Zoekresultaat 51 - 60 van 63 resultaten

 • BeĆ«indiging geregistreerd partnerschap

  U kunt uw partnerschapsregistratie beëindigen door de rechter een beëindiging te laten uitspreken of door een overeenkomst te sluiten. Beëindiging door overeenkomst kan alleen als beide partners het eens zijn over de beëindiging en zij geen gezamenlijke minderjarige kinderen hebben.

 • WOZ-beschikking bij huurwoningen

  Huurders ontvangen naast het aanslagbiljet Gecombineerde belastingen van de gemeente een WOZ-beschikking met daarop de WOZ-waarde van de woning die u huurt.  Als aan u kwijtschelding is verleend voor de Afvalstoffenheffing en Rioolheffing, dan ontvangt u dit aanslagbiljet niet maar wél de WOZ-beschikking van uw woning. Bij deze WOZ-beschikking vindt u ook informatie over het maken van bezwaar. Waarom ontvangt u deze beschikking? U ontvangt deze beschikking omdat u huurder of gebruiker bent van een woning. Uit artikel 24 van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) volgt onder andere dat gemeenten aan gebruikers van woningen een WOZ-beschikking zenden. Omdat de WOZ-waarde sinds 1 oktober 2015 meeweegt bij de bepaling van de maximale huurprijs in de gereguleerde sector, kunt u als huurder van de woning een belang hebben bij de WOZ-waarde. Taxatieverslag Voor meer informatie over de WOZ waarde van uw woning kunt u het taxatieverslag van uw woning opvragen. Door het raadplegen van het taxatieverslag wordt duidelijk welke verkooptransacties gebruikt zijn bij het bepalen van de WOZ-waarde van uw object. Ook worden de kenmerken van uw woning en die van de onderbouwende verkoopcijfers hier getoond. Vraag het taxatieverslag op per e-mail via postbus@meppel.nl of per telefoon met het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522. Puntensysteem en WOZ In het nieuwe puntensysteem vervangt de WOZ-waarde de punten voor woonomgeving, woonvorm, hinderlijke situaties en schaarste. Het puntensysteem (en de WOZ-waarde) is alléén van belang voor huurders van zelfstandige huurwoningen in de sociale/gereguleerde sector. Het puntensysteem is niet van toepassing op woningen in de vrije sector, monumenten, bedrijfsruimten en onzelfstandige huurwoningen als studentenkamers. Voor vragen over de gevolgen voor de hoogte van de huur kunt u zich wenden tot uw verhuurder. Meer informatie Lees meer over het puntensysteem en de WOZ op de website van de rijksoverheid Bel met het klantcontactcentrum 14 0522 of mail postbus@meppel.nl  

 • Ontkenning van het vaderschap door de moeder

  Wanneer de man van een moeder minder dan 306 dagen voor de geboorteaangifte van het kind overlijdt, beschouwt de gemeente deze man als vader van het kind. Wanneer de moeder dit niet wil, kan ze het vaderschap ontkennen tegenover de ambtenaar van de burgerlijke stand. Voorwaarden De moeder ontkent het vaderschap: Voor de geboorte van het kind Bij de geboorteaangifte van het kind Binnen 1 jaar na de geboorte van het kind De ontkenning werkt terug tot de geboorte van het kind Meer informatie Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontactcentrum, telefoonnummer 140522

 • Geheimhouding persoonsgegevens

  In de Basisregistratie Personen zijn persoonsgegevens opgenomen van iedereen die binnen de gemeente woont. Deze gegevens geeft de gemeente vaak automatisch door aan overheidsinstellingen en enkele bijzondere maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen. Alléén als dit nodig is voor hun wettelijke taken. U kunt de gemeente vragen uw persoonsgegevens beperkt aan derden te verstrekken.

 • Taxatieverslag, kopie aanslag opvragen

  Taxatieverslag inzien Jaarlijks vanaf eind februari is het mogelijk om bij de gemeente een taxatieverslag van uw onroerende zaak op te vragen. Daarop is te zien hoe de gemeente tot haar waardering is gekomen. Woningen U kunt  als eigenaar van een woning een taxatieverslag van uw onroerende zaak opvragen of bekijken via de Digitale Belastingbalie. U kunt inloggen met behulp van DigiD. Daarnaast kunt u het taxatieverslag ook altijd schriftelijk of per e-mail opvragen. Niet-woningen U kunt als eigenaar van een bedrijfspand of winkel een taxatieverslag opvragen per e-email via postbus@meppel.nl of telefonisch via het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522. Kopie aanslag Het is mogelijk om telefonisch, schriftelijk of via e-mail naar postbus@meppel.nl een kopie aanslag op te vragen. Vermeld daarbij de volgende gegevens: Naam Adres Woonplaats Burger Service Nummer (BSN) Belastingjaar van de aanslag Adres van het object Meer informatie Website waarderingskamer De waarderingskamer beoordeelt alle gemeenten in Nederland op de uitvoering van de Wet WOZ. De gemeente Meppel heeft al jaren de maximale beoordeling gekregen. U kunt hier het rapport opvragen.

 • Begeleiding individueel

  Heeft u hulp nodig bij sociale contacten, omgaan met geld of het op orde brengen van uw dagelijks leven? Lukt het u niet om zelf voor een zinvolle daginvulling te zorgen? Samen met u en uw naasten kijken wij wat de mogelijkheden zijn. Komt u er niet uit met uw familie en vrienden of de mogelijkheden die vanuit Welzijn Mensenwerk worden aangeboden? Neem dan contact op met het Wmo-loket van de gemeente Meppel. Wij gaan graag met u in gesprek over passende hulp in uw situatie. Werkwijze U meldt zich bij het Wmo-loket. Samen met u kijken we welke hulp passend is bij uw situatie. Als u zich heeft gemeld bij het Wmo-loket vindt er eerst een gesprek plaats om samen met u te kijken welke oplossingen er zijn voor uw probleem. Er kan bij (medisch) advies worden gevraagd om te beoordelen of individuele begeleiding voor u de juiste oplossing is. Vanuit de gemeente kan (tijdelijk) individuele begeleiding ingezet worden om u ondersteuning te bieden op de volgende gebieden: orde brengen in uw leven, dagelijkse zaken regelen en activiteiten plannen. Maar ook praktische zaken, zoals de administratie doen. Soms is er tijdelijke hulp nodig waarbij iemand u zaken uitlegt en u het daarna zelf kunt. Heeft u ook gedacht aan het VIA-spreekuur van Welzijn mensenwerk? Zij kunnen u ondersteunen bij het invullen van formulieren en aanvragen van financiële regelingen. Kosten De gemeente kan u om een bijdrage in de kosten vragen. Het CAK bepaalt de hoogte van uw bijdrage op basis van uw inkomen, vermogen en eventuele andere middelen die u krijgt. Lees meer >> Meer informatie Neem contact op met het Wmo+-loket voor meer informatie per e-mail via postbus@meppel.nl of telefonisch via 14 0522 van 08.30 tot 12.00 uur. Bekijk het overzicht (PDF) waar de gemeente Meppel een contract mee heeft afgesloten.

 • Gladheidsbestrijding

  Bij (verwachte) sneeuwval en gladheid strooit de gemeente hoofdwegen, busroutes en de belangrijkste fietspaden. De gemeente strooit preventief en gebruikt hiervoor de natzout strooimethode. Wanneer de gemeente strooit De gemeente strooit volgens een jaarlijks draaiboek (PDF) op basis van prioriteiten De gemeente baseert zich op de weersverwachting van Meteo Consult Soms is het te koud om te strooien, bij te lage temperaturen werkt zout niet, dan wordt gewacht tot de weersomstandigheden wijzigen. Berggierslanden Het regenwater in deze wijk vloeit via de openbare weg naar sloten en vijvers. Om verontreiniging van het water te voorkomen, strooit de gemeente in deze wijk beperkt met zout. Sneeuwval Bij sneeuwval worden de normale strooiroutes aangepast. Alleen de doorgaande wegen worden sneeuwvrij gemaakt. Dit doen we omdat: Sneeuwruimen erg arbeidsintensief is en er onvoldoende menskracht beschikbaar is om de volledige strooiroutes te schuiven. Er met name in de woonwijken vaak geen ruimte is om de sneeuw te bergen. Denk hierbij aan geparkeerde auto’s en inritten. In geval van “zware” sneeuwval worden alleen de hoofdwegen en hoofdfietspaden sneeuwvrij gemaakt. Als het mogelijk is wordt sneeuw op parkeerterreinen en winkelcentra geruimd en/of afgevoerd. Pas op: glad! Ondanks de gladheidbestrijding blijft het natuurlijk oppassen. Let daarom goed op de weersomstandigheden en de verkeersinformatie. Pas uw rijstijl en snelheid aan! Houd er rekening mee dat het een paar uur duurt voor doorgaande wegen zijn gestrooid. Contact Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontactcentrum, telefoonnummer 140522.  

 • Huisnummering, toekenning

  De gemeente geeft nieuwe straten een naam en nummert elk huis. U vraagt uw toekomstige huisnummer of wijziging door bijvoorbeeld splitsing van uw woning aan bij de gemeente. Voorwaarden U vraagt uw toekomstige huisnummer of wijziging van uw huisnummer aan door schriftelijk: reden van de aanvraag kadastrale gegevens van het pand situatieschets uw adresgegevens U stuurt dit naar:  Gemeente Meppel BAG-Beheerder Postbus 501 7940 AM Meppel Meer informatie Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontacten telefoonnummer 140522

 • Nederlander worden

  Er zijn twee mogelijkheden om Nederlander te worden: Via na­tu­ra­li­sa­tie. U dient dan een ver­zoek in om Ne­der­lan­der te wor­den. De Ko­ning be­slist over uw ver­zoek. Deze mo­ge­lijk­heid is er voor­al voor niet-Ne­der­lan­ders die nog niet zo lang in Ne­der­land zijn. Via op­tie. U ver­klaart dan door een op­tie­ver­kla­ring dat u Ne­der­lan­der wilt wor­den. De bur­ge­mees­ter be­slist over uw aan­vraag. Deze mo­ge­lijk­heid is er voor­al voor niet-Ne­der­lan­ders die al lan­ger in Ne­der­land ver­blij­ven.

 • Verloren en gevonden voorwerpen

  Gevonden en verloren voorwerpen kunt u melden op de website www.verlorenofgevonden.nl. Als u iets verloren bent, kunt u hier zoeken tussen de gevonden voorwerpen. Als dat voor u niet mogelijk is, kunt u bellen met 14 0522. Werkwijze Wanneer u een voorwerp vindt, kunt u dit melden op www.verlorenofgevonden.nl.  U kunt uw voorwerp naar het stadhuis brengen of u meldt de vondst bij de gemeente via postbus@meppel.nl of bel 14 0522. Wanneer de eigenaar zich na 1 jaar niet heeft gemeld, kan de vondst van u zijn. Bij gevonden voorwerpen die meer dan €450,00 waard zijn, is er een bewaarplicht van een jaar. Bij gevonden voorwerpen die minder dan €450,00 waard zijn, is dit 3 maanden. Gevonden voorwerpen zonder waarde die naar de gemeente zijn gebracht en na 3 maanden niet zijn afgehaald, gooit de gemeente weg Fietsen Fiets kwijt? Het kan zijn dat deze gevonden wordt of is verwijderd. Deze fietsen worden door de gemeente opgeslagen. Lees meer Bewijs van aangifte Bent u iets verloren en hebt u een bewijs van aangifte bij de gemeente van een verloren voorwerp nodig voor uw verzekering? U kunt de mail die u krijgt na de melding op verlorenofgevonden.nl hiervoor gebruiken. Kosten •        Geen Meer informatie Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontacten, telefoonnummer 140522