Zoekresultaat 61 - 68 van 68 resultaten

 • Wat is een omgevingsplan

  Het omgevingsplan bevat regels van Midden-Groningen voor de fysieke leefomgeving. Met fysieke leefomgeving bedoelen we water, lucht, bodem, natuur, infrastructuur, (ge)bouwen en cultureel erfgoed. Iedere gemeente heeft 1 omgevingsplan onder de Omgevingswet. Het is handig het omgevingsplan voor uw buurt te raadplegen als u wilt gaan (ver)bouwen. Ook als u een woning wilt kopen of een bedrijf wil starten, is het verstandig om het omgevingsplan te bekijken.

 • Bijstand levensonderhoud

  Bent u niet in staat zijn om zelfstandig in uw inkomen te voorzien en heeft u daarom (tijdelijk) een bijstandsuitkering nodig? Dan kunt u een aanvraag voor een bijstandsuitkering indienen.

 • Afvalsoorten

  Hier vindt u informatie over de verschillende soorten afval, hoe we het inzamelen en hoe en waar u het afval aanbiedt.

 • Klacht indienen

  Vindt u dat u niet goed behandeld bent door de gemeente? Bijvoorbeeld omdat u geen antwoord krijgt op een brief, of omdat een medewerker of bestuurder onbeleefd is? Of bent u over iets anders niet tevreden? Neem dan contact op met de heer Miltenburg, onze klachtencoördinator.

 • Beleidsnotitie re-integratie

  Beleidsnotitie re-integratie

 • Uitkering en doorgeven van wijzigingen

  Als u een gemeentelijke uitkering heeft, bent u verplicht om alle wijzigingen door te geven die van invloed kunnen zijn op uw uitkering. In deze folder wordt uitgelegd welke wijzigingen u moet doorgeven. Als u wijzigingen niet (op tijd) doorgeeft, heeft dat negatieve gevolgen voor uw uitkering en krijgt u een boete. U moet de wijzigingen direct doorgeven, maar in ieder geval binnen 7 dagen na de wijziging. Via "Formulieren voor Financiële ondersteuning voor (startende) ondernemers" kunt u het "Wijzigingsformulier Participatiewet, Bbz en IOAW/IOAZ" downloaden.

 • Informatieverzoek of WOO-verzoek

  U heeft recht op openbare informatie van de gemeente. Dit staat in de Wet open overheid (Woo). Veel informatie van en over onze gemeente kunt u op de website vinden. Kunt u niet vinden wat u zoekt? Dan kunt u een informatieverzoek doen bij de gemeente. U krijgt dan informatie die alleen voor u belangrijk is. Wilt u dat de informatie waar u om vraagt voor iedereen openbaar is? Doe dan een Woo-verzoek. De informatie plaatsen wij op onze website en is voor iedereen openbaar.

 • Energietoeslag 2023 aanvragen

  Gas en stroom zijn de laatste jaren een stuk duurder geworden. Hierdoor hebben steeds meer mensen moeite met het betalen van hun rekeningen. Ook dit jaar keren wij daarom een energietoeslag uit. De energietoeslag is een bedrag van € 1.300 netto per huishouden. Dit is een eenmalige bijdrage voor uw energiekosten.