Zoekresultaat 41 - 50 van 55 resultaten

 • Uittreksel Basisregistratie Personen

  Soms moet u bewijzen dat u in de gemeente Smallingerland woont. Bijvoorbeeld bij de inschrijving voor een woning. Daarvoor vraagt u een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) aan. Het uittreksel vraagt u op in de gemeente waar u staat ingeschreven. Een uittreksel BRP kan meerdere persoonsgegevens vermelden. Als u inlogt met DigiD krijgt u een aantal voorbeelden te zien waarvoor u een uittreksel aan kunt vragen. Staat het voorbeeld er niet bij? Dan kunt u de reden invullen in het vrije veld. Via onderstaande button kunt u een uitreksel aanvragen, de kosten hiervan zijn € 7,50. Uittreksel BRP aanvragen Heeft u een bewijs nodig wie het gezag heeft? Vraag dan een uittreksel uit het gezagsregister aan bij de rechtbank. Een gezagssituatie die niet geregistreerd is bij de rechtbank kunt u bij wel opvragen bij de gemeente. Dit kunt u in het vrije veld aangeven. Het uittreksel is alleen in het Nederlands verkrijgbaar. Aanvragen kan ook op gemeentehuis Vraagt u uw uittreksel liever op het gemeentehuis aan? Dat kan. Daarvoor maakt u een afspraak. Neem een geldig identiteitsbewijs mee. U betaalt het uittreksel op het gemeentehuis en u krijgt hem direct mee. Aanvragen voor anderen U kunt een uittreksel BRP alleen aanvragen voor uzelf en voor minderjarige kinderen die bij u wonen. Dit kan digitaal. Als u daarvoor gemachtigd bent door iemand anders, kunt u ook een aanvraag namens die persoon doen. Dat moet wel op het gemeentehuis gebeuren. Iemand machtigen Om iemand anders te machtigen voor een aanvraag, stelt u een brief op waarin u iemand toestemming geeft. U en de persoon die de aanvraag namens u gaat doen, ondertekenen de brief daarna allebei. De gemachtigde neemt de brief, een kopie van uw identiteitsbewijs en een eigen identiteitsbewijs mee naar de afspraak. Interessante pagina's Uittreksel burgerlijke stand

 • Meldpunt Goed Verhuurderschap

  In de Wet goed verhuurderschap staan regels waar verhuurders zich aan moeten houden. Houden verhuurders zich niet aan deze regels dan kan de huurder dit melden bij de gemeente.   Wat is goed verhuurderschap Onder goed verhuurderschap wordt verstaan: De verhuurder mag niet discrimineren. De verhuurder mag u niet intimideren. Dat kan zowel fysiek als schriftelijk zijn; Een eventuele waarborgsom mag maximaal tweemaal de huurprijs bedragen; De verhuurder moet de huurovereenkomst schriftelijk vastleggen, waarin opgenomen: de rechten en plichten van de huurder; duidelijke afspraken over een eventuele waarborgsom; contactgegevens van de beheerder;   contactgegevens van het lokale meldpunt problemen met verhuurders; regels over de servicekosten. Betaalt u servicekosten? Dan moet de verhuurder bij het aangaan van de huurovereenkomst hiervan een specificatie verstrekken.   De verhuurbemiddelaar mag geen dubbele bemiddelingskosten in rekening brengen. Deze kosten zijn voor de verhuurder (de partij die de bemiddelaar inhuurt). Bent u een arbeidsmigrant? Een huurovereenkomst moet afzonderlijk van de arbeidsovereenkomst getekend worden. De verhuurder moet de onder punt 4 genoemde informatie verstrekken in de door u gewenste taal. Voorwaarden voor melden U kunt als huurder ongewenst gedrag van de verhuurder melden als; u als woningzoekende van een particuliere huurwoning geconfronteerd wordt met gedrag dat in strijd is met de eerder genoemde eisen. u een woning huurt van een particuliere verhuurder of verhuurbemiddelaar die zich niet aan de algemene gedragsregels houdt. Een verhuurbemiddelaar is iemand die huurders in contact brengt met particuliere verhuurders. u een buitenlandse werknemer bent met een werk-huurcontract. U werkt en woont dan via bijvoorbeeld een uitzendbureau. Huurt u een woning bij Accolade, WoonFriesland? Meld de klacht dan bij De Bewonersraad of woningcorporatie zelf.   Meld ongewenst verhuurderschap Andere problemen of moeikijkheden melden Ervaart u problemen of moeilijkheden die nog niet zijn benoemd? Dan kan de gemeente hier niet op handhaven. Andere mogelijkheden voor hulp zijn de huurcommissie of het juridisch loket. Huurcommissie De huurcommissie is een instantie die hulp kan bieden bij huurzaken waar u aan twijfelt: www.huurcommissie.nl. De Huurcommissie is een onpartijdige en onafhankelijke geschillenbeslechter voor huurders en verhuurders. Zij kunnen hulp bieden indien u het niet eens bent over bijvoorbeeld de huurprijs, onderhoud of servicekosten. De Huurcommissie doet een uitspraak aan de hand van wet- en regelgeving en doet een uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden. Juridisch loket Het Juridisch Loket geeft gratis online juridisch advies over zaken rondom wonen en buren. Heeft u een laag inkomen en weinig spaargeld? Dan kunnen zij u ook persoonlijk verder helpen.  Meer informatie Kijk voor meer informatie op wetten.nl of bekijk de video met uitleg.    

 • Rijbewijs

  Het aanvragen van een rijbewijs doet u op het gemeentehuis of online. Maak voor het aanvragen van een rijbewijs een afspraak via de knoppen hieronder. Nadat u een nieuw rijbewijs heeft aangevraagd, kunt u een nieuwe afspraak maken om het rijbewijs op te halen. Zorg ervoor dat er minstens zeven dagen tussen deze twee afspraken zit, omdat het rijbewijs niet eerder klaar zal zijn.. U kunt alleen zelf uw rijbewijs aanvragen of verlengen. Bent u uw rijbewijs kwijt? Meld dit (online) bij de RDW. Rijbewijs verloren of gestolen Als u rijbewijs is gestolen of als u uw rijbewijs bent verloren, doe dan direct een online melding bij de RDW. Zij blokkeren direct uw rijbewijs zodat niemand er misbruik van kan maken. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Als u een online aanvraag doet voor een nieuw rijbewijs na verlies, kies dan voor de optie 'Aanvraag rijbewijs na verlies'. Rijbewijs online verlengen Op de website van de RDW kunt u uw rijbewijs digitaal verlengen. Na een aantal dagen kunt u uw rijbewijs al op afspraak in het gemeentehuis ophalen. Het kost net zoveel als een aanvraag via de gemeente. Voor het online verlengen van uw rijbewijs heeft u een DigiD en een smartphone met NFC-chip nodig. U laat eerst een pasfoto maken bij een RDW-erkende fotograaf. De fotograaf stuurt uw foto digitaal naar de RDW. Op de website van de RDW kunt u daarna uw aanvraag afmaken. Meenemen naar het gemeentehuis Maak een afspraak voor het aanvragen van een rijbewijs op het gemeentehuis en voor het afhalen van uw rijbewijs. Neem dan de volgende dingen mee: Uw oude rijbewijs, als u uw rijbewijs verlengt. Die neemt u ook mee als u uw rijbewijs ophaalt; Een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs; Een pasfoto die niet ouder is dan zes maanden. Dit geldt alleen als u uw rijbewijs op het gemeentehuis aanvraagt of verlengt; Contant geld of pinpas. Dit geldt alleen als u uw rijbewijs op het gemeentehuis aanvraagt of verlengt. Bij het online verlengen van uw rijbewijs betaalt u direct aan het RDW. Online verlengen  Aanvraag rijbewijs op gemeentehuis Afhalen rijbewijs Geldigheid van uw rijbewijs De geldigheid van uw rijbewijs hangt af van uw leeftijd: Geldigheid rijbewijs, per leeftijdscategorie Leeftijd Geldigheid van uw rijbewijs Tot 65 jaar 10 jaar geldig 65 tot 70 jaar Geldig tot uw 75e verjaardag 70 tot 75 jaar 5 jaar geldig Vanaf 75 jaar Maximaal 5 jaar geldig Kosten Het aanvragen of verlengen van een rijbewijs kost € 48,15. Als u het rijbewijs op het gemeentehuis verlengt, kunt u het rijbewijs na vijf werkdagen ophalen. Bij een online verlenging is dat na twee werkdagen. LET OP: door de huidige drukte duurt het aanvragen van een rijbewijs langer dan u van ons gewend bent. Maak daarom een afspraak bij de gemeente voor het aanvragen en ophalen van uw rijbewijs. Spoedaanvraag Heeft u uw rijbewijs sneller nodig? Dan kunt u een spoedaanvraag doen. Een spoedaanvraag kost € 87,80. Vraagt u het rijbewijs voor 14.00 uur aan, dan ligt het rijbewijs uiterlijk twee werkdagen later, vanaf 10.00 uur voor u klaar. Maak voor het ophalen van het rijbewijs een afspraak. Medisch keuren Als u 75 jaar of ouder bent wordt u soms medisch gekeurd als u uw rijbewijs aanvraagt of verlengt: voor een medische keuring heeft u eerst een gezondheidsverklaring nodig. Koop uw gezondheidsverklaring online via Mijn CBR of in het gemeentehuis. Dat kost € 42,30. U moet daarvoor vragen beantwoorden over uw gezondheid. Na het versturen van uw gezondheidsverklaring krijgt u binnen enkele weken een reactie over uw medische keuring. Extra categorie Als u het rijbewijs voor een nieuwe categorie heeft behaald, moet u een nieuw rijbewijs aanvragen. Melden op het gemeentehuis Heeft u geen DigiD of lukt het niet om dit online te melden, vul dan bij de gemeente een verklaring van vermissing in. U kunt dan gelijk een nieuw rijbewijs aanvragen. Maak hiervoor een afspraak.

 • Welstand

  Als u een omgevingsvergunning heeft aangevraagd of een verzoek verkennen initiatief heeft ingediend, dan vragen we de welstandscommissie om advies.  Agenda welstandsvergadering Op maandag 1 juli wordt in het gemeentehuis een openbare vergadering van de welstandscommissie gehouden. De vergadering begint om 09:30 u. Tijdens deze vergadering worden de volgende bouwplannen behandeld: Welstand- en reclamenota Skeanewei 12 Boornbergum, de herbouw van de garage Zuidkade 18 Drachten, het vernieuwen en isoleren van het dak (gemeentelijk monument) Achterwei 24 Oudega, realiseren woning Noorderend 48 Drachten, de bouw van een woning Kavel 18, kadastraal 2669, Houtigehage, bouw woning Geau 317 Oudega, vervanging bestaande recreatieark     Voorhuis 2 Drachten, plaatsen van handelsreclame Ureterpvallaat 1 Drachten, vervangen van dakbedekking Smidswei 13a Drachtstercompagnie, aanbrengen LED verlichting Sydwende 57 Drachten, het realiseren van een aanbouw Ds. Visscherwei 18 Houtigehage Ds. Visscherwei 71 Houtigehage, verbouw kerk tot woning (monument)     Swettewei 15 Goëngahuizen, de bouw van een schuur Kraenlanswei 16G De Veenhoop, realiseren dakopbouw     Nijewei 76 Boornbergum   De welstand- en reclamenota kunt u bekijken in de Planviewer.

 • Isolatiesubsidie aanvragen

  Speciaal voor huiseigenaren met een slecht geïsoleerde woning stelt de gemeente Smallingerland  een subsidie beschikbaar voor het isoleren van de woning. Als u in aanmerking komt voor de subsidie, krijgt u €2.000 euro om te besteden aan isolatie in uw woning. U komt in aanmerking voor deze subsidie wanneer uw huis nog niet goed is geïsoleerd én de WOZ-waarde van uw huis lager is dan €285.000,- (peildatum 2022). Hoe doet u mee? U kunt meedoen via het Energieloket, Duurzaam Bouwloket van de gemeente Smallingerland. Vul op de website uw postcode en huisnummer in en geef antwoord op een aantal vragen. Op deze website vindt u ook alle voorwaarden van de actie.  Wat houdt de subsidie in? U kunt geld aanvragen om uw spouwmuur, dak, vloer, bodem en/of ramen te (laten) isoleren. U kunt kiezen uit: Isolatie door een bedrijf laten aanbrengen en gemeente betaalt de rekening Een medewerken van een isolatiebedrijf komt bij u thuis en kijkt welke isolatie mogelijk is. U krijgt een offerte van de kosten. Nadat u instemt met de offerte, komt het bedrijf is isolatiemaatregelen plaatsen. De gemeente betaalt de rekening tot €2.000,-. Zijn de kosten hoger, dan betaalt u zelf het verschil bij. Zelf een bedrijf regelen en eerst zelf betalen U kiest zelf een bedrijf dat uw huis kan isoleren. U betaalt de rekening zelf en levert daarna de rekening bij de gemeente in. U ontvangt het bedrag dat u betaald heeft van ons terug tot €2.000. U krijgt het geld uiterlijk zes weken na aanvraag teruggestort. Doe het zelf U koopt de producten zelf bij één van de aangesloten bouwmarkten en brengt het isolatiemateriaal zelf aan. Het materiaal wat u hiervoor gebruikt moet aan de voorwaarden voldoen. Alle voorwaarden staan op de site van het energieloket. Let op: de optie om het zelf te regelen is om dit moment nog niet mogelijk. Waarschijnlijk is dit mogelijk vanaf september 2024. U kunt al wel uw gegevens achterlaten. U krijgt dan melding wanneer de voucher beschikbaar is. Meer informatie Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op Duurzaam Bouwloket gemeente Smallingerland.

 • Dak- of thuisloos

  Bent u dakloos of thuisloos? Of staat u binnenkort op straat? Door problemen als schulden, weinig geld, verslaving, ruzies, huurachterstand en eenzaamheid wordt het leven soms lastig. Wender kan u helpen bij het vinden van een oplossing. Vraag Wender om hulp

 • Vervanging groen 2024

  In 2024 vervangen we op verschillende plekken bomen en struiken. Op deze pagina kunt u zien waar we aan het werk zijn. Vervanging =  beplanting (= bomen, bosplantsoen, heesters, hagen, vaste planten en rozen) in de bestaande groenvakken verwijderen  en nieuwe beplanting van hetzelfde type weer terug planten. Er zijn uitzonderingen, deze worden in onderstaande lijst nader gespecificeerd. Interactieve kaart U kunt de planning van de groenvervanging ook zien op onze interactieve kaart.  t.h.v. =  ter hoogte van   Wijk/Dorp/Straat Omschrijving werkzaamheden De Haven   De Hemmen t.h.v. 2, De Loswal t.h.v. 2 vervangen heesters     Drachtstervaart   Gerben van Manenstraat t.h.v. 77 en 83 aanleggen plantvakken     Noord Oost   Houtlaan t.h.v. 86 en 91 (zijkant), Nachtegaalstraat t.h.v. 21 (zijkant) vervangen rozen        De Trisken    Hanebalken t.h.v. 185 tm 195 (tegenover) vervangen bomen en heesters Stal 126 tm 178 (voorzijde) vervangen heesters Dorsvloer t.h.v. 66/68, 70/72, 126 tm 140,  Schuur t.h.v. 94 tm 104, 118 tm 134, 131 tm 149,  Voorhuis t.h.v. 82 tm 100 vervangen bomen     De Folgeren    De Orion t.h.v. 39 (zijkant) vervangen boom en heesters De Wetterwille t.h.v. 33 vervangen boom    Fietspad tussen De Emma en Het Noord t.h.v. Het Noord 21 vervangen bomen De Emma t.h.v. 6 en 8 vervangen bosplantsoen De Wetterwille t.h.v. 188 aanplanten boom in heestervak De Wetterwille t.h.v. 49 tm 103 vervangen heesters en bosplantsoen  De Frisia t.h.v. 81 vervangen boom     Rottevalle    Muldersplein t.h.v. 1 , 3 en 7/7a, 2 tm 14, Brouwersgreft t.h.v. 2 Vervangen bomen     Nijega   Kommisjewei thv 39 tm 49, 44 tm 58 vervangen rozen      Drachtstercompagnie   Tjerkebuorren t.h.v. 37 (zijde It Heechfean) vervangen rozen     De Swetten   Thalenpark vervangen vaste planten

 • Valpreventieprogramma IkStaSterk Smallingerland

  Als u ouder wordt, loopt u meer risico om te vallen. Wist u dat de meeste mensen in of rond hun huis vallen? Door een val kunt u bijvoorbeeld uw heup, pols of schouder breken. Dat wilt u natuurlijk graag voorkomen! Doe daarom de test op: sunenz.nl/valpreventie. Bewegen om vallen te voorkomen In de gemeente Smallingerland kunt u meedoen met een groepstraining om vallen te voorkomen. Deze training is voor inwoners van de gemeente Smallingerland van 65 jaar en ouder. De training duurt 3 maanden. U kunt de training volgen bij een fysiotherapeut in de buurt en doet oefeningen voor kracht en balans. Waarom meedoen aan de valpreventietraining? Door mee te doen aan deze training: •    Wordt u gezond en fit; •    Verbetert u uw spierkracht en balans; •    Verkleint u het risico om te vallen; •    Krijgt u meer zelfvertrouwen en kunt u veilig activiteiten ondernemen; •    Leert u nieuwe mensen kennen. Locaties en aanmelden Vraag uw eigen huisarts of fysiotherapeut in de buurt om meer informatie. Of meld u direct aan en bel met één van de onderstaande fysiotherapiepraktijken: •    Fysio Moleneind: 0512 – 514150 •    Fitaal fysiotherapie: 0512 – 541158 •    Fysiotherapie de Oppers: 0512 - 515591 Wilt u meer gaan bewegen en wilt u meer weten over het beweegaanbod bij u in de buurt, bel dan met de buurtsportcoach Dennis Zijlstra van Sportbedrijf Drachten: 06 8242 6944.  

 • Een kind erkennen

  Krijgt u een kind, maar bent u niet getrouwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan heeft het kind bij de geboorte wettelijk gezien alleen een moeder. Als u als partner uw kind wilt erkennen, maak dan een afspraak om langs te komen in het gemeentehuis.  Afspraak maken Kosten Geen Benodigdheden Een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart van u en van de moeder Zorg dat de moeder aanwezig is bij de erkenning van het kind Als uw kind ouder is dan 12 jaar, zorg dan dat het kind fysiek aanwezig is bij de erkenning en ook uitdrukkelijk toestemming geeft. Neem daarnaast een geldig paspoort of identiteitsbewijs van het kind mee Wettelijk ouderschap Door een kind te erkennen neemt u het wettelijk ouderschap op u. U hoeft daarvoor niet de biologische ouder te zijn. Dit betekent dat uw kind wederzijds erfrecht krijgt en uw kind uw achternaam kan krijgen. Ook ontstaat er een onderhoudsplicht tussen u en uw kind. Erkennen voor de geboorte U kunt het kind ook erkennen tijdens de zwangerschap. Dat heet officieel 'erkenning van de ongeboren vrucht'. Erkennen van een ongeboren kind/vrucht geeft automatisch het ouderlijk gezag over het kind. Kiest u er voor dat het gezag alleen bij moeder ligt, dan moet u samen een verklaring afleggen aan het loket. De moeder moet toestemming geven. Dit moet persoonlijk als er sprake is van naamskeuze, anders kan het schriftelijk. U bent vanaf de geboorte de wettelijke vader of duomoeder. Krijgt het kind de achternaam van de vader? Dan heeft het kind deze naam vanaf de geboorte. Krijgt u hierna samen nog een kind? Dan krijgt die automatisch dezelfde achternaam als het kindje erkend is. U kunt de achternaam bij de erkenning doorgeven. Kiest u geen achternaam? Dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder. Erkenning vóór de geboorte kan in elke gemeente in Nederland. Erkennen bij de geboorteaangifte Erkent u het kind bij de aangifte van de geboorte? De moeder moet dan toestemming geven. Dit moet in persoon als er sprake is van naamskeuze, anders kan het schriftelijk. Erkennen vóór de geboorte heeft daarom de voorkeur. Is het uw 2e of volgende kind? Dan moet de moeder toestemming geven. Moeder geeft hierbij ook toestemming voor het gezamenlijk gezag. Kiest u bij de erkenning voor de achternaam van de moeder? Dan moet de moeder toestemming geven. De moeder moet dan toestemming geven. Dit moet in persoon als er sprake is van naamskeuze. Moeder geeft hierbij ook toestemming voor het gezamenlijk gezag. Bent u moeder en wordt uw kind geboren uit een huwelijk of geregistreerd partnerschap met een vrouw? Door duomoederschap kunt u samen moeder worden. Neem dan bij de geboorteaangifte een verklaring mee van de stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting. Hebt u deze verklaring niet, omdat u gebruik maakt van een bekende donor? Dan kunt u een erkenningsakte laten opmaken. Het is aan te raden om dit vóór de aangifte van de geboorte te doen. Meer informatie over duomoederschap en ouderlijk gezag leest u op rijksoverheid.nl. Erkenning bij aangifte kan alleen in de gemeente waar het kind is geboren. Erkennen na de geboorteaangifte Heeft een kind geen wettelijke vader? Dan kan het worden erkend. Maar dat kan alleen met toestemming. De erkenner krijgt automatisch het gezag als het kind minderjarig is. Is het kind jonger dan 12 jaar? Dan moet de moeder toestemming geven. Is het kind tussen de 12 en 16 jaar? Dan moeten de moeder en het kind toestemming geven. Het kind moet ook meekomen. Is het kind 16 jaar of ouder? Dan moet alleen het kind toestemming geven. Het kind kiest zelf welke achternaam het krijgt. Erkenning na geboorteaangifte kan in elke gemeente in Nederland. Voorwaarden voor erkenning Voor het erkennen van een kind gelden enkele regels: U bent 16 jaar of ouder U hebt toestemming nodig van de moeder Als het kind 12 jaar of ouder is heeft u toestemming nodig van het kind en de moeder Als het kind 16 jaar of ouder is heeft u alleen toestemming van het kind nodig Als u wettelijk gezien niet mag trouwen met de moeder, bijvoorbeeld omdat u een bloedverwant bent, dan kunt u een kind niet erkennen Als er al twee ouders zijn, dan kan u het kind niet meer erkennen. In het geval dat het kind bijvoorbeeld geadopteerd is door de vrouwelijke partner van de moeder, dan kan de biologische vader het kind niet meer erkennen Als u onder curatele staat op grond van uw lichamelijke of geestelijke toestand, dan kunt het kind alleen erkennen met toestemming van de kantonrechter. Kind erkennen door buitenlandse man of vrouw Wilt u een kind erkennen maar heeft u bijvoorbeeld een andere of dubbele nationaliteit? Afhankelijk van het land van herkomst is hier geen eenduidige richtlijn voor. Neem daarom contact op met de gemeente of een juridisch deskundige om te kijken welk recht op uw situatie van toepassing is. Meestal is ook toestemming van de moeder nodig. Een buitenlands kind erkennen Wilt u een buitenlands kind erkennen? Dan is dezelfde situatie van toepassing als in de alinea hierboven. Neem daarom contact op met de gemeente als u een buitenlands kind wilt erkennen. Het erkennen van het kind kan gevolgen hebben voor de nationaliteit van het kind. Dat hangt mede af van de leeftijd van het kind. Gezag bij erkenning Heeft u het (ongeboren) kind vóór 1 januari 2023 erkend? Heeft de vader of duomoeder het (ongeboren) kind voor 1 januari 2023 erkend en bent u ongehuwd en hebt u geen geregistreerd partnerschap? Dan heeft alleen de moeder automatisch het gezag over het kind (als het geboren is). Zij moet dan wel meerderjarig zijn en niet onder curatele staan. Nadat het kind erkend (en geboren) is, kunt u eenvoudig het gezamenlijk gezag voor moeder en erkenner aanvragen. U doet dit bij de rechtbank. Als u dit niet doet dan heeft alleen de moeder het gezag. Erkennen na 1 januari 2023 Erkent u het (ongeboren) kind ná 1 januari 2023? Vanaf 1 januari 2023 wordt gezag meteen bij de erkenning geregeld. Bent u ongehuwd en hebt u geen geregistreerd partnerschap? Dan zegt u bij de erkenning wat u wilt met het gezag over het (ongeboren) kind. U kunt ervoor kiezen dat de moeder en de erkenner automatisch allebei het gezag over het kind hebben. Wilt u dat alleen de moeder het gezag heeft? Bij de erkenning wordt dan vastgelegd dat alleen de moeder het gezag over het kind heeft.

 • Starters en stage

  Onze organisatie is ingedeeld in 3 ketens en 20 teams. Elk team heeft een eigen aandachtsveld en samen werken zij aan uitdagende ontwikkelingen en projecten die er maatschappelijk toe doen. Startende professional Zie jij in een van de 20 teams een kans voor jou als startend professional? Stuur dan jouw cv en motivatie naar ons op. Op zoek naar een stageplek? Volg je nog een opleiding en zoek je een stage bij de gemeente? Stageplekken en afstudeeropdrachten (MBO/HBO/WO) bieden wij aan via de onderwijsinstellingen zoals Firda (ROC Friese Poort), NHL Stenden Hogeschool en Hanzehogeschool Groningen.  Biedt jouw onderwijsinstelling gemeente Smallingerland niet aan als optie, maar wil je toch graag een stageplaats? Neem gerust contact op en vraag naar de mogelijkheden. Contact Meer informatie of wil je jouw cv opsturen? Dat kan via vacatures@smallingerland.nl.