Zoekresultaat 41 - 49 van 49 resultaten

 • Laadpalen elektrische voertuigen

  In de gemeente Hardinxveld-Giessendam is het mogelijk om een openbare oplaadpaal voor een elektrische auto aan te vragen. Oplaadpaal aanvragen Bent u een inwoner of ondernemer in Hardinxveld-Giessendam en wilt u ook graag een oplaadpaal in de buurt? Dat kan. Voor de aanvraag gelden de volgende voorwaarden: U heeft geen parkeergelegenheid op eigen terrein, zoals een oprit, carport en dergelijke (Is dit wel het geval dan kunt u uw eigen oplaadpunt maken en komt u niet in aanmerking voor een oplaadpaal in de openbare ruimte). U gebruikt of gaat een elektrische auto gebruiken. Dit kunt u aantonen met een kentekenbewijs, aankoopcontract of leasecontract. Binnen een afstand van 250 meter van uw woning of bedrijf is geen openbare oplaadpaal aanwezig. Is dit wel het geval? Dan wordt er gekeken naar het gebruik en de loopafstand naar uw woning. U kunt uw aanvraag gewoon opsturen, de afweging wordt gemaakt door de gemeente in samenwerking met de exploitant.  U kunt kosteloos een laadpaal aanvragen. Laadpaal aanvragen via denhartogcharging.com Locaties Bekijk het kaartje met openbare e-laadpalen in de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Op deze kaart staan ook de oplaadpalen die bedrijven en particulieren beschikbaar stellen aan anderen. U kunt meteen zien of een oplaadpunt op dat moment vrij is. Bij een oplaadpaal langs de openbare weg mag u alleen parkeren als u uw auto daadwerkelijk oplaadt. Uw voertuig moet dan dus zijn aangesloten. Kapotte laadpaal In Hardinxveld-Giessendam staan laadpalen van Allego, ParknCharge en Den Hartog Charging. Bij een kapotte laadpaal van: Allego: belt u +31 880 33 30 33 ParknCharge: belt u  +31 888 07 57 00 Den Hartog Chargingbelt u : +31 184 66 12 75    

 • Nederlander worden door naturalisatie

  Als niet-Nederlander kunt u op verschillende manieren Nederlander worden. Kunt u geen Nederlander worden door optie? Dan kunt u een aanvraag indienen voor naturalisatie tot Nederlander. Afspraak Deze aanvraag maken we voor u in orde tijdens een afspraak. Voor het maken van de afspraak neemt u telefonisch contact op met de gemeente. Ons telefoonnummer is 14 0184. Een e-mail sturen kan ook naar info@hardinxveld-giessendam.nl. Voldoet u aan de voorwaarden? Bekijk eerst bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of u aan de voorwaarden voldoet. Voorwaarden Optie IND Voorwaarden Naturalisatie IND Denkt u dat u Nederlander kunt worden? Ga dan naar de gemeente om een aanvraag voor naturalisatie in te dienen.

 • Afschrift/uittreksel overlijdensakte aanvragen

  Soms heeft u een afschrift of uittreksel van een overlijdensakte nodig (uit het overlijdensregister van de Burgerlijke Stand). U kunt alleen een afschrift aanvragen van de overlijdensakte van: uw overleden partner of kind of vader of moeder. Het overlijden moet plaats hebben gevonden in: de gemeente Hardinxveld-Giessendam (op of na 1 januari 1957), de gemeente Giessendam (vóór 1 januari 1957) of de gemeente Hardinxveld (vóór 1 januari 1957). Als het overlijden in een andere gemeente plaatsvond, moet u het afschrift van de overlijdensakte aanvragen bij die andere gemeente! Taalkeuze U krijgt de keuze om een Nederlandstalig (voor Nederland) of een meertalig (voor buitenland) afschrift aan te vragen. Aanvragen U vraagt een overlijdensakte online aan of persoonlijk aan de balie van de gemeente. Let daarbij wel op de openingstijden van de aanvraagbalie. Aan de balie krijgt u het uittreksel direct mee. Bij een online aanvraag, krijgt u het uittreksel binnen drie werkdagen per post thuisgestuurd. Wat heeft u nodig? Zorgt u ervoor dat u het volgende gereed heeft vóór u met de aanvraag begint: zekerheid dat het overlijden plaatsvond in de gemeente Hardinxveld-Giessendam, de gemeente Giessendam of de gemeente Hardinxveld (als u het afschrift aanvraagt voor een familielid) voornamen, achternaam en geboortedatum van het familielid datum en plaats van het overlijden duidelijkheid of u het afschrift in het buitenland nodig heeft Bij online aanvragen heeft u extra nodig: uw DigiD-inloggegevens de benodigde gegevens om online te kunnen betalen (iDEAL, Master Card en VISA). Kosten Prijs: € 16,60 Inloggen met DigiD U logt in met uw DigiD. Heeft u nog geen DigiD? Vraag het dan aan via www.digid.nl. Oline afschrift overlijdensakte aanvragen

 • Afschrift of uittreksel burgerlijke stand

  U vraagt eenvoudig online een afschrift of uittreksel (akte) van de burgerlijke stand aan. Kosten € 16,60 Afhandeling U krijgt het afschrift of uittreksel (per post) binnen drie werkdagen thuis gestuurd. Online regelen Aanvraag afschrift burgerlijke stand (hiervoor heeft u DigiD nodig)

 • Naamgebruik veranderen

  Na uw huwelijk of registratie partnerschap verandert uw achternaam niet. Ook niet na een scheiding of verlies van uw partner. Wel kunt u bij de gemeente aangeven met welke achternaam overheidsinstanties u voortaan aanschrijven. Dit heet naamgebruik. Voor alle duidelijkheid: uw eigen achternaam verandert daardoor niet. Online regelen Wijziging gebruik achternaam aanvragen U logt in met DigiD. Lukt het online aanvragen niet, maak dan een afspraak.

 • Afschrift/uittreksel echtscheidingsakte aanvragen

  Soms heeft u een afschrift of uittreksel van uw echtscheidingsakte nodig (uit het echtscheidingsregister van de Burgerlijke Stand). Bijvoorbeeld voor notariële zaken, of voor het aangaan van een nieuw huwelijk of geregistreerd partnerschap. U kunt alleen een afschrift aanvragen van: de echtscheidingsakte van uzelf, of van de echtscheidingsakte van uw partner, of van de echtscheidingsakte van een inwonend kind, of van de echtscheidingsakte van uw inwonende vader of moeder. Het huwelijk moet plaats hebben gevonden in: de gemeente Hardinxveld-Giessendam (op of na 1 januari 1957), de gemeente Giessendam (vóór 1 januari 1957) of de gemeente Hardinxveld (vóór 1 januari 1957). Als het huwelijk in een andere gemeente plaatsvond, moet u het afschrift van de echtscheidingsakte aanvragen bij die andere gemeente! Taalkeuze U krijgt de keuze om een Nederlandstalig (voor Nederland) of een meertalig (voor buitenland) afschrift aan te vragen. Aanvragen U vraagt een uittreksel echtscheidingsakte online aan of persoonlijk aan de balie van de gemeente. Let daarbij wel op de openingstijden van de aanvraagbalie. Aan de balie krijgt u het uittreksel direct mee. Bij een online aanvraag, krijgt u het uittreksel binnen drie werkdagen per post thuisgestuurd. Wat heeft u nodig? Zorgt u ervoor dat u het volgende gereed heeft vóór u met de aanvraag begint: zekerheid dat de registratie van het huwelijk plaatsvond in de gemeente Hardinxveld-Giessendam. (als u het afschrift aanvraagt voor een inwonend familielid) voornamen, achternaam en geboortedatum van het inwonende familielid datum en plaats van huwelijk duidelijkheid of u het afschrift in het buitenland nodig heeft Doet u de aanvraag online? Dan heeft u extra nodig: uw DigiD-inloggegevens de benodigde gegevens om online te kunnen betalen (iDEAL, Master Card en VISA). Kosten Prijs: € 16,60 Online aanvragen U logt in met uw DigiD. Heeft u nog geen DigiD? Vraag het dan aan via www.digid.nl. Online afschrift echtscheidingsakte aanvragen

 • Verkeerscommissie

  De Verkeerscommissie adviseert het college van burgemeester en wethouders. Vergaderingen van de commissie zijn openbaar, belangstellenden kunnen geen spreekrecht aanvragen. De Verkeerscommissie adviseert het college van burgemeester en wethouders over: voorstellen die voortvloeien uit de Wegenwet en waarvan de besluitvorming is voorbehouden aan de gemeenteraad in voorbereiding zijnde wegaanpassingen van enige omvang dan wel ingrijpende wijzigingen in een verkeerssituatie in voorbereiding zijnde verkeersbeleidsplannen overige verkeersaangelegenheden waarvan burgemeester en wethouders het advies van de Verkeerscommissie van belang achten. De Verkeerscommissie vergadert gewoonlijk vier keer per jaar. De data waarop bijeen wordt gekomen staan in de Vergaderkalender. De commissieleden kunnen tijdens de vergadering wel besluiten om bepaalde onderwerpen in beslotenheid te behandelen. Samenstelling commissie Voorzitter: dhr. J. Nederveen (wethouder) Secretaris: mw. drs. G.S.L.C. Roomer-de Jaeger Commissielid (namens transportsector) dhr. T. Boerman Commissielid (plaatsvervangend namens transportsector) dhr. H. Schutten Commissielid (namens Veilig Verkeer Nederland) dhr. J.W. de Jong Commissielid (namens Veilig Verkeer Nederland) dhr. H.H. Klop Commissielid plaatsvervangend namens Veilig Verkeer Nederland) dhr. A. Nederveen Commissielid (namens burgerij) dhr. H. Haeser Commissielid (namens burgerij) dhr. J.H. Kooy Commissielid (plaatsvervangend namens burgerij) dhr. M. de Groot Commissielid (namens Stichting Platform Sociaal Domein) dhr. M.P.J. van Peer Commissielid (plaatsvervangend namens Stichting Platform Sociaal Domein) dhr. J.T. de Wit  

 • Identiteitskaart

  We verwachten veel aanvragen voor identiteitskaarten. Vraag daarom op tijd een nieuwe identiteitskaart aan. Start online uw aanvraag met DigID. Houd er rekening mee dat u uw digitale aanvraag nog persoonlijk aan de balie moet afronden met inleveren van een pasfoto en zetten van een handtekening en vingerafdruk. Start uw aanvraag en betaal via Ideal Komt u liever langs in het gemeentehuis voor het aanvragen van uw identiteitskaart? Maak dan een afspraak aanvragen identiteitskaart en betaal aan de balie. Maak gelijk een afspraak afhalen identiteitskaart. Hiervoor kiest u een datum 5 werkdagen na uw aanvraag in het gemeentehuis. Let op: Bij een identiteitskaart voor een kind moet het kind ook aanwezig zijn bij aanvragen en ophalen. Kosten Kosten identiteitskaart Product kosten Identiteitskaart 18 jaar en ouder € 75,80 Identiteitskaart jonger 18 jaar € 40,90 Spoedaanvraag identiteitskaart € 57,10 (plus kosten ID-kaart)  Afhandeling 5 werkdagen met spoed: 1 werkdag (aanvragen vóór 15.00 uur)

 • Geheimhouding persoonsgegevens

  Met geheimhouding vraagt u de gemeente uw gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) niet door te geven. Uw gegevens blijven dan geheim voor bepaalde organisaties. Dit is bijvoorbeeld nodig als u in een blijf-van-mijn-huis verblijft. Als u geheimhouding heeft aangevraagd mag de gemeente uw gegevens niet doorgeven aan: de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) organisaties die gezondheidszorg verlenen aan patiënten in een instelling organisaties die gerechtelijke werkzaamheden uitvoeren organisaties waaraan een gemeente persoonsgegevens zou willen geven op basis van een gemeentelijke verordening. Bijvoorbeeld een sportvereniging of een goed doel zoals het Rode Kruis Online regelen Geheimhouding aanvragen U logt in met DigiD. Lukt het online aanvragen niet, maak dan een afspraak.