Zoekresultaat 61 - 70 van 79 resultaten

 • Aanvraag vooroverleg omgevingsvergunning

  Heeft u een bouwplan dat in strijd is met het bestemmingsplan? Wilt u zeker weten of uw plan wel haalbaar is? Of dat u alle stukken compleet hebt om een omgevingsvergunning aan te vragen? Dan kunt u uw bouwplan eerst laten toetsen voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt. Dit heet 'vooroverleg. Aan een vooroverleg zijn kosten verbonden. Tot 1 januari 2024 kunt u het formulier 'aanvraag vooroverleg' opvragen bij de sectie Bouwen & Milieu. Vanaf 1 januari 2024 kunt u via het Digitaal Stelsel Omgevingswet een aanvraag vooroverleg/omgevingsoverleg digitaal indienen. U kunt er ook voor kiezen het formulier uit te printen en met de benodigde stukken naar ons op te sturen of te mailen. Let op: voor het niet digitaal indienen via het DSO zijn extra leges verschuldigd.

 • Standplaats aanvragen

  Wilt u in de gemeente met een kraam of wagen goederen of etenswaren verkopen? Dan heeft u een standplaatsvergunning nodig.

 • Subsidie van aanvraag tot verantwoording

  Hoe vraagt u subsidie aan en hoe gaat het verder met uw aanvraag?

 • Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)

  Woont u in Edam-Volendam en bent u ondernemer of ZZp-er? Heeft u als ondernemer financiële ondersteuning nodig? De gemeente kan u op grond van de Bbz-regeling mogelijk helpen met een inkomensaanvulling of een bedrijfskapitaal. U moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen om Bbz te krijgen.

 • Gemeentehaven

  Gemeentehaven

 • Nederlander worden door naturalisatie

  Als vreemdeling kunt u de Nederlandse nationaliteit krijgen. Een van de manieren is door naturalisatie. Naturalisatie betekent het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit. U kunt dit bij ons regelen. Bel eerst met de sectie Publiek om een afspraak te maken. U hoort dan ook welke documenten u moet meenemen.

 • CAI/ glasvezel

  De Gemeentelijke Centrale Antenne Inrichting zorgt ervoor dat inwoners en ondernemers van de kommen Edam en Volendam via de kabel een groot aantal televisie- en radiosignalen kunnen ontvangen. Glasvezel Edam-Volendam is gestart met het vervangen van ons bestaande CAI-kabelnetwerk.

 • Aankondigingsborden

  Wilt u aankondigingsborden plaatsen? Bijvoorbeeld voor het aankondigen van een evenement in Edam-Volendam? Dan heeft u hiervoor een vergunning nodig op grond van artikel 2:10A APV. Dit geldt ook voor het aankondigen van bijvoorbeeld politieke, culturele of sportactiviteiten.

 • Gezondheid en Leefstijl (LEF)

  Wij hebben de ambitie om voor onze inwoners te streven naar een zo goed mogelijke gezondheid. We faciliteren verschillende mogelijkheden zodat inwoners een gezonde leefstijl erop na kunnen houden. Hiervoor richten we qua leefstijl ons specifiek op genotmiddelengebruik (programma LEF), mentale gezondheid en gezond gewicht. Alle doelstellingen zijn hieronder te vinden.

 • Bezwaar en beroep

  Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? U kunt dan meestal bezwaar maken tegen dat besluit. Dat moet binnen zes weken. Bij wie u bezwaar kunt maken, staat vermeld op het besluit dat u heeft ontvangen. Meestal is dat het college van burgemeester en wethouders. Maar het kan ook de heffingsambtenaar zijn als het om een belastingaanslag gaat. Wilt u bezwaar maken tegen een besluit? Dien dan een bezwaarschrift in. Dit kan digitaal met DigiD of schriftelijk met een brief of met het afdrukformulier.