Zoekresultaat 81 - 82 van 82 resultaten

  • Rioolonderhoud

    De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het hoofdrioolstelsel. Heeft u last van een rioolverstopping? Dan moet u een gespecialiseerd bedrijf inhuren. Stelt dit bedrijf vast dat de verstopping buiten uw erf zit, dan kunt u een melding maken bij de gemeente. Geef uw melding door via de Fixi-app of website: waar en wanneer het u uitkomt.

  • Vervoer bij jeugdhulp

    Gecontracteerde jeugdhulpaanbieders voor jeugdvervoer kunnen vervoer van een jeugdige van en naar een jeugdhulpaanbieder online aanvragen.

    Wanneer een jeugdige is aangewezen op jeugdhulp, zorgen de ouders/verzorgers van de jeugdige voor het vervoer van en naar een jeugdhulpaanbieder. Hierbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden om zelfstandig of onder begeleiding met het openbaar vervoer te reizen. Het kan voorkomen dat de jeugdige, zijn/haar ouders en hun netwerk hier niet voor kunnen zorgen. Door de gemeente gecontracteerde organisaties kunnen dan een vervoersvoorziening online aanvragen.