Zoekresultaat 61 - 70 van 80 resultaten

 • Uw gemeentebelastingen online inzien

  Wilt u de aanslag van uw gemeentebelastingen online bekijken? Maak dan een account aan op mijnoverheid.nl. U krijgt uw aanslag dan voortaan digitaal toegestuurd en kunt op elk moment terugvinden hoeveel u moet betalen.

 • Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

  Bent u chronisch ziek of gehandicapt? En heeft u een laag inkomen? Dan kunt u misschien geld krijgen voor uw zorgkosten. We noemen dit de tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (CZG).

 • Inkoop en aanbesteding

  Wilt u zaken doen met de gemeente Noordoostpolder? Als een dienst, levering of werk nationaal of Europees wordt aanbesteed, kunt u hierop inschrijven. U vindt onze aanbestedingen op Tenderned: de website voor aanbestedingen van de Nederlandse overheid.

 • Burgerpanel

  Het burgerpanel is een enquête waar inwoners van de gemeente Noordoostpolder gemiddeld 4 keer per jaar hun mening geven over verschillende onderwerpen. Via de resultaten krijgt de gemeente informatie over wat er leeft.

 • Melden onveilige verkeerssituatie

  Maakt u zich zorgen over een verkeersituatie? Als u dit aan ons doorgeeft, dan kunnen wij onderzoeken of wij de situatie veiliger kunnen maken. Dit formulier is alleen voor meldingen van onveilige verkeerssituaties. Voor meldingen van bijvoorbeeld kapotte lantaarnpalen, scheve stoeptegels, fout geparkeerde voertuigen of modder op de weg is een ander formulier. U vindt deze met de zoekterm meteen melden.

 • Afval inzameling

  In de Noordoostpolder zamelt HVC het afval huis aan huis gescheiden in. Op de afvalkalender en in de HVC-app ziet u wanneer u welke minicontainer aan de weg kunt zetten. Heeft u geen minicontainers bij huis? Dan kunt u uw afval kwijt in onder- en bovengrondse containers in de buurt. U heeft hiervoor een afvalpas nodig.

 • Bezwaar gemeentelijke belasting of WOZ-waarde

  Bent u het niet eens met een aanslag gemeentelijke belastingen die op uw biljet staat vermeld of de daarop vermelde WOZ-waarde? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken bij de gemeente.

 • Bezwaar en beroep

  Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken. Heeft u dat gedaan en bent u het niet eens met de beslissing over uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

 • Verhuizing doorgeven

  Verhuist u naar of binnen de gemeente Noordoostpolder? Dan moet u dat uiterlijk 5 dagen na uw verhuizing aan ons doorgeven.

 • Individuele inkomenstoeslag

  Leeft u al lange tijd van weinig inkomsten? En heeft u geen zicht op een hoger inkomen? Dan kunt u misschien een individuele inkomenstoeslag krijgen. Dit is een bedrag dat u vrij mag besteden.