Zoekresultaat 61 - 70 van 79 resultaten

 • Verkeersveiligheid

  Iedereen wil wonen, werken en leven in een verkeersveilige omgeving. Lees voor welke onderwerpen u wel of niet bij de gemeente terecht kunt.

 • Collectevergunning

  U heeft een collectevergunning nodig als u: geld of goederen inzamelt voor een goed doel, bijvoorbeeld via een huis-aan-huiscollecte.

 • Bingo, loterij of kansspel organiseren

  Bingo is een klein kansspel. Het organiseren van een klein kansspel mag zonder vergunning. U maakt hiervan een melding bij het college van burgemeester en wethouders.

 • Rioolverstopping

  Loopt het afvalwater niet meer goed weg? Dan kan er een rioolverstopping zijn. Of u zelf verantwoordelijk bent of de gemeente hangt af van de plaats en de oorzaak van de verstopping.

 • Gladheidsbestrijding

  Het is belangrijk dat u zo goed mogelijk over de wegen kunt rijden bij gladheid. Daarom strooien wij zout als het gaat vriezen of ijzelt. Soms zetten we sneeuwschuivers in. We maken niet alle wegen schoon.

 • Terugkerend evenement organiseren

  Indien u eerder een A-evenement heeft georganiseerd en hier opnieuw een vergunning voor aan wilt vragen, kunt u gebruik maken van de versimpelde procedure. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden.

 • Commissie ruimtelijke kwaliteit

  De welstandscommissie controleert of uw bouwplannen aan de welstandsregels voldoen.

 • Vergunning tijdelijke verhuur woningen

  Een leegstaand pand mag u tijdelijk verhuren. Bijvoorbeeld omdat het gebouw gesloopt gaat worden of u de woning wilt verkopen. U vraagt hiervoor een vergunning aan bij de gemeente. De vergunning is tijdelijk.

 • Zakelijk Energieloket voor ondernemers 

  Stichting Energieke Regio is het Zakelijk Energieloket voor ondernemers in Albrandswaard. Deze gemeenten hebben als doel om voor 2050 energieneutraal en circulair te zijn. Hiervoor moeten er nog stappen gezet worden. Door inwoners maar ook door ondernemers. Het energieloket is er om ondernemers en maatschappelijke organisaties hierbij te helpen.

 • Melding woonomgeving

  Is er iets stuk op straat? Of wilt u iets anders melden over uw omgeving? Meldt het ons via één van de onderstaande formulieren.