Zoekresultaat 61 - 69 van 69 resultaten

 • Parkeerontheffing openbare weg

  U kunt een parkeerontheffing voor de openbare weg aanvragen als het noodzakelijk is om een voertuig te parkeren op plekken waar een parkeerverbod geldt. Bijvoorbeeld als u een verhuiswagen of een autolaadkraan wil parkeren op de rijbaan of de stoep. De gemeente reserveert geen parkeervakken voor u. De parkeerontheffing vraagt u online aan.

 • Vervoer bij jeugdhulp

  Gecontracteerde jeugdhulpaanbieders voor jeugdvervoer kunnen vervoer van een jeugdige van en naar een jeugdhulpaanbieder online aanvragen.

  Wanneer een jeugdige is aangewezen op jeugdhulp, zorgen de ouders/verzorgers van de jeugdige voor het vervoer van en naar een jeugdhulpaanbieder. Hierbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden om zelfstandig of onder begeleiding met het openbaar vervoer te reizen. Het kan voorkomen dat de jeugdige, zijn/haar ouders en hun netwerk hier niet voor kunnen zorgen. Door de gemeente gecontracteerde organisaties kunnen dan een vervoersvoorziening online aanvragen.

 • Marktvergunning

  Wilt u handel op de weekwarenmarkt bedrijven? Dan moet u daarvoor een marktvergunning hebben. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen een vaste standplaats, een dagplaats en een standwerkersplaats.

 • Slijtersbedrijf vergunning

  U heeft een Alcoholwetvergunning voor het slijtersbedrijf nodig als u sterke drank wilt verkopen voor gebruik elders dan ter plaatse. Met deze vergunning mag u ook alcoholhoudende drank verkopen met ten minste 15% alcohol.

 • Machtiging Alcoholwet

  Wilt u iemand machtigen om voor u aanvraagformulieren in te vullen en te ondertekenen? Via deze pagina kunt u online een machtiging vastleggen voor aanvragen, meldingen en wijzigingen op het gebied van de Alcoholwet. 

  U kunt een machtiging vastleggen voor:

  • Alcoholwetvergunning aanvragen
  • Exploitatievergunning aanvragen, waaronder terrassen en/of speelautomatenvergunning
  • Melding klein kansspel
  • Loterijvergunning aanvragen
  • Seksbedrijf beginnen of overnemen
  • Aanwezigheidsvergunning speelautomaten aanvragen
  • Wijziging leidinggevende commercieel en paracommerciële instelling
  • Vragenformulier Wet bibob

 • ParacommerciĆ«le Alcoholwetvergunning

  Wilt u alcoholhoudende dranken wilt schenken in uw club- of verenigingskantine? Dat kan met een Alcoholwetvergunning. De Alcoholwet maakt daarbij onderscheid tussen commerciële en paracommerciële horeca. Op deze pagina vindt u informatie over paracommerciële horeca. Ook kunt u hier een paracommerciële Alcoholwetvergunning online aanvragen.

  Paracommerciële horeca is ondergeschikte horeca in een club- of verenigingsgebouw waarin, naast activiteiten op het gebied van recreatie, sport, cultuur, educatie, levensbeschouwing of godsdienst, een horecagelegenheid wordt geëxploiteerd. Denk bijvoorbeeld aan kantines. Paracommerciële horeca mogen alleen alcoholhoudende dranken schenken tot één uur voor en twee uur na de reguliere activiteiten. Ook zijn er voorwaarden gesteld aan bijvoorbeeld het schenken van sterke drank en happy hours.

  In deze gelegenheden mogen maximaal vier bijeenkomsten van persoonlijke aard per jaar worden georganiseerd. Een bijeenkomst van persoonlijke aard kunt u aanvragen bij de gemeente Aalsmeer via het Meldingsformulier persoonsgebonden bijeenkomst of niet-verenigingsgebonden activiteit. U vindt dit formulier onderaan deze pagina.

  Meer informatie over de voorwaarden en beperkingen voor paracommerciële horeca vindt u in de Verordening paracommercie gemeente Aalsmeer.

  Wilt u informatie voor commerciële horeca? Bekijk de pagina Commerciële Alcoholwetvergunning.

 • Servicepunt Energieadvies voor collectieven en organisaties

  Wilt u uw bestaande gebouw verduurzamen? Het Servicepunt Energieadvies ondersteunt VvE’s, bewonersinitiatieven, maatschappelijke organisaties en kleine particuliere verhuurders met advies over het verduurzamen van gebouwen.

  Daarnaast ondersteunt het Servicepunt bedrijven met het realiseren van zonnepanelen op grote daken. Ook verzorgt het Servicepunt procesbegeleiding bij het nemen van maatregelen om energie te besparen of duurzame energie op te wekken.

  Dit Servicepunt is niet bedoeld voor individuele woningeigenaren. Bent u een woningeigenaar, kijk dan voor meer informatie over het energiezuiniger maken van uw woning op de website van het Regionaal Energieloket.

  Voor wie is het Servicepunt Energieadvies

  Het Servicepunt Energieadvies richt zich op:

  • Verenigingen van Eigenaren (VvE’s)
  • Bewonersinitiatieven
  • Maatschappelijke organisaties
  • Kleine particuliere verhuurders
  • Bedrijven (alleen voor zon op daken)

  Energieadvies en begeleiding in het uitvoerproces

  De gemeente wil het verduurzamen van de bestaande gebouwen versnellen. Het Servicepunt Energieadvies helpt daarbij door het verstrekken van advies en begeleiding in het verduurzamen van gebouwen. U kunt advies en begeleiding aanvragen als u energiebesparende maatregelen wil nemen. Of als u maatregelen wil uitvoeren om duurzame energie op te wekken. U kunt ervoor kiezen alleen energieadvies of alleen procesbegeleiding aan te vragen. Een combinatie tussen energieadvies en procesbegeleiding is ook mogelijk.

  Er is geen subsidie voor de uitvoering van de maatregelen zelf. Kijk voor meer informatie over subsidie voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen door VvE’s op de regeling Subsidie Energiebesparing Eigen Huis.

  Tijdelijke acties

  Het Servicepunt Energieadvies Aalsmeer biedt tijdelijk twee extra acties aan:

 • Geld of spullen inzamelen voor een goed doel

  Als u een collecte of (kleding)inzamelactie wilt houden, heeft u een collectevergunning nodig.

   

 • Sociaal team voor professionals

  Het Sociaal team biedt ondersteuning aan inwoners met problemen waar zij zelf niet uitkomen. Hier vindt u informatie over het Sociaal team voor professionals. Als professional kunt u online iemand aanmelden bij het Sociaal team.