Zoekresultaat 41 - 50 van 92 resultaten

 • Pilotproject Energiepolder

  In de polder bij Klaaswaal en Numansdorp worden de mogelijkheden onderzocht voor het opzetten van een gezamenlijk, lokaal energiesysteem. In dit pilotproject (een proef) met de naam ‘Energiepolder’ onderzoeken we met (agrarische) ondernemers, (maatschappelijke) organisaties, inwoners en gemeente of we binnen hetzelfde middenspanningsnet van Stedin duurzame elektriciteit kunnen opwekken, delen, opslaan en omzetten naar bijvoorbeeld een andere energiebron. Als het…

 • Wet Basisregistratie Personen (Wet BRP)

  In de basisregistratie personen (BRP) staan de persoonsgegevens van alle inwoners van Nederland. De BRP bevat persoonsgegevens zoals uw naam, adres, geboortedatum, huwelijksgegevens en gegevens over kinderen. Deze gegevens worden vermeld op een zogeheten “persoonslijst”.

 • Storing riool

  Als u een nieuwe woning bouwt, moet het worden aangesloten op de riolering. De gemeente is verplicht uw afvalwater te ontvangen. Daarom verzorgen wij de rioolaansluiting van uw woning vanaf uw perceelgrens tot op het openbare rioolstelsel.

 • Parkeervergunning

  Vraag op deze pagina uw parkeervergunning aan voor het gebied West-Voorstraat (noordelijk gedeelte) en de Havendam, Bootstraat en Buitenhavenstraat in Oud-Beijerland. Aanvraagformulier parkeervergunning Dit formulier graag volledig ingevuld en voorzien van de benodigde handtekeningen en bijlagen sturen naar e-mail info@gemeentehw.nl. U kunt ook het ingevulde formulier en de bijlagen terugsturen in de bijgeleverde retourenvelop (zonder postzegel). Het adres is: Gemeente…

 • Gasproductie Hoeksche Waard

  De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) produceert aardgas uit ongeveer 150 kleine gasvelden op het vaste land. Er liggen 6 gasvelden in de Hoeksche Waard. In 2003 begon de gasproductie uit de velden Oud-Beijerland Zuid en Reedijk. In 2006 werd de productie uit het veld Hekelingen gestart, een veld dat deels onder de Hoeksche Waard ligt. Daarna volgden de velden Oud-Beijerland…

 • Studietoeslag

  Kun je structureel naast je opleiding geen bijbaan doen als rechtstreeks gevolg van een ziekte of gebrek? Dan heb je misschien recht op studietoeslag. Dit is een aanvulling op je studiefinanciering.  Voor wie is de studietoeslag? De toeslag is bedoeld voor iedereen die 18 jaar of ouder is en vanwege een beperking niet kan werken naast een studie. Daarnaast gelden…

 • Overlijdensaangifte

  De begrafenisonderneming regelt de aangifte van overlijden. Ook regelt de begrafenisondernemer het verlof tot begraven of cremeren.

 • Vluchtelingenpaspoort aanvragen

  Hebt u een vluchtelingenstatus? Dan kunt u een vluchtelingenpaspoort bij ons aanvragen. Met dit paspoort kunt u naar alle landen reizen, behalve naar uw land van herkomst. In Nederland gebruikt u het document als geldig legitimatiebewijs. Kom persoonlijk langs bij een van onze servicepunten. Maak hiervoor een afspraak. Hebt u geen vluchtelingenstatus? Vraag dan een vreemdelingenpaspoort bij ons aan.

 • Verpachting agrarische gronden

  Voornemen tot verpachting agrarische gronden (geliberaliseerd) Gemeente Hoeksche Waard is voornemens om diverse percelen akkerbouw- en/of grasland opnieuw in geliberaliseerde pacht uit te geven. De looptijd van de huidige overeenkomsten eindigen uiterlijk zondag 31 december 2023. De uitgifte geschiedt voor de duur van 3 (oogst)jaren waarbij de gemeente zich het recht voorbehoud om percelen slechts eenmaal of tweemaal voor één…

 • Dubbele achternaam kiezen

  Als ouders mag u kiezen welke achternaam uw eerste kind krijgt. Uw achternaam of de achternaam van uw partner. Vanaf 1 januari 2024 kunt u ook kiezen voor een combinatie van de achternamen van beide ouders. Uw kind krijgt dan een dubbele achternaam.