Zoekresultaat 51 - 56 van 56 resultaten

 • Wegwerkzaamheden en - afsluitingen

  Wegwerkzaamheden Actuele informatie over werkzaamheden en omleidingen in Heerde vindt u op de website Bereikbaar Gelderland. Bekijk de website via de volgende link: Bereikbaar Gelderland Afsluiting Nieuwe Zuidweg De Nieuwe Zuidweg wordt soms afgesloten vanwege oefeningen van Defensie. Bij het overzicht van de oefeningen kunt u zien wanneer deze weg niet bereikbaar is.

 • Dropping of georganiseerde wandeltocht

  Wilt u tussen zonsondergang en zonsopkomst een dropping of georganiseerde wandeltocht organiseren in een bos, op een heideveld of ander natuurgebied? Dan moet u dit bij ons melden. Doe uw melding minimaal 4 weken voor het begin van de activiteit. Een melding doen kost niets. Tijdens de activiteit moet u zich aan een aantal regels houden Lees de regels Een melding doen Kan met het volgende formulier: Een dropping of georganiseerde wandeltocht melden Log in met eHerkenning of DigiD. Wilt u uw melding liever schriftelijk doen? Download dan het formulier Dropping of georganiseerde wandeltocht melden (pdf, 187Kb). Vul het formulier in en stuur het naar ons op.  Welke gegevens moet u aanleveren bij uw melding? Een omschrijving van de activiteit. De locatie van de activiteit. De datum en de begin- en eindtijd van de activiteit. Het verwachte aantal bezoekers. Wat doen wij met uw melding? Wij bekijken of u alle gegevens heeft ingevuld en aangeleverd.  Als er gegevens missen, vragen wij u om uw aanvraag aan te vullen met de ontbrekende gegevens.  Doet u dit niet, dan is uw melding niet-ontvankelijk en nemen wij uw melding niet in behandeling. Wij toetsen uw melding aan de Algemene plaatselijke verordening. Wij geven een schriftelijke reactie op uw melding.

 • Uitstel van betaling en betalingsregeling

  Als u de gemeentebelasting niet op tijd kunt betalen, kunt u vragen of u de belasting in termijnen mag betalen. Of dat u de belasting later mag betalen (uitstel van betaling).

 • Afspraak maken

  Burgerzaken werkt op afspraak. Voor bijvoorbeeld het aanvragen van een paspoort of een identiteitskaart moet u een afspraak maken. Dit kunt u eenvoudig online doen. Maak een afspraak In de bevestigingsmail van uw afspraak zit een link. Via die link kunt u uw afspraak eventueel wijzigen of afzeggen. U kunt ook een afspraak maken door te bellen naar 0578 - 69 94 94 een e-mail te sturen naar gemeente@heerde.nl Een afspraak maken aan de balie van het gemeentekantoor kan ook. Bekijk de openingstijden van het gemeentekantoor.

 • Collecteren

  Als u een collecte of inzamelactie wilt houden, moet u een vergunning bij de gemeente aanvragen. Dit heet een collectevergunning. U moet een collectevergunning minimaal 4 weken voor het begin van de collecte aanvragen. Bij de beoordeling van een aanvraag letten wij op: Het doel van de inzameling. Uw organisatie. Wanneer u wilt collecteren. Als u een inzameling doet in besloten kring, hoeft u geen vergunning aan te vragen. Wat zijn de voorwaarden? Een collecte mag plaatsvinden van maandag tot en met zaterdag (dus niet op zondag). U gebruikt verzegelde collectebussen. U kunt tijdens het collecteren een kopie van de vergunning en uw identiteitsbewijs laten zien. U geeft de collecteopbrengst aan ons door. Een afgegeven vergunning is maximaal 1 week geldig. Wat kost een collectevergunning? Een collectevergunning kost € 28,85. U hoeft dit bedrag alleen te betalen als de vergunning wordt verleend. Een collectevergunning aanvragen Kan met het volgende formulier: Vergunning aanvragen Log in met eHerkenning of DigiD. Wilt u de vergunning liever schriftelijk aanvragen? Download dan het formulier Collectevergunning aanvragen (pdf, 109Kb). Vul het formulier in en stuur het naar ons op. Welke gegevens moet u aanleveren bij uw aanvraag? De locaties waar wordt gecollecteerd. De begin- en einddatum van de collecte. Wat doen wij met uw aanvraag? Wij bekijken of u alle gegevens heeft ingevuld. Als er gegevens missen, vragen wij u om uw aanvraag aan te vullen met de ontbrekende gegevens. Doet u dit niet, dan is uw aanvraag niet-ontvankelijk en nemen wij uw aanvraag niet in behandeling. Wij toetsen uw (volledige) aanvraag aan de Algemene plaatselijke verordening. Wij nemen binnen 8 weken een beslissing. Deze termijn kunnen wij eenmalig verlengen met maximaal 8 weken. U ontvangt deze beslissing schriftelijk van ons. Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u bezwaar maken. Wij bekijken de zaak dan opnieuw. Wij moeten uw bezwaarschrift binnen 6 weken hebben na de verzenddatum op onze brief. In het bezwaarschrift staan: de datum, uw naam en adres, uw handtekening, met welk besluit u het niet eens bent en waarom. Voor meer informatie: www.heerde.nl/bezwaar.

 • Handhaving kwaliteit kinderopvang

  De verschillende soorten opvang zijn dagopvang, buitenschoolse opvang, gastouderopvang en peuterspeelzalen. Gemeentelijke verantwoordelijkheid Op grond van de Wet kinderopvang en de kwaliteitseisen peuterspeelzalen is de gemeente verantwoordelijk voor toezicht en handhaving op de kwaliteit van gastouders, gastouderbureaus, kindercentra en peuterspeelzalen. De gemeente moet er voor zorgen dat de wet en regelgeving op het terrein van de kinderopvang worden nageleefd. Het toezicht op naleving van de Wet kinderopvang en de kwaliteitseisen peuterspeelzalen is op grond van de wet toegewezen aan de GGD. GGD Noord- en Oost-Gelderland houdt in opdracht van de gemeente toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang. Voldoet een opvanglocatie niet aan de kwaliteitseisen, dan adviseert de GGD de gemeente over de te nemen maatregelen. Meer informatie Beleidsregels gemeentelijke taken Wet kinderopvang gemeente Heerde