Zoekresultaat 71 - 74 van 74 resultaten

 • Inburgeren

  Als u vanuit het buitenland voor langere tijd in Losser gaat wonen, moet u inburgeren en de Nederlandse taal leren. Wat is inburgeren Het is belangrijk dat u meedoet in Nederland. Inburgeren is dat u naast de Nederlandse taal ook de normen en waarden leert en gaat werken. Een medewerker van de gemeente helpt u hierbij. Wat moet u weten Als u moet inburgeren ontvangt u: Brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) met uitleg over inburgeren Uitnodiging van de gemeente om een plan te maken voor uw inburgering In de brief van DUO staat vanaf welke datum u moet inburgeren. U heeft hier 3 jaar de tijd voor. U hoeft niet in te burgeren als u: Een paspoort heeft van een land in de Europese Unie of van Zwitserland, Noorwegen, IJsland of Liechtenstein. Of als u familie bent van iemand met zo’n paspoort Met pensioen bent Jonger dan 18 jaar bent 8 jaar of langer in Nederland naar school bent geweest voor uw 16e Nederlandse diploma’s heeft, of een bewijs dat u een opleiding in de Nederlandse taal doet of heeft gedaan Voor studie of werk tijdelijk in Nederland bent Contact Bel 053 - 537 74 00, van maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 15.30 uur Bezoek ’t Lossers Hoes, Raadhuisplein 1 in Losser, van maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 15.30 uur E-mail: gemeente@losser.nl

 • Iets verloren of gevonden

  Als u iets verloren of gevonden heeft, meld dit dan via verlorenofgevonden.nl of bij de receptie in het gemeentehuis. Iets verloren of gevonden melden Wat moet u weten U heeft iets gevonden: U kunt een gevonden voorwerp zelf bewaren of afgeven bij de gemeente. Paspoorten, identiteitskaarten, rijbewijzen en andere identiteitspapieren moet u altijd afgeven bij de gemeente. Bewaart u zelf het voorwerp, dan bent u tijdelijk de beheerder en zorgt u dus ook voor het onderhoud. Als de rechtmatige eigenaar zich meldt, moet deze eventueel gemaakte kosten binnen een maand aan u vergoeden. Doet de eigenaar dit niet, dan wordt u de eigenaar. Gevonden voorwerpen met een waarde tot € 450 bewaart u 3 maanden. Gevonden voorwerpen met een waarde van meer dan € 450 bewaart u 1 jaar. Meld de rechtmatige eigenaar zich niet binnen de bewaarperiode, dan wordt u de eigenaar. Verloren voorwerpen kunt u op 2 manieren melden: Registreer uw voorwerp op verlorenofgevonden.nl. Meld het verlies van het voorwerp bij de receptie van het gemeentehuis. U krijgt dan een kopie van de melding van vermissing. U vergroot de kans op terugvinden door het voorwerp zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven. Uw voorwerp ophalen Gemeenten plaatsen alle gevonden voorwerpen op verlorenofgevonden.nl. Is het voorwerp gevonden, dan neemt de gemeente contact met u op. Check de website zelf ook regelmatig, omdat niet altijd meteen duidelijk is dat het gevonden voorwerp van u is. Neem bij het ophalen bij de receptie in het gemeentehuis mee: Melding van vermissing of kopie van uw digitale melding Identiteitsbewijs

 • Vergunning kledinginzameling

  In Losser is er jaarlijks een inzameling van kleding en textiel. Organisaties met een erkenning van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) mogen kleding en textiel ophalen. Ze krijgen om de beurt een vergunning om dit te doen. Aanvragen Een vergunningaanvraag voor kledinginzameling moet uiterlijk op 1 april het jaar ervoor binnen zijn. Bijvoorbeeld: wilt u kleding inzamelen in 2025, dan moet u dit uiterlijk 1 april 2024 aanvragen. Stuur uw aanvraag naar Burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Uit de aanvraag moet blijken dat uw organisatie is erkend door het CBF. Kosten € 117,20 Meer informatie Centraal Bureau Fondsenwerving

 • Geheimhouding persoonsgegevens

  U kunt de gemeente vragen om uw persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) geheim te houden. U vraagt geheimhouding aan als u niet wilt dat organisaties uw persoonsgegevens bij de gemeente kunnen opvragen. Geheimhouding persoonsgegevens aanvragen Wat moet u weten Zonder uw toestemming geeft de gemeente uw persoonsgegevens nooit door aan inwoners en bedrijven. Als u geheimhouding heeft aangevraagd, geeft de gemeente uw gegevens ook niet door aan: Verenigingen, zoals sport- en muziekverenigingen Instellingen voor ouderenzorg, gehandicaptenzorg of jeugdwelzijnswerk Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie Advocaten die bezig zijn met een rechtszaak waarbij u betrokken bent De gemeente geeft uw persoonsgegevens wel door als de volgende organisaties erom vragen: Overheid, zoals belastingdienst, politie, RDW, Sociale Verzekeringsbank en UWV Notarissen en gerechtsdeurwaarders Centraal Bureau voor Genealogie Zorgverzekeraars, voor uw zorgverzekering Pensioenfondsen, banken en verzekeraars, maar alleen als ze geld beheren dat ze aan u moeten uitkeren Ziekenhuizen die wetenschappelijk onderzoek doen Afdeling Reclassering van het Leger des Heils Voorwaarden U hoeft geen reden voor geheimhouding op te geven De gemeente gaat altijd akkoord als u om geheimhouding van persoonsgegevens vraagt U kunt altijd zelf de geheimhouding weer stopzetten Meer informatie Persoonsgegevens bekijken of veranderen