Zoekresultaat 41 - 43 van 43 resultaten

  • Kopie of afschrift waarmerken

    Voor sommige transacties (zoals het kopen van een huis) heeft u gewaarmerkte documenten nodig. U kunt hiervoor terecht bij de gemeente. De gemeente geeft met een stempel en een handtekening aan dat een kopie van een document er precies zo uitziet als het origineel. Maak direct een afspraak voor het laten waarmerken van uw document.  Let op: Door grote drukte en de paspoortpiek zijn onze wachttijden voor het maken van een afspraak in onze Stadswinkel op dit moment langer dan u van ons gewend bent.  Moet of wilt u een afspraak maken in onze Stadswinkel? Houd hier dan rekening mee en maak tijdig een afspraak.  Onze excuses voor het ongemak. Maak afspraak Wat kunt u laten waarmerken? U kunt u de volgende documenten door de gemeente laten waarmerken: een Nederlands reisdocument een Nederlands rijbewijs een contract een verklaring Wat kunt u niet laten waarmerken? kopieën van diploma’s en getuigschriften: hiervoor kunt u terecht bij de onderwijsinstelling waar u het diploma of getuigschrift heeft behaald documenten met een kerkelijke inslag de gemeente waarmerkt geen kopieën als er een instantie is die een formeel afschrift van het document kan leveren.  Meenemen bij de aanvraag geldig legitimatiebewijs het originele document pinpas of contant geld Kosten Per pagina: € 13,85 Hoelang duurt het? Het waarmerken gebeurt direct aan de balie.

  • Bezwaar maken

    Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met een besluit van de gemeente. U kunt dan meestal bezwaar maken. Of bezwaar mogelijk is, staat in het besluit. Bezwaar maken tegen gemeentelijke belastingen, WOZ-waarde of een parkeerbon van de gemeente doet u bij de BsGW.  Voor online bezwaar maken heeft u uw DigiD nodig. Bezwaar online indienen Bezwaarschrift intrekken U kunt uw bezwaar altijd intrekken. Dat kan tijdens de hoorzitting mondeling. Buiten de zitting kan dat alleen schriftelijk. Om uw bezwaar online in te trekken heeft u heeft uw DigiD nodig. Bezwaarschrift intrekken   Bezwaar maken Besluiten worden bekend gemaakt via officielebekendmakingen.nl. Of het besluit wordt naar u toegestuurd. U heeft dan 6 weken tijd om bezwaar te maken.  U kunt zowel online als schriftelijk bezwaar maken. U kunt een schriftelijk bezwaar sturen naar: Gemeente Sittard-Geleen Postbus 18 6130 AA Sittard Zorg dat in uw bezwaar in ieder geval de volgende gegevens zijn opgenomen: uw naam en adres de datum waarop u de brief stuurt met welk besluit u het niet eens bent waarom u het daarmee niet eens bent uw handtekening Hoe gaat het verder Nadat u een bezwaar heeft opgestuurd ontvangt u een schriftelijke bevestiging met antwoordkaart. Daarop kunt u aangeven of wilt spreken tijdens de hoorzitting. Een medewerker van de gemeente neemt uw bezwaar in behandeling. De commissie bezwaarschriften brengt een advies uit aan de gemeente. De gemeente moet binnen 12 weken beslissen over uw bezwaar. De termijn voor die 12 weken gaat in op de dag ná de laatste dag dat u bezwaar kon indienen. Als het nodig is mag de gemeente 1 keer verlengen met maximaal 6 weken.  Voorlopige voorziening Ook als u bezwaar maakt, mag het besluit al worden uitgevoerd. Wilt u dat juist voorkomen en heeft u daarvoor een goede reden? Dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Limburg. Hoe u dat doet leest u op: rechtspraak.nl. Bezwaar maken namens iemand anders Maakt u bezwaar namens iemand anders? Dan moet die persoon u een volmacht verlenen. Dit heet een machtiging. Hiervoor vult die persoon het machtigingsformulier in.  Maak van het ingevulde en ondertekende formulier een scan of een duidelijke en goed leesbare foto en stuur deze mee met uw bezwaar. Beroep Als u het niet eens met de beslissing van de gemeente op uw bezwaarschrift kunt u in beroep gaan. U moet uw beroep binnen 6 weken na de beslissing indienen bij de rechter. Meer informatie over in beroep gaan op rechtspraak.nl Voorlopige voorziening Ook als u in beroep gaat, mag het besluit al worden uitgevoerd. Wilt u dat juist voorkomen en heeft u daarvoor een goede reden? Dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Limburg. Hoe u dat doet leest u op: rechtspraak.nl. Jaarverslagen De commissie bezwaarschriften maakt elk jaar een jaarverslag. U kunt het jaarverslag opvragen door te bellen naar 14046 en te vragen naar het secretariaat van de commissie bezwaarschriften.  Meer informatie over bezwaar en beroep? Wilt u meer informatie? Lees dan de brochure “Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid”. Download deze op de site van de Rijksoverheid. Of bel naar Informatie Rijksoverheid via telefoonnummer 1400 (lokaal tarief).  

  • Trouwen en geregistreerd partnerschap

    Wilt u trouwen of een partnerschap registreren? Wat leuk! Wij vragen u dan om een melding bij ons te maken. Voor deze melding plannen wij een afspraak met u in. U kunt de afspraak bij ons inplannen door te bellen naar 14 046. Uw huwelijk of partnerschapsregistratie kan vervolgens plaatsvinden vanaf 6 weken nadat uw afspraak bij ons heeft plaatsgevonden en wij de melding hebben geregistreerd. Voorbeeld Stel u belt vandaag naar ons Klant Contact Centrum via 14 046. De eerstvolgende afspraak is bijvoorbeeld mogelijk over drie weken. Na die drie weken hebben wij zes weken de tijd om uw huwelijk of partnerschap te registreren. In dit geval zou u er dus rekening mee moeten houden dat uw huwelijk of partnerschapsregistratie op z’n vroegst over negen weken plaats kan vinden. Oftewel: bel op tijd voor een afspraak! Zo weet u zeker dat u niet in de knoei komt met de planning van uw feestelijke dag.  Let op: na het maken van de melding, moet uw huwelijk of registratie van het partnerschap binnen één jaar plaatsvinden. Anders vervalt de melding en moet u deze opnieuw doen.  Dit bespreken we tijdens de afspraak Tijdens uw afspraak bespreekt u met de ambtenaar van de burgerlijke stand: welke ambtenaar van de burgerlijke stand de ceremonie uitvoert op welke datum en locatie de ceremonie plaatsvindt wie als getuigen aanwezig zijn welke achternaam u wilt gebruiken Neem de volgende dingen mee naar uw afspraak paspoort of ID-kaart van u beiden kopieën van paspoort of ID-kaart van uw getuigen Wilt u in een andere gemeente trouwen? Of in een andere gemeente een geregistreerd partnerschap aangaan? Neem dan contact op met de andere gemeente.   Kosten Het tarief voor de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 16.30 uur:   in de trouwzaal van de stadswinkel Geleen of het Stadskantoor Sittard €382,85 in een overige locatie (exclusief kosten huur locatie) €382,85 in een bijzonder huis €382,85 Het tarief voor de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op zaterdag   in de trouwzaal van de stadswinkel Geleen of het Stadskantoor Sittard tussen 9.00 en 13.00 uur €854,20 in een overige locatie tussen 10.30 en 16.30 uur (exclusief kosten huur locatie) €730,60 in een bijzonder huis op grond van artikel 64 BW 1 tussen 9.00 en 13.30 uur €730,60 Het tarief voor de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op zondag, een algemeen erkende feestdag. Voltrekking vindt plaats op aanvraag op een beschikbaar gestelde locatie of in een bijzonder huis €854,20 Het tarief voor een budgetverbintenis van een huwelijk, registratie van een partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk   in de trouwzaal van de stadswinkel Geleen of het Stadskantoor Sittard van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 16.30 uur €235,50 in de trouwzaal van de stadswinkel Geleen of het Stadskantoor Sittard op vrijdag om 9.00 en om 9.30 uur  €235,50 Overige tarieven:   Het tarief voor een omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk  €90,60 een aanvraag voor het inhuren van een getuige van de gemeente €40,50 een aanvraag tot het eenmalig benoemen van een buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand €0,00 een aanvraag tot het beëdigen en eenmalig benoemen van een buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand €290,40 een trouwboekje of geregistreerd partnerschapsboekje in gewone uitvoering €23,70 een trouwboekje of geregistreerd partnerschapsboekje in luxe uitvoering €38,55   De tarieven worden elk jaar opnieuw vastgesteld. Dat heet de "legesverordening". Hierover leest u meer op onze tarievenpagina. Annuleren of wijzigen Als de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, ongeacht de oorzaak wordt geannuleerd, worden voor de verrichte werkzaamheden kosten in rekening gebracht. Tot een maand voor de huwelijks- of registratiedatum worden de betaalde leges verminderd met een bedrag van €100,00 Binnen een maand voor de huwelijks- of registratiedatum worden de betaalde leges verminderd met een bedrag van €200,00 Indien niet is geannuleerd en betrokkenen niet zijn verschenen op de geplande datum en tijdstip, worden de betaalde leges niet gerestitueerd.   Als er een wijziging, anders dan annulering, optreedt, ongeacht de oorzaak, na de melding van het voorgenomen huwelijk, registratie van een partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk:   bedraagt het tarief per wijziging €50,00 bij wijzigingen binnen één week voor de voltrekking bedraagt het tarief per wijziging €100,00   De tarieven worden elk jaar opnieuw vastgesteld. Dat heet de "legesverordening". Hierover leest u meer op onze tarievenpagina. Veelgestelde vragen Waar moet ik aan denken als ik wil trouwen of een geregistreerd partnerschap wil sluiten? Hoeveel getuigen zijn er nodig bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap? Welke trouwlocaties zijn er in de gemeente Sittard-Geleen? Mag ik zelf een trouwambtenaar kiezen? Is het mogelijk om gratis te trouwen of een geregistreerd partnerschap te sluiten?