onkruid verwijderen tot het vegen van straten. Veel van deze werkzaamheden voeren we uit volgens een vaste planning. Als we hier meldingen over ontvangen, lossen we deze op tijdens de geplande werkzaamheden. Als er een gevaarlijke situatie is, nemen we direct actie. Hieronder leest u hoe we met uw meldingen omgaan en hoe u de gemeente kunt helpen. Afval (huishoudens) Irado zamelt het huishoudelijk afval in. U kunt problemen melden bij de buitenlijn via de BuitenBeterApp of www.vlaardingen.nl/buitenlijn. U kunt ook direct bij Irado terecht voor meldingen of vragen over afvalinzameling. De kosten van de inzameling van huishoudelijk afval betaalt u via de jaarlijkse afvalstoffenheffing. Bedrijven die meer informatie over inzameling van bedrijfsafval willen, kunnen hierover contact opnemen met Irado. Kijk op www.irado.nl of bel (010) 262 1000. In alle wijken staan afvalcontainers voor gescheiden afval en restafval. Zit een container vol, dan kunt u hier een melding van maken. Uw afval kunt u in een andere container kwijt of mee naar huis nemen tot de container geleegd is.  U mag uw afval niet naast de container zetten, daar kunt u een boete voor krijgen. De boete kan varieren van 95 euro tot 380 euro.  Afvalbakken Er staan in Vlaardingen ongeveer 600 afvalbakken. Deze zijn er om zwerfafval te voorkomen en de openbare ruimte schoon te houden. Ze staan en worden alleen geplaatst bij, bushaltes, speeltuinen, winkelcentra en parken. Verder worden afvalbakken nergens geplaatst. De afvalbakken worden 3 tot 5 maal per week geleegd. U hoeft hier geen melding van te maken.U mag in de prullenbakken geen huisvuil of bedrijfsafval weggooien. Auto wassen op straat U mag uw auto op straat wassen. Auto's wassen door bedrijven Als het wassen wordt gedaan door een bedrijf zijn er regels.  Het wassen moet plaatsvinden op een gekeurde, vloeistofdichte vloer en het afvalwater moet via een slibvangput/olie-afscheider naar het riool worden geleid. Ook moet er een bodemonderzoek worden uitgevoerd. Als een bedrijf maximaal 1 keer per week een voertuig wast, gelden deze regels niet. Berenklauw De kleine inheemse berenklauw groeit in de grasbermen, deze bestrijden we niet. De uitheemse Reuzenberenklauw bestrijden we wel. De sappen en brandharen van deze plant kunnen bij mensen en dieren tot huidirritatie, blaren en zelfs brandwonden leiden. De Reuzenberenklauw is vooral te herkennen aan de witte bloemenschermen met een omvang tot wel 50 centimeter en de grote bladeren. De plant kan wel 3,5 meter hoog worden en bloeit van juni tot ver in de herfst. Ziet u de Reuzenberenklauw in het gemeentelijk groen staan? Maak dan een melding en geef de groeiplaats door. De plant wordt dan verwijderd. Controleer aan de hand van bijvoorbeeld een plantengids of het daadwerkelijk om de Reuzenbereklauw gaat. Als u de Reuzenberenklauw in uw eigen tuin heeft staan, moet u deze zeer voorzichtig verwijderen. U kunt dit het beste door een hovenier laten doen. Als u het zelf doet, zorgt u dan voor voldoende bescherming, zodat het sap van de plant niet met uw huid of ogen in aanraking komt. Bloesem en herfstbladeren De bloesem die op de openbare weg valt die wordt volgens CROW beeld meetlat B opgeruimd. Het kan dus zijn dat er wat bloesem op de verharding ligt. Het is de verantwoordelijkheid van de aannemer om dit tijdig op te ruimen. U kunt ons helpen door bloesem in uw straat in de groencontainer te doen. Dit geldt ook voor het blad. Ook het blad wordt door de aannemer opgeruimd wanneer hij dat nodig vind mits het niet buiten de CROW norm B niveau valt.  Bomen snoeien of kappen We kappen of snoeien geen bomen als u overlast ervaart door schaduw, bladval, hars, luizen, bloeiwijze, vruchten en insecten. Dit doen we alleen als de situatie onveilig is. Als u een zieke boom ziet, kunt u dit melden. De gemeente controleert dan de boom en zal het paspoort van de boom raadplegen om te kijken wat de staat van de boom was ten tijde van de laatste inspectie. Om de 3 jaar inspecteert de gemeente 28.000 bomen op veiligheid. Dit gebeurt met een boomveiligheidscontrole-onderzoek (BVO). Het doel is een groene woonomgeving en het behouden van een gezond en veilig bomenbestand. Het BVO geeft aan welke bomen er gesnoeid moeten worden en welke er moeten worden gekapt.  Dode bomen worden gekapt in dezelfde ronde met de overige te kappen bomen. Als u zelf een boom wilt kappen, moet u in sommige gevallen een omgevingsvergunning aanvragen. U kunt dit checken op www.omgevingsloket.nl.  Bosplantsoen Een bosplantsoen bestaat uit bomen en struiken met een vrij grove, natuurlijke beplanting. In een bosplantsoen vinden veel dieren beschutting en voedsel. Vlinders leven van de kruidenplanten en vogels eten de bessen, insecten en zaden. Kleine zoogdieren kunnen er schuilen onder de struiken en het afgevallen blad. Het onkruid en de beplanting maaien en snoeien we een aantal  keer per jaar in de eerste meter vanaf de rand volgens een vaste planning. Er wordt niet geschoffeld. Iedere 4 jaar wordt er wat meer gesnoeid om het bosplantsoen wat opener te maken. Deze snoeironde gebeurt altijd in de winterperiode, grof gezegd tussen 1 november en 1 maart het jaar daaropvolgend. Gras maaien De gemeente maait het gras op gazons tijdens het groeiseizoen. Het groeiseizoen is afhankelijk van het weer. Zolang het boven de 8 graden blijft, groeit het gras door zodat er nog steeds gemaaid moet worden. Voor het CROW beeld B niveau mag het gras niet langer zijn dan 8 centimeter. Lang gras in de bermen wordt 2 keer per jaar gemaaid, in juni en oktober / november. Op kruispunten wordt gras 3 keer per jaar gemaaid, om te zorgen dat het verkeer voldoende zicht heeft. Dit gebeurt in mei, juni en oktober. Als u te lang gras in bermen of gazon ziet, dan hoeft u dit niet te melden. Er is al een planning om het te maaien. Levert te lang gras, bijvoorbeeld op straathoeken, gevaar op: dan kunt u dit wel melden. Hagen knippen Hagen en blokhagen moeten het hele jaar volgens CROW norm B niveau onderhouden worden. Heestervak schoffelen De gemeente schoffelt de vakken met heesters het hele jaar door op het CROW B niveau.  Het snoeien van heesters gebeurt 1 keer in het winterseizoen en 1 keer in het zomerseizoen (verwijderen overhangende takken).  Het achtergebleven schoffelvuil wordt binnen 4 werkdagen en voor het weekend opgeruimd. U hoeft geen melding te maken want het schoffelen en het opruimen is al ingepland. Hondenbeleid en hondenpoep Er zijn zo’n 70 locaties voor het uitlaten van honden. U moet de hondenpoep overal opruimen. Behalve in de met groene borden aangegeven uitlaatgebieden. De hondenpoepzuiger rijdt alleen de uitlaatvelden langs om de poep op te ruimen. Alle andere locaties die hier buiten vallen worden niet opgeruimd omdat dit opruimplicht locaties zijn. U kunt melding doen als u klachten heeft over de (route van de) hondenpoepzuiger, het maaien van uitlaatvelden of als mensen zich niet houden aan het beleid van opruimen en aanlijnen. Riet Riet blijft staan tot 1 november. Op veel plekken broeden tot die tijd vogels. Als ergens de doorstroming in het geding komt, wordt dat in overleg met het Hoogheemraadschap weggehaald. Op zogenaamde zichtplekken wordt het riet wel weggehaald. Bijvoorbeeld bij een bankje dat uitkijkt over het water en bij steigers en plekken voor vissers. Voordat het riet wordt verwijderd, wordt een ecologische scan gedaan, om te kijken of er dieren aan het broeden zijn. Ieder jaar wordt voor 1 november 80% van het riet verwijderd. 20% blijft staan als schuilplek voor dieren. Die 20% is ieder jaar op verschillende plekken. Straatverlichting Doet de straatverlichting het niet? Maak dan een melding. Geef bij de melding het volgende door: straatnaam. als het een of meerdere lichtmasten betreft, meld dan het nummer van de lichtmast. Dit nummer staat aan de straatzijde op ongeveer 2,5 meter hoogte. Geef anders het dichtstbijzijnde huisnummer door. om wat voor storing het gaat: lichtmast brandt niet, staat scheef, is beschadigd enzovoort. LET OP! Gaat het om een storing buiten kantoortijden die zorgt voor een gevaarlijke situatie (bijvoorbeeld een zwaar beschadigde of omgevallen lichtmast), meldt deze dan NIET via de Buitenlijn, maar bel direct onze wachtdienst, telefoon: (010) 248 47 77, zo kunnen we de gevaarlijke situatie snel oplossen! Gewone storingen worden binnen 7 dagen opgelost. Als de storing veroorzaakt wordt door een netwerkstoring, zijn we afhankelijk van de planning van het energiebedrijf en kan het herstel langer duren dan 7 dagen. Straten vegen of repareren Straten vegen we volgens het CROW B niveau. Hoofdrijbanen vegen we 12 keer per jaar. Dit doen we om verstoppingen in putten te voorkomen. Is de straat vuil, dan hoeft u dit niet te melden, daar hebben we al een planning voor gemaakt. Ziet u schade, zoals losliggende tegels, verzakkingen in de bestrating, vervaagde belijning of gaten in de weg? Dan is dat gevaarlijk! Maak dan wel een melding. Toegankelijkheid (voor mensen met een beperking) Zit u in een rolstoel? Of bent u blind of slechtziend? Mensen met een beperking komen soms in de buitenruimte hindernissen tegen. Een trottoir met een onhandig aangelegde op- en afrit? Een doodlopende geleidelijn? Of andere onnodige hindernissen? U kunt ze melden via de Buitenlijn. Vuurwerk afsteken en opruimen U mag vuurwerk alleen afsteken tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur van het daarop volgende jaar. U kunt een boete van € 100 krijgen als u vuurwerk afsteekt buiten deze tijden. En uw vuurwerk wordt in beslag genomen. Het afsteken van illegaal vuurwerk is verboden en wordt zwaarder bestraft of beboet.   De gemeente heeft ook vuurwerkvrije zones. U moet het vuurwerkafval zelf opruimen.  Gespecialiseerde bedrijven mogen ook buiten deze periode tijdens een evenement vuurwerk afsteken. Hiervoor moet ontheffing worden aangevraagd bij de Milieudienst Rijnmond (DCMR). Kijk voor meer info op www.dcmr.nl.  Hoort of ziet u dat iemand vuurwerk afsteekt buiten de toegestane tijden? Of op plekken waar dit niet mag? Maak dan een melding. Denkt u dat iemand illegaal vuurwerk opslaat, verkoopt of afsteekt? Dan kunt u dit melden bij de politie via 0900-8844. Schade door vuurwerk Ziet u in uw omgeving schade door vuurwerk? U kunt vuurwerkvandalisme melden bij de gemeente melden via de BuitenBeter-app. In de app staat aan het einde van het jaar de categorie ‘Vuurwerkvandalisme – schade door vuurwerk’. De categorie vindt u terug bovenaan de problemenlijst.  Zwerfafval / zwerfvuil Zwerfafval of zwerfvuil is al het afval dat rondslingert op straat. Zwerfvuil op straat wordt op beeld B van de CROW opgeruimd. SOW ruimt dagelijks zwerfvuil. U hoeft hier geen buitenlijnmelding voor aan te maken. Heeft u nog vragen? Bekijk de vragen en antwoorden. U kunt ook een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.

 • Ontheffing parkeerverbod

  U mag een groot voertuig zonder ontheffing parkeren van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 18.00 uur. Caravans, campers, aanhangers en dergelijke mag u niet langer dan 3 dagen parkeren. U kunt een ontheffing voor deze regels aanvragen. Dit doet u schriftelijk. U betaalt de kosten voor de aanvraag via de Regionale Belastinggroep (RBG). Hoe werkt het? Vraag uw ontheffing minimaal 4 weken van te voren aan. Geef in uw verzoek duidelijk aan wat de noodzaak van de ontheffing is, wat de beoogde locatie, datum en tijd is en om welk voertuig met welk kenteken het gaat. Stuur uw verzoek naar Gemeente Vlaardingen, t.a.v. ontheffingen, Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen Stuur een kopie van het volledige kentekenbewijs mee. U ontvangt binnen 15 werkdagen een reactie op uw verzoek. Bij een positief besluit stuurt de gemeente u het ontheffingsbesluit en een ontheffingskaart. U ontvangt de rekening via de Regionale Belastinggroep (RBG) U heeft geen ontheffing nodig om een groot voertuig te parkeren op: bedrijventerrein Groot Vettenoord, De Vergulde Hand en ’t Scheur; het parkeerterrein gelegen ten noordwesten van de Marathonweg (nabij de aansluiting met de Westlandseweg); het gebied omsloten door de straten Vulcaanweg, Koningin Wilhelminahaven N-Z, Z.O.Z. en Z.Z., Vishalstraat, Doggerstraat, Waterleidingstraat, te noemen KW-Haven.   Kosten € 9,25 per kenteken Heeft u nog vragen? Bekijk de vragen en antwoorden. U kunt ook een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.

 • Subsidie monument/beeldbepalend pand

  Bent u eigenaar van een monument of beeldbepalend pand? En wilt u het uiterlijk van het pand veranderen door werkzaamheden, bijvoorbeeld bij een verbouwing of groot onderhoud? Via het omgevingsloket op omgevingswet.overheid.nl kunt u controleren of u een Omgevingsvergunning nodig heeft. Direct regelen:  Vergunning aanvragen Hoe werkt het? Plan een gratis vooroverleg in met de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit via (010) 248 4000. Doe dit voordat u de Omgevingsvergunning aanvraagt. Zo voorkomt u dat u uw bouwplan achteraf moet aanpassen om een vergunning te krijgen. Vraag de Omgevingsvergunning aan via omgevingswet.overheid.nl. Hoe dit moet, leest u op de pagina 'omgevingsvergunning aanvragen'. Afhankelijk van de werkzaamheden die u gaat doen, duurt het 8 tot 26 weken voordat wij beslissen over uw vergunningaanvraag. Voor rijksmonumenten geldt een lange procedure en voor gemeentelijke monumenten een korte. Voor de bouw- of onderhoudskosten die u maakt, kunt u subsidie aanvragen.  Vragen? Heeft u nog vragen? U kunt een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.

 • Aanwijzen monument of beeldbepalend pand

  Wilt u dat uw pand een monument of beeldbepalend pand wordt? Doe dan een gratis aanvraag. Het kan ook gebeuren dat de gemeente zelf besluit uw pand als gemeentelijk monument aan te wijzen of als beeldbepalend pand in het bestemmingsplan op te willen nemen om de cultuurhistorische waarde van uw pand te beschermen. Tijdens dit proces wordt u gevraagd een zienswijze in te dienen. Voorwaarden Architectonische waarde in historisch verband: dit betekent dat het moet gaan om een bepaalde bouwstijl die typerend is voor een bepaalde periode. Lokale historische waarde: dit betekent dat er bijvoorbeeld in het verleden belangrijke mensen in het pand woonden. Hoe werkt het? Dien bij de gemeente een aanvraag in via www.vlaardingen.nl/contactformulier om uw woning of pand op de monumentenlijst te plaatsen. Wilt u niet dat uw woning op de monumentenlijst komt te staan? Dan kunt u tot 6 weken na de bekendmaking bezwaar indienen bij de gemeente. Kosten Geen Soorten monument Er zijn drie type monumenten: Rijksmonument Dit is de zwaarste categorie bescherming voor gebouwen en deze bescherming is geregeld in de Monumentenwet 1988, die de instandhouding van monumentale en cultuurhistorische waarden tot doel heeft. De gebouwen zijn 50 jaar of ouder. Voor iedere wijziging aan een rijksmonument is een omgevingsvergunning noodzakelijk. Er zijn subsidiemogelijkheden en afhankelijk van de eigendomssituatie zijn er fiscale aftrekmogelijkheden. Gemeentelijk monument Dit is een van gemeentewege beschermd gebouw, De bescherming is geregeld in de gemeentelijke erfgoedverordening. Gemeentelijke monumenten zijn van lokaal belang. Voor iedere wijziging is een omgevingsvergunning noodzakelijk. Onderhoud is vergunningvrij. Beeldbepalend pand Een beeldbepalend pand heeft cultuurhistorische waarde. Bescherming van karakteristieke kenmerken vindt plaats in het bestemmingsplan en met behulp van de welstandsnota. Heeft u vragen? U kunt een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.