Zoekresultaat 41 - 50 van 60 resultaten

 • Jumelages

  Vandaag de dag brengen stedenbanden steden en gemeenten uit heel Europa samen in een hecht netwerk van burgers. Ook in Sittard-Geleen bestaan al meer dan 30 jaar banden met zustersteden in Duitsland en Frankrijk. Bornse verenigingen onderhouden sinds 1972 contacten met verenigingen in Nauheim (Dld), Geleense verenigingen brachten bezoeken en ontvingen tegenbezoeken van verenigingen in Böblingen (Dld) en Pontoise (Fr.).  Jumelages bieden de mogelijkheid meer te weten te komen over het dagelijks leven van de burgers in de zustersteden, ervaringen met hen uit te wisselen en samen activiteiten te ontplooien op maatschappelijk, educatief, cultureel, sportief en sociaal gebied. Om deze doelstellingen te realiseren is in onze stad de Stichting Jumelage opgericht. Zij heeft tot doel om op te treden als intermediair ten behoeve van de opbouw en instandhouding van contacten tussen Sittard-Geleense verenigingen, scholen en instellingen en die van Pontoise (+ 440 km), Böblingen ( + 450 km) en Nauheim (300 km). Stichting Jumelage De Stichting Jumelage kan een financiële bijdrage toekennen in de kosten van de uitwisseling. Voorwaarden zijn o.a. dat de instelling is aangesloten bij een voor haar geëigende landelijke, provinciale, regionale of diocesane organisatie en - indien het een vereniging betreft - tenminste 15 contributiebetalende leden heeft. Daarnaast bestaat in bepaalde gevallen de mogelijkheid een subsidie aan te vragen bij de Europese Unie.

 • Legalisatie handtekening

  De legalisatie van een handtekening is een verklaring van echtheid van de geplaatste handtekening. U moet hiervoor persoonlijk bij de gemeente uw handtekening op het document zetten. De gemeente bevestigt dat dit dezelfde handtekening is als die op uw legitimatiebewijs. De gemeente legaliseert uitsluitend documenten die door de gemeente zelf worden afgegeven.  Let op: Door grote drukte en de paspoortpiek zijn onze wachttijden voor het maken van een afspraak in onze Stadswinkel op dit moment langer dan u van ons gewend bent. Wij werken aan een oplossing hiervoor Moet of wilt u een afspraak maken in onze Stadswinkel? Houd hier dan rekening mee en maak tijdig een afspraak.  Onze excuses voor het ongemak.   Maak een afspraak   Documenten waarmerken Het waarmerken van een document is iets anders als het legaliseren van een handtekening. Zie de pagina waarmerken document voor meer informatie.  Kosten Het legaliseren van een handtekening kost €13,85 Meenemen geldig legitimatiebewijs met een handtekening die overeenkomt met de handtekening waarvoor u de legalisatie aanvraagt het document waarop u de handtekening wilt plaatsen pinpas of contant geld

 • Aanplakzuilen

  In Sittard-Geleen zijn aanplakzuilen beschikbaar voor aanplakbiljetten. Op deze zuilen kunnen particulieren, culturele organisaties en andere non-profit instellingen door middel van affiches of posters mededelingen aan het publiek kenbaar maken.     Aanplakzuilen worden geplaatst om wildplakken tegen te gaan. Bij wildplakken moet worden gedacht aan het plakken van bijvoorbeeld aankondigingen voor evenementen op straatmeubilair, elektriciteitskasten, viaducten en leegstaande panden. Wildplakken werkt ontsierend en verloederend en is in het kader van artikel 2:42 van de Algemene Plaatselijke Verordening verboden.

 • Visvijvers

  De gemeente assisteert de hengelsportverenigingen met snoei- en onderhoudswerkzaamheden rondom visplekken en langs paden en houdt de kwaliteit van het water in de gaten. Visvijvers Visvijver Driepoel te Geleen De Rollen te Born Schwienswei te Sittard Roeivijver Stadspark te Sittard Gracht Kasteel te Born Visvijver Elba Kasteelvijver Kasteel Limbricht    

 • Alcohol tijdelijk schenken - Drank/ tapontheffing

  U kunt een ontheffing krijgen voor maximaal 12 dagen achter elkaar. Heeft u elk jaar voor hetzelfde evenement een ontheffing nodig? U kunt een ontheffing aanvragen die meerdere jaren geldig is. Het evenement moet dan wel aan dezelfde voorwaarden voldoen. Zoals onder leiding staan van dezelfde persoon. Tapontheffing direct online aanvragen U kunt alleen een ontheffing krijgen voor de verkoop van zwak alcoholische dranken, zoals bier en wijn. Het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken mag alleen onder leiding van een persoon: die minimaal 21 jaar is die niet van slecht levensgedrag is (u heeft bijvoorbeeld geen gevangenisstraf uitgezeten in de afgelopen 5 jaar of een psychiatrische straf gehad vanwege een misdrijf) Aanvragen U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente. Dit kan samen gaan met de aanvraag voor een evenementenvergunning. U kunt de tapontheffing digitaal aanvragen- of u maakt hiervoor een afspraak in de Stadswinkel Sittard-Geleen. Termijn De gemeente neemt binnen 8 weken een besluit. De gemeente kan deze termijn een keer verlengen. Aanpak U heeft nodig: een verklaring over waar, wanneer en op welke tijd u tijdelijk alcohol wilt schenken de benoeming van de personen die betrokken zijn bij het schenken van alcohol de naam, datum, plaats en het woonadres van de personen Bezwaar & beroep U kunt bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak, dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.

 • Aankopen reststroken

  Reststroken zijn stukjes gemeentegrond van maximaal 150m² die geen openbare functie (meer) vervullen en die grenzen aan particuliere woningen. Als er naast uw woning  gemeentegrond ligt (een reststrook), kunt u een aanvraag doen om die grond te kopen.

 • Verhuizen binnen Nederland

  Woont u in Nederland en verhuist u naar of binnen de gemeente Sittard-Geleen? U kunt dit online doorgeven. Dit kan vanaf 4 weken van te voren tot uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent. U kunt ook uw gezinsleden meeverhuizen. Als u naar een andere gemeente verhuist, geef de verhuizing dan in die gemeente door. U wordt automatisch bij deze gemeente uitgeschreven. Het doorgeven van een verhuizing is gratis. Als u met opzet valse informatie doorgeeft bij een verhuizing kan de gemeente u een boete geven. Let op: Door grote drukte en de paspoortpiek zijn onze wachttijden voor het maken van een afspraak in onze Stadswinkel op dit moment langer dan u van ons gewend bent. Ook bij online aanvragen kan de afhandeling langer duren. Onze excuses voor het ongemak. Moet of wilt u een afspraak maken in onze Stadswinkel? Houd hier dan rekening mee en maak op tijd een afspraak. Regelt u het online? Doe dit dan ook op tijd.  Doorgeven met DigiD Let op: Houd uw documenten bij de hand. (Zie: "Wat u nodig heeft") Wat u nodig heeft Vul het online formulier in, en voeg een kopie van de volgende documenten toe. Als u gaat huren: een kopie van het huurcontract de pagina met daarop de naam van de huurder, het nieuwe adres en de startdatum de pagina met handtekening van huurder en verhuurder bij kamerverhuur: een kopie van het volledige contract Als u gaat kopen: een kopie van het koopcontract de pagina met daarop de naam van de koper, het nieuwe adres en de koopdatum de pagina met handtekening van koper en verkoper. de eigendomsakte/akte van levering (ondertekend door notaris) Als u gaat inwonen Het e-mailadres en het BSN nummer van de hoofdbewoner. Als u de aangifte heeft ingevuld, kan de hoofdbewoner met DigiD inloggen om toestemming van inwoning te geven. Wat u moet weten als u met opzet valse informatie doorgeeft bij een verhuizing kan de gemeente u een boete geven. meldt u de verhuizing van te voren, dan gaat de adreswijziging in op de dag dat u verhuist. meldt u de verhuizing later dan 5 dagen nadat u bent verhuist, dan gaat de adreswijziging in op de dag van melding. u ontvangt binnen 2 weken na de verhuisdatum een schriftelijke bevestiging op uw nieuwe adres. U kunt dit ook enkele dagen na de verhuisdatum zelf controleren via mijn.overheid.nl.

 • Verhuizen naar het buitenland

  Verblijft u minimaal 8 maanden binnen 1 jaar in het buitenland, dan moet u dit melden bij de gemeente. Dit hoeft niet een aaneengesloten periode te zijn. U moet uw verhuizing melden voordat u vertrekt. Dat kan op zijn vroegst 4 weken van tevoren en op zijn laatst op de dag van uw vertrek. Blijven er geen familieleden wonen op uw oude adres en verhuizen er geen minderjarige kinderen mee, dan kunt u online uw verhuizing naar het buitenland doorgeven.   Let op: Door grote drukte en de paspoortpiek zijn onze wachttijden voor het maken van een afspraak in onze Stadswinkel op dit moment langer dan u van ons gewend bent. Ook bij online aanvragen kan de afhandeling langer duren. Onze excuses voor het ongemak. Moet of wilt u een afspraak maken in onze Stadswinkel? Houd hier dan rekening mee en maak op tijd een afspraak. Regelt u het online? Doe dit dan ook op tijd.  Emigratie online doorgeven Blijven er één of meerdere familieleden woonachtig op het oude adres, dan moeten de personen die verhuizen persoonlijk aangifte doen in de stadswinkel, ook als er minderjarige kinderen mee verhuizen. U kunt de aangifte dan niet online doorgeven. Maak hiervoor een afspraak en neem een geldig legitimatiebewijs mee. Kosten Het aangeven van een verhuizing naar het buitenland is gratis. Wie mag aangifte doen? iedereen van 16 jaar en ouder voor zichzelf samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar (alleen als echtgenoten en partners samen naar het buitenland verhuizen) de ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen (alleen als de ouder, voogd of verzorger samen met de minderjarige kinderen naar het buitenland vertrekt) ouders voor inwonende meerderjarige kinderen (alleen als ouders en inwonende kinderen samen naar het buitenland verhuizen) meerderjarige kinderen voor inwonende ouder(s) (alleen als meerderjarige inwonende kinderen en ouder(s) samen naar het buitenland verhuizen) de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld. Hoe lang duurt de verwerking van uw emigratie? Op de website http://www.mijnoverheid.nl/ kunt u 2 weken na de datum waarop u geëmigreerd bent controleren of uw emigratie verwerkt is.  

 • Boom aanplakken of betimmeren

  Bomen die van de gemeente zijn, worden beschermd. Wilt u een spandoek aan een boom wilt bevestigen of er iets anders in of aan hangen? Dan moet u daarvoor een vergunning aanvragen bij de gemeente. Het is verboden gemeentelijke bomen en struiken te beschadigen of te beplakken. U mag ook niet zomaar snoeien als de gemeente u daar niet opdracht toe gegeven heeft.Voor het ophangen van affiches e.d. kunt u gebruik maken van de speciale aanplakzuilen die op diverse plekken in de gemeente staan.

 • Horecavergunning

  Wilt u een horecabedrijf starten of overnemen? Dan heeft u een horecavergunning (exploitatievergunning) nodig. Wilt u alcohol schenken of verkopen? Dan heeft u een alcoholvergunning nodig. Wilt u geen alcohol verkopen of schenken? Dan is een exploitatievergunning voldoende. Als u ook een terras wilt exploiteren, dan heeft u een terrasvergunning nodig. Hier kunt u alles direct in één formulier regelen.