Zoekresultaat 61 - 68 van 68 resultaten

 • Klacht indienen

  Bent u ontevreden over de manier waarop u door de gemeente bent behandeld? Dan kunt u een klacht indienen.

 • Tweede Paspoort

  De gemeente verstrekt op verzoek een tweede paspoort aan mensen die vaak in het buitenland moeten zijn. Het kan voorkomen dat in uw eerste paspoort stempels staan van landen die in conflict zijn met de landen die u moet bezoeken. Dat kan problemen opleveren bij de toelating tot die landen. Een tweede paspoort kan dan uitkomst bieden. Een tweede paspoort kan ook nodig zijn als u regelmatig dringend moet reizen naar landen waar een visum voor verplicht is. Bijvoorbeeld als uw paspoort al bij een ambassade is voor het aanvragen van een visum. U kunt dan met het tweede paspoort een visum aanvragen voor een ander land. Een tweede paspoort is 2 jaar geldig.

 • Venten

  Venten, wilt u uw producten op straat of aan de deur verkopen?

 • Paracommerciële rechtspersonen

  Paracommerciële instellingen zijn verenigingen en stichtingen die horeca-activiteiten uitvoeren die los staan van hun hoofddoelstelling. Denk bijvoorbeeld aan wijk- en buurthuizen en kantines van sportverenigingen. De hoofddoelstelling van bijvoorbeeld een voetbalvereniging is het verzorgen van voetbaltrainingen en voetbalwedstrijden. Het schenken van een biertje in de kantine, is niet de hoofddoelstelling van een voetbalvereniging. Ter voorkoming van oneerlijke concurrentie legt de gemeente aan paracommerciële rechtspersonen (waaronder verenigingen en stichtingen) diverse aanvullende beperkingen op. Deze beperkingen zijn vastgelegd in de Drank- en horecaverordening (overheid.nl). Voor paracommerciële instellingen, zoals verenigingen en stichtingen, geldt een aantal aanvullende regels: Door het bestuur van een vereniging of stichting moet een bestuursreglement worden opgesteld. Daarin moeten ook regels staan over sociale hygiëne. Minimaal 2 leidinggevenden (bestuursleden van de vereniging of stichting) moeten beschikken over een Verklaring Sociale Hygiëne. Barvrijwilligers moeten een verplichte Instructie Verantwoord Alcoholgebruik hebben gevolgd. In de panden van de vereniging of instelling mogen geen bijeenkomsten van persoonlijke aard (zoals bruiloften en verjaardagen) worden gehouden. De gemeente toetst de aanvraag van een horecabedrijf ook op de wet BIBOB. Bekijk deze wet op de website Overheid.nl.

 • Bezwaar maken tegen aanslag WOZ beschikking

  Als u het niet eens bent met de aanslag of WOZ-beschikking, dan kunt u hiertegen bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na dagtekening van de aanslag schriftelijk of digitaal bezwaar maken. Om bezwaar te maken kunt u inloggen met uw DigiD op de digitale belastingbalie.

 • Subsidie Maatschappelijke Effecten

  De gemeente Oude IJsselstreek kan subsidies verstrekken aan organisaties die op maatschappelijk gebied een toegevoegde waarde leveren aan onze inwoners. De activiteiten komen voort uit eigen initiatief en dragen bij aan onder andere eigen regie en verantwoordelijkheid; maximale ontwikkelingsmogelijkheden voor kinderen en jongeren; optimale vitaliteit en een samenleving waaraan iedereen zijn of haar steentje bijdraagt.

 • Planschade

  Planschade is schade die veroorzaakt wordt door een planologisch (ruimtelijk) besluit. Dat kan een bestemmingsplan zijn, maar ook andere planologische besluiten kunnen schade veroorzaken. Krijgt een locatie door een bestemmingsplanprocedure een andere bestemming? Dan kan dat schade voor u opleveren. Bijvoorbeeld doordat uw onderneming minder inkomsten heeft of omdat uw woning of pand minder waard wordt. Is dit bij u het geval? Dan kunt u aan de gemeente een tegemoetkoming aanvragen voor de geleden planschade.

 • Basissubsidie Welzijn, Cultuur en Sport

  De gemeente Oude IJsselstreek kan subsidies verstrekken aan stichtingen of verenigingen die zich inzetten voor het ontplooien van activiteiten op het gebied van welzijn, cultuur en sport en hierbij het plaatselijk belang dienen.