Zoekresultaat 51 - 60 van 68 resultaten

 • Zienswijze indienen

  Soms heeft de gemeente een plan of neemt zij een besluit waar u het niet mee eens bent. U kunt dan uw mening geven. Deze mening heet zienswijze. U kunt uw zienswijze bijvoorbeeld indienen als uw buurman bouwplannen heeft en u het daar niet mee eens bent. Of misschien bent u het niet eens met een nieuw bestemmingsplan van de gemeente. U kunt alleen een zienswijze indienen over ontwerpbesluiten en ontwerpplannen. Dit zijn plannen die nog niet goedgekeurd zijn. De gemeente laat via de website en huis-aan-huisbladen weten dat er nieuwe plannen of besluiten zijn. De gemeente kan het besluit dan nog aanpassen. De gemeente kan uw mening dus overnemen in het definitieve besluit. Maar dat hoeft niet. Verschillende mensen kunnen met het plan of besluit te maken krijgen. De gemeente kijkt naar hun belangen en neemt dan een beslissing.

 • Nadeelcompensatie

  Lijdt u financiële of economische schade door rechtmatige werkzaamheden, besluiten of andere handelingen van de gemeente? Kijk dan hier onder welke voorwaarden u als particulier of ondernemer daarvoor compensatie krijgt. Is de schade ontstaan vóór 1 januari 2024? Dan is er nog sprake van planschade en geldt de oude procedure voor planschade. Is de schade veroorzaakt ná 1 januari 2024, dan valt deze onder nadeelcompensatie en geldt de nieuwe procedure.

 • Standplaatsvergunning aanvragen

  Wilt u producten verkopen of diensten aanbieden vanuit een kraam of wagen op de (openbare) weg? Bijvoorbeeld voor het verkopen van oliebollen, brood of een kraam voor promotie neerzetten? Dan heeft u een standplaatsvergunning nodig. Hiervoor hebben wij een aantal locaties aangewezen.  Locaties: Winkelcentrum De Vrijheid Winkelcentrum ’t Harde De Deel, Doornspijk Spar, Doornspijk Terrein Jumbo, Elburg Aanvraag standplaatsvergunning Inloggen met DigiD of E-Herkenning

 • Beroepschrift indienen

  U kunt tegen veel besluiten van de gemeente een bezwaarschrift indienen. De gemeente beslist over uw bezwaar. Als u het niet eens bent met die beslissing, kunt u in beroep gaan. In de beslissing die u van de gemeente ontvangt staat waar u in beroep kunt gaan. Dit is meestal de rechtbank. Vaak krijgt u een uitnodiging voor een rechtszitting. Tijdens de rechtszitting kunt u mondeling toelichten waarom u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. U mag dit ook door uw advocaat of gemachtigde laten doen.

 • Inrit aanleggen

  Als u een inrit (ook wel uitrit of uitweg genoemd) wilt maken bij uw bedrijf of huis, heeft u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u een inrit wilt maken van de weg naar uw garage. U moet een omgevingsvergunning hebben voor: inrit maken vanaf de weg de weg veranderen, bijvoorbeeld de stoep verlagen bestaande inrit veranderen U kunt de vergunning online aanvragen via het omgevingsloket. Omgevingsloket Online U kunt de vergunning ook aanvragen op het gemeentehuis. Hiervoor moet u een afspraak maken.

 • Jeugdlintje

  Het Jeugdlintje is een erkenning voor kinderen en jongeren van zes tot en met achttien jaar die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor anderen en de Elburger gemeenschap. Door hen in het zonnetje te zetten wil de gemeente de maatschappelijke betrokkenheid van kinderen en jongeren stimuleren. ​Kent u een jonge held die het afgelopen jaar iets bijzonders heeft gedaan voor iemand anders? En wilt u hem of haar in het zonnetje zetten? Aarzel dan niet en meld hem of haar aan voor een Jeugdlintje! Voordracht Jeugdlintje

 • Precariobelasting betalen

  Precario is de belasting die u betaalt voor gebruik van openbare gemeentegrond. U betaalt precariobelasting als u een terras, container, uithangbord of bouwsteiger op grond van de gemeente heeft staan. Bijvoorbeeld op de stoep. Soms moet u ook precario betalen als u kabels of leidingen onder de openbare gemeentegrond wilt aanleggen. In de gemeente Elburg wordt alleen precariobelasting geheven voor het hebben van een terras.

 • Klein kansspel organiseren

  Bij een kansspel gokken de deelnemers om iets te kunnen winnen. De prijzen blijven onder een vastgestelde waarde. Voorbeelden van kleine kansspelen zijn bingo, kienen, vogelpiekspel en rad van avontuur. Als u een kansspel wilt organiseren, dan moet u dit melden bij de gemeente.  Meldingsformulier klein kansspel

 • Omgevingsvergunning

  Wilt u bouwen, verbouwen of op een andere manier iets aan uw omgeving veranderen? Dan kan het zijn dat u daarvoor een vergunning nodig heeft. Snel weten of u een vergunning nodig hebt of melding moet doen? Doe dan eerst de vergunningcheck via het Omgevingsloket. Doe de vergunningscheck Blijkt uit de vergunningcheck dat u een vergunning nodig heeft? Dan heeft u de volgende mogelijkheden: Plan indienen aan de intaketafel U heeft een vergunning nodig en uw plan past niet binnen het omgevingsplan. U wilt toch weten of uw plan wenselijk is? Leg dan uw plan voor op de intaketafel. We kijken dan met verschillende medewerkers of het initiatief gewenst is. Vaak is na de behandeling op de Intaketafel al duidelijk of uw initiatief een ‘ja’, ‘mits’ of een ‘nee’ krijgt. Zo weet u meteen of de gemeente uw plan wenselijk vindt. U betaalt niets voor de Intaketafel. U wilt bijvoorbeeld in een winkelpand woonappartementen maken of u heeft samen met uw buren een plan voor een speeltuin. Dit soort (bouw)plannen noemen we in de Omgevingswet initiatieven. Initiatief indienen Binnen 4 weken ontvangt u van ons een reactie. De uitkomst van de intaketafel is geen besluit waartegen u in bezwaar of beroep kunt gaan. Ook geeft de uitkomst van de intaketafel geen rechten en plichten in het vervolgtraject. Het gaat om een eerste beoordeling van uw initiatief en niet om een aanvraag van bijvoorbeeld een omgevingsvergunning. In de vakantieperiode is er vanaf 15 juli tot 26 augustus geen intaketafel. Wilt u verder met uw initiatief? Dan stellen we een voorovereenkomst op met daarin een berekening van de kosten. Wel zo duidelijk! Dit is het omgevingstafelproces, hierover wordt u geïnformeerd. Heeft u een algemene informatievraag over uw idee of plan? Vul dan het formulier Informatievraag in. Een omgevingsvergunning aanvragen Komt uit de vergunningcheck dat u een vergunning nodig heeft? Dan kunt u deze aanvragen via het Omgevingsloket. Aanvragen Omgevingsvergunning Wilt u eerst weten of uw plan past binnen de omgevingsplanregels? Deze kunt u lezen op het Omgevingsloket. De behandeltermijn van het aanvragen van een omgevingsvergunning is maximaal 8 weken. Voor ingewikkelde aanvragen is de behandeltermijn maximaal 6 maanden. Beide behandeltermijnen kunnen wij één keer verlengen met 6 weken. Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, krijgt u schriftelijk bericht over de termijn. Kosten De behandeling van uw idee aan de intaketafel is gratis. Hierna kunnen er wel kosten optreden (omgevingstafelproces) zoals de aanvraag van een omgevingsvergunning. De kosten voor een omgevingsvergunning zijn afhankelijk van de activiteiten waarvoor u een vergunning aanvraagt. In de tarieventabel bij de legesverordening 2024 kunt u de kosten voor uw aanvraag vinden.

 • Loterij organiseren

  Bij een loterij kopen deelnemers loten. Ieder lot heeft een unieke cijfer- of lettercombinatie. Bij de trekking kunnen deelnemers prijzen winnen. De organisatie bepaalt willekeurig welke prijs op welk lot valt. Voor het organiseren van een loterij heeft u een vergunning nodig. Aanvraagformulier loterijvergunning