Zoekresultaat 81 - 90 van 90 resultaten

 • Verkiezingen

  Op 22 november 2023 vinden de vervroegde verkiezingen van de Tweede Kamer plaats. Wilt u meer weten, kijk dan voor meer informatie op deze website:  www.kiesraad.nl/verkiezingen/tweede-kamer   In het menu vindt u meer informatie over verkiezingen en kunt u uitslagen van eerdere verkiezingen terugzien.

 • Ligplaatsen

  Binnen de gemeente Oostzaan is een aantal ligplaatsen aanwezig. Deze zijn opgenomen in onze bestemmingsplannen. Alle beschikbare ligplaatsen zijn al vergeven. Nieuwe ligplaatsen Er zijn op dit moment binnen de gemeente geen plannen voor nieuwe ligplaatsen. Er zijn nu dus geen ligplaatsen beschikbaar. Als u in aanmerking wil komen voor een ligplaats, zult u een bestaande ligplaats moeten overnemen. Overnemen bestaande ligplaatsen Als u een bestaande ligplaats overneemt, kunt u contact opnemen met de gemeente via apv@over-gemeenten.nl. Wij vragen u om een bewijs van overname mee te sturen, zoals een akte van levering/inschrijving. Voor het aanvragen/overschrijven van een ligplaatsvergunning worden leges in rekening gebracht (voor 2022 is dit € 76,30). Vervangen of verbouwen woonschip Voor het vervangen van een woonschip is vaak een omgevingsvergunning nodig. Kijk voor meer informatie over omgevingsvergunningen op onderstaande pagina. Daarnaast heeft u voor het innemen van een ligplaats soms ook een (water)vergunning van het Hoogheemraadschap nodig.

 • Economie en Ondernemen

  Oostzaan is een gemeente met een sterk en gezond ondernemingsklimaat. Veel bedrijven zijn gevestigd op de bedrijventerreinen Ambacht, Skoon of Bombraak. In Oostzaan is een uitgebalanceerd voorzieningenniveau in het centrum, met een goede mix van winkels, horeca en maatschappelijke voorzieningen. Het vormt een duurzame woon- en werkomgeving. De komende maanden wordt deze pagina verder gevuld met economische informatie.

 • Openbare Orde en Veiligheid

  Het team openbare orde en veiligheid zet zich in voor een veilige leefomgeving voor inwoners en bedrijven binnen de gemeente Oostzaan. Het team speelt in op maatschappelijke ontwikkelingen, reageert op stijgingen van cijfers vanuit de politie en meldingen van inwoners en bedrijven. Zo kan er bij een toename van het aantal woninginbraken een preventieavond worden georganiseerd en worden bezoekers van de gemeente op de inbraken geattendeerd door matrixborden bij de invalswegen van de gemeente. Ook wordt ingezet op overlastsituaties. Thema’s als ondermijning, cybercrime, verwarde personen en vaaroverlast behoren tot het werkveld van het team openbare orde en veiligheid. Overlast en criminaliteit laten zich niet beperken door gemeentegrenzen. Daarom werkt het team openbare orde en veiligheid samen met de buurgemeenten, de Nationale Politie, het Openbaar Ministerie, Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, en woningbouwverenigingen om problemen aan te pakken. Samen met de Buitengewoon Opsporingsambtenaar (boa) en de politie zorgt de gemeente voor de veiligheid in Oostzaan.

 • Project herinrichting Kerkstraat

  De Kerkstraat krijgt een nieuwe uitstraling. Samen met bewoners en belanghebbenden gaat de gemeente Oostzaan aan de slag om een ontwerp op te stellen dat weer jaren zorgt voor doorstroming, toegankelijkheid en veiligheid.

 • Discriminatiezaken

  Voelt u zich gediscrimineerd? Bent u getuige van discriminatie? Neem dan contact op met het Bureau Discriminatiezaken (BD) voor gratis vertrouwelijk advies, ondersteuning en klachtbehandeling. Het BD kan u helpen de situatie aan te pakken en/of op te lossen. Dat kan ook anoniem. Geen advies of hulp nodig? Meld dan toch de klacht. Uw melding helpt om discriminatie beter in beeld te krijgen en aan te pakken. Daarnaast geeft deze organisatie voorlichting en trainingen over (on)gelijke behandeling. Dat doet het BD op scholen en in buurtcentra, maar ook bij bedrijven, verenigingen en andere organisaties.  Het Bureau Discriminatiezaken is bereikbaar via (06) 1280 0017 en  info@bdwaterland.nl. Meer informatie over de mogelijkheden is te vinden via onderstaande website. × Klik hier om direct te mailen × info@bdwaterland.nl

 • Jong in Oostzaan

  Voor jongeren in Oostzaan is heel wat te doen. Vanuit JongOostzaan (voor en door jongeren) en vanuit SCWO worden allerlei activiteiten georganiseerd. Heb je ideeën en/of wensen laat het hen weten. Heb je vragen dan kun je bij de jongerenwerker te recht, bij je begeleider of leerkracht op school, de huisarts, de GGD... kijk op de lijst van contacten in de vragenlijst hiernaast.

 • Hulp en ondersteuning

  Heeft u een vraag over dagbesteding, geld, gezinsrelaties, opgroeien, opvoeden, welzijn, werk, wonen of zorg. Voor uzelf, voor een familielid, vriend of buur? Kom dan naar het Sociaal Team Oostzaan  . Meer informatie U vindt hieronder informatie over verschillende onderwerpen. Staat het onderwerp waarover u informatie zoekt er niet bij? Gebruik dan de zoekbalk bovenaan het scherm. Of neem contact op met de gemeente via 075 65 121 00.

 • Zwerfafval rapen - hulpmiddelen aanvragen

  We wonen en leven allemaal graag in een schone omgeving. Zwerfafval hoort hierin dan ook niet thuis. We zijn erg blij met de vrijwilligers die helpen onze omgeving schoon te houden. Toch kunnen dit er nooit genoeg zijn. Vele handen maken immers licht werk. De gemeente Oostzaan faciliteert in het aanbieden van hulpmiddelen om het verzamelen van zwerfafval te vereenvoudigen. Hierbij kunt u denken aan afvalgrijpers, vuilniszakken, beugels voor vuilniszakken, hesjes en handschoenen. Deze hulpmiddelen kunnen worden opgehaald bij de gemeentewerf van Oostzaan nadat u hierover een afspraak heeft gemaakt via onderstaand formulier of telefonisch via ons KlantContactCentrum, 075 651 2100.  Gaat u ook zwerfafval opruimen? U kunt de hulpmiddelen voor uzelf aanvragen, maar u kunt dit ook namens een organisatie, zoals bijvoorbeeld een basisschool, doen. Aangezien de voorraad beperkt is raden we aan om bij grote groepen de middelen een aantal weken van tevoren aan te vragen.

 • Blauwalg en botulisme

  Botulisme is een ernstige ziekte die veroorzaakt wordt door de gifstoffen (toxines) van een bacterie, Clostridium botulinum. Bij mensen in Nederland is botulisme zeer zeldzaam. Blauwalgen zijn eigenlijk geen algen of wieren, maar bacteriën. Een andere naam ervoor is cyanobacteriën. Ze leven van licht, koolstofdioxide en voedingsstoffen in het water en nemen toe bij warm weer.