Zoekresultaat 9731 - 9740 van 9788 resultaten

 • Geheimhouding persoonsgegevens aanvragen

  In de basisregistratie personen (BRP) staan de persoonsgegevens van alle inwoners van de gemeente. De overheid mag deze gegevens gebruiken. Bijvoorbeeld voor kinderbijslag, studiefinanciering en pensioen. Soms worden uw gegevens ook aan anderen doorgegeven. Wilt u weten welke instellingen uw gegevens krijgen? Kijk dan op de website Wiekrijgtmijngegevens.nl.

  Wilt u niet dat uw gegevens worden doorgegeven? Vraag dan aan de gemeente om geheimhouding van uw persoonsgegevens. U hoeft daar geen specifieke reden voor op te geven. U kunt de geheimhouding ook weer laten stoppen.

  Gaat u verhuizen naar een andere gemeente? U hoeft in de nieuwe gemeente niet opnieuw geheimhouding aan te vragen.

  In sommige gevallen moet de gemeente uw persoonsgegevens toch doorgeven. Ook als u geheimhouding heeft aangevraagd. Dit gebeurt als overheidsinstellingen uw gegevens willen hebben. Bijvoorbeeld de Belastingdienst of de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

  Er zijn een aantal instanties die voor specifieke doeleinden uw gegevens wel mogen opvragen. Geheimhouding van uw gegevens is onder bepaalde omstandigheden dan ook niet mogelijk. Wanneer de gemeente een verzoek tot informatie ontvangt, wordt er eerst zorgvuldig beoordeeld of het doel van de aanvraag rechtmatig is, en of de aanvrager bevoegd is om de gevraagde informatie te ontvangen.

  U kunt het gemeentebestuur schriftelijk verzoeken om geen gegevens te verstrekken aan:

  - derden die gegevens opvragen ter uitvoering van een algemeen bindend voorschrift (bijv. advocaten en pensioenfondsen)

  - kerken

  - vrije derden (bijv. commerciële en niet commerciële bedrijven)

  Een verzoek tot geheimhouding kan worden ingediend door 
  - personen vanaf 16 jaar, voor zover niet onder curatele gesteld
  - ouders, voogden en verzorgers voor minderjarigen tot 16 jaar
  - curatoren voor onder curatele gestelden

  Een aantal producten kunt u op verschillende manieren bij de gemeente Oosterhout aanvragen. Persoonlijk aan de balie met een geldig legitimatiebewijs, een schriftelijk verzoek of email voorzien van een handtekening en een  geldig legitimatiebewijs of via het digitale loket. (DigiD)
  Als u ervoor kiest om via DigiD een product aan te vragen, kunt u inloggen met uw DigiD inlogcode.
  U gaat hierbij een transactie met de overheid aan. Na het invullen van het electronisch  formulier (uw naam/adres/woonplaats/BSN zijn al ingevuld) ontvangt u altijd  een bevestiging van uw aanvraag/bestelling van een product via email. Een product dat via DigiD is aangevraagd wordt binnen 3 werkdagen aan u toe gezonden. De (eventuele) betaling verloopt tijdens uw aanvraag via DigiD door middel van creditcard of iDEAL. Klik hier voor meer informatie over DigiD,  het digitaal aanvragen en betalen via DigiD.

 • Trouwplannen, melding

  Als u met elkaar wilt trouwen, mag u zelf de trouwlocatie kiezen. Meld uw plannen bij de gemeente waar u de ceremonie wilt laten plaatsvinden.

  Doe de melding op z'n vroegst 1 jaar voor uw trouwdag. U heeft er de tijd voor tot uiterlijk 2 weken van tevoren. De gemeente controleert of u met elkaar mag trouwen.

  Krijgt u toestemming, dan kunt u met elkaar trouwen. Lees meer informatie op de pagina 'Trouwen'.

  Woont u niet in Nederland? Maar wilt u wel in Nederland trouwen? Lees dan de informatie op de pagina 'Trouwen in Nederland als u in het buitenland woont'.

  Wat als u een niet- Nederlandse nationaliteit heeft, u in het buitenland heeft gewoond of u bent er geboren?
  In dat geval gelden er bijzondere regels. Ook als u in het buitenland hebt gewoond, zelfs voor een korte periode, of als u niet in Nederland bent geboren, dan heeft u vaak andere documenten nodig. Neem voor informatie op tijd contact op met de afdeling burgerzaken.
  Dit in verband met de soms lange procedures die in ieder land anders zijn.

  Woont u beiden niet in Oosterhout, maar wilt u wel in Oosterhout trouwen of uw partnerschap laten registreren?
  Dat kan. U doet melding van voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap in de gemeente waar u dit wil laten plaatsvinden.

  Beiden vanaf de geboorte woonachtig in Nederland?
  Dan heeft u geen afschrift geboortakte en uittreksel Basisregistratie Personen nodig bij het in ondertrouw gaan.Neem voor nadere informatie daarover contact op met tel. nr. 140162 

  Huwelijkssluiting
  De huwelijkssluiting: dit is het moment van het daadwerkelijk 'trouwen'. U kunt op meerdere locaties in de gemeente Oosterhout trouwen. Het is zelfs mogelijk te trouwen in een locatie die uw eigen voorkeur heeft. Hieraan zijn wel een aantal voorwaarden verbonden. Neem voor nadere informatie daarover contact op met tel. nr. 140162. U kunt samen met de ambtenaar van de Burgerlijke Stand bespreken hoe de inhoud van de huwelijkssluiting eruit gaat zien.

  Kosten
  Aan de melding zelf zijn geen kosten verbonden. Wel komen de kosten van eventuele uittreksels en afschriften voor rekening van het bruidspaar indien deze nodig zouden zijn. Informeer bij de afdeling burgerzaken of u deze documenten nodig heeft, dit is nl. niet altijd het geval.
  Wanneer bruid of bruidegom niet de Nederlandse taal verstaan en/of spreken, zal altijd gebruik gemaakt worden van een tolk van het Tolk- en Vertaalcentrum Nederland. De hieruit voortvloeiende kosten zullen aan het bruidspaar worden doorberekend.
  Het is de bedoeling dat de kosten voor het huwelijk worden betaald ten tijde dat men melding doet.


   

 • Trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan

  Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat, meldt u uw plannen bij de gemeente waar u de ceremonie wilt laten plaatsvinden. U kunt dit online melden wanneer de datum van uw huwelijk of geregistreerd partnerschap bekend is. U maakt hierbij een keuze tussen verschillende ceremonies.

  Overeenkomsten en verschillen

  Tussen trouwen en een geregistreerd partnerschap zitten een aantal overeenkomsten en verschillen.

  Overeenkomsten

  • Binnen een huwelijk en een geregistreerd partnerschap gelden in Nederland dezelfde rechten en plichten.
  • Op de dag van de ceremonie is de gang van zaken hetzelfde.
  • De kosten zijn hetzelfde.

  Verschillen

  • Bij de huwelijksceremonie moet u het ja-woord aan elkaar geven. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.
  • Het huwelijk wordt wereldwijd erkend. Een geregistreerd partnerschap wordt niet in alle landen geaccepteerd.

  Verschillende ceremonies

  Hieronder vindt u de verschillende mogelijkheden voor een ceremonie.

  Kosteloos huwelijk/geregistreerd partnerschap

  • Minstens één van de partners dient in de gemeente Amstelveen te wonen.
  • De huwelijksvoltrekking of de registratie van het partnerschap vindt plaats in de trouwzaal.
  • De ceremonie is op maandag of woensdag om 09.00 uur. U dient tien minuten vooraf aanwezig zijn, om 08.50 uur.
  • De duur van de ceremonie is maximaal tien minuten.
  • Er is geen toespraak van de ambtenaar van de burgerlijke stand (ABS).
  • U zorgt voor twee getuigen. De namen en kopieën van identiteitsbewijzen van de getuigen levert u uiterlijk twee weken voor de voltrekking in bij de burgerlijke stand.
  • Er zijn naast het bruidspaar, de twee getuigen en de ambtenaar van de burgerlijke stand geen andere aanwezigen bij de ceremonie.
  • Er mogen bij de ceremonie geen filmopnames worden gemaakt.
  • U kunt een trouwboekje of partnerschapsboekje aanschaffen als u dat wilt. Kijk voor meer informatie onder ‘Kosten’.
  • De ceremonie is kosteloos.
  • Bij niet tijdig verschijnen van de partijen of bij annuleren, kunt u geen nieuwe afspraak maken voor een kosteloze voltrekking in Amstelveen. Ook kunt u de datum niet verzetten.
  • De partners en de getuigen dienen de Nederlandse taal machtig te zijn.

  Budget huwelijk/geregistreerd partnerschap

  • Minstens één van de partners dient in de gemeente Amstelveen te wonen.
  • De huwelijksvoltrekking of de registratie van het partnerschap vindt plaats in de trouwzaal.
  • De ceremonie is om 09.15 uur. U dient tien minuten vooraf aanwezig zijn, om 09.05 uur.
  • De duur van de ceremonie is maximaal vijftien minuten.
  • Er is geen toespraak van de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS/trouwambtenaar).
  • U zorgt voor minstens twee en maximaal vier getuigen. De namen en kopieën van identiteitsbewijzen van de getuigen levert u uiterlijk twee weken voor de voltrekking in bij de burgerlijke stand.
  • Naast het bruidspaar en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand mogen maximaal tien andere gasten bij de ceremonie aanwezig zijn.
  • U kunt een trouwboekje of partnerschapsboekje aanschaffen als u dat wilt. Kijk voor meer informatie onder ‘Kosten’.
  • Bij niet tijdig verschijnen van de partijen of bij annuleren, kunt u geen nieuwe afspraak maken voor een budget voltrekking. Ook kunt u de datum niet verzetten.
  • De partners en de getuigen dienen de Nederlandse taal machtig te zijn.

  Regulier huwelijk/geregistreerd partnerschap

  • Deze ceremonie is mogelijk van maandag tot en met vrijdag in de trouwzaal van het raadhuis.
  • U kunt ook een zelfgekozen locatie eenmalig als huwelijkslocatie laten aanwijzen.
  • U zorgt voor minstens twee en maximaal vier getuigen. De namen en kopieën van identiteitsbewijzen van de getuigen levert u uiterlijk twee weken voor de voltrekking in bij de burgerlijke stand.
  • De duur van de ceremonie is maximaal 45 minuten.
  • U kunt een trouwboekje of partnerschapsboekje aanschaffen als u dat wilt. Kijk voor meer informatie onder ‘Kosten’.
  • U kunt een voorkeur opgeven voor een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS/trouwambtenaar).
  • De trouwambtenaar houdt een persoonlijke toespraak als u dat wilt. In dat geval heeft u van tevoren contact met de trouwambtenaar.

  Beperkte gemeenschap van goederen

  Als u trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, dan doet u dit automatisch in beperkte gemeenschap van goederen. Kijk voor meer informatie over gemeenschap van goederen op Rijksoverheid.nl.

  Wilt u andere huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden? Dan moet u dat regelen via een notaris.

 • Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

  Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) is een verklaring dat u staat ingeschreven in de BRP. Er zijn verschillende typen uittreksels. U kunt een uittrekstel digitaal aanvragen met DigiD, maar ook op afspraak op het stadskantoor of via een brief. U kunt alleen een uittreksel BRP aanvragen in de plaats waar u woont. Let op: Er zijn commerciële tussenpersonen actief die aanbieden een uittreksel, urgentieverklaring of ander product voor je aan te vragen bij de gemeente. Deze tussenpersonen vragen meer geld EN het duurt langer voordat jouw gevraagde product bij je binnen is. Daarnaast machtig je hiermee iemand om voor je een persoonlijk product aan te vragen. Hiermee krijgen deze bedrijven de beschikking over privacygevoelige informatie. Wil je toch iemand machtigen omdat je zelf niet in staat bent om de aanvraag te doen? Geef gegevens zoals een kopie van jouw paspoort nooit zomaar af. Gebruik bij het maken van een kopie altijd de KopieID app van de Rijksoverheid. Hiermee kun je jouw gegevens deels afschermen en blijft jouw privacy gewaarborgd. Direct regelen  Aanvraag uittreksel BRP Wij doen het afschrift of bewijs binnen 3 werkdagen op de post. Digitaal verstrekken is niet mogelijk. Maak een afspraak voor: aanvraag uittreksel BRP Standaarduittreksel BRP Op een uittreksel BRP staan uw burgerservicenummer (BSN), naam, geboortedatum, geboorteplaats en het land waar u woont. Meer gegevens nodig, zoals burgerlijke staat of adreshistorie? Geef dit dan aan bij de aanvraag. Bewijs van in leven zijn, attestatie de vita U vraagt een bewijs van in leven zijn aan voor een pensioen, een andere uitkeringsinstantie of een levensverzekering. U bewijst ermee dat u op het moment van afgifte als levend staat ingeschreven.  Attestatie de vita Een attestatie de vita is een internationale verklaring waaruit blijkt dat u nog in leven bent. Deze verklaring kunt u alleen zelf aanvragen.  Bewijs van Nederlanderschap Met een bewijs van Nederlanderschap toont u dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Hierop staan uw naam, adres, geboortedatum, geboorteplaats en nationaliteit. U kunt dit document nodig hebben voor bijvoorbeeld een verhuizing naar het buitenland of een huwelijk in het buitenland. Of voor bepaalde beroepen zoals een functie in het openbaar bestuur. Hoe werkt het Digitaal aanvragen Gebruik uw DigiD om in te loggen en vul het aanvraagformulier in.  U rekent direct af Wij doen het afschrift of bewijs binnen 3 werkdagen op de post. Digitaal verstrekken is niet mogelijk.  Let op: Heeft u een verzoekschrift van een pensioenfonds ontvangen voor een bewijs van in leven zijn? Stuur deze dan mee als bijlage.​​​ Op afspraak aanvragen Maak een afspraak. Vraag het uittreksel of bewijs persoonlijk aan. U kunt hier ook iemand voor machtigen via het machtigingsformulier. U krijgt het uittreksel of bewijs direct mee. Schriftelijk aanvragen Stuur een brief aan de gemeente Vlaardingen, t.a.v. Klantcontactcentrum, Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen. Vermeld in uw brief waarom u het uittreksel of bewijs nodig heeft. Vermeld naar welk postadres het afschrift of uittreksel verstuurd moet worden. De gemeente verstrekt geen digitale uittreksels. Onderteken de brief. Stuur een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee. U krijgt het afschrift of het uittreksel met de factuur binnen 3 werkdagen opgestuurd. Meenemen naar afspraak Een geldig identiteitsbewijs. Eventueel de brief van de instantie waarin om het uittreksel of bewijs wordt gevraagd. Neem een verzoek van een pensioenfonds altijd mee. Een gemachtigde die het uittreksel of het bewijs voor u aanvraagt, moet meenemen: uw geldige identiteitsbewijs of een kopie ervan. een geldig identiteitsbewijs van de gemachtigde . een ingevuld en ondertekend machtigingsformulier (pdf, 70 kB). Kosten en geldigheid Uittreksel, bewijs van in leven zijn of bewijs van Nederlanderschap: € 12,70 Bewijs in leven voor buitenland / Attestatie de vita: € 15,70 Digitaal aangevraagd uittreksel of bewijs: € 8,70 Bewijs van in leven zijn / attestatie de vita  voor pensioenfonds: gratis als u een verzoekschrift van het pensioenfonds laat zien. Voor het versturen van documenten betaalt u portokosten. Alle uittreksels en bewijzen zijn 3 maanden geldig. Heeft u vragen? Bekijk de vragen en antwoorden. U kunt ook een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.  

 • Paspoort en identiteitskaart

  Met een paspoort of identiteitskaart kunt u zich identificeren en reizen. Staat u in de gemeente Terneuzen ingeschreven? Dan kunt u bij ons uw reisdocument aanvragen. Deze aanvraag duurt 5 werkdagen. Hoe vraag ik een reisdocument aan? Maak een afspraak en kom persoonlijk langs. Dit geldt voor iedereen, van jong tot oud. Neem een kleurenpasfoto mee die niet ouder is dan 6 maanden. De vakfotograaf kent de vereisten voor een pasfoto. Neem al uw (verlopen) reisdocumenten mee, zowel paspoort als identiteitskaart. U betaalt het reisdocument bij de aanvraag: bij voorkeur met uw pinpas. Neem in de volgende gevallen een ingevulde toestemmingsverklaring mee: Bij de aanvraag van een identiteitskaart voor kinderen jonger dan 12 jaar. Bij de aanvraag van een paspoort voor kinderen jonger dan 18 jaar. Als toestemming nodig is neem dan ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee van degenen die toestemming geven. De gezaghouders moeten de toestemmingsverklaring ondertekenen. Dit zijn meestal de ouders. Soms hebben niet allebei de ouders het gezag. Dan hoeft alleen de ouder die het gezag heeft toestemming te geven. Woont een van de gezaghouders in een andere gemeente? Dan kan die gemeente een gelegaliseerde toestemmingsbrief opstellen. Deze gezaghouder hoeft dan niet bij ons langs te komen en geen kopie van zijn identiteitsbewijs mee te geven.   Afspraak maken   Toestemming voor minderjarige   Afhalen Het duurt 5 werkdagen voordat u uw reisdocument kunt afhalen. Het reisdocument moet u persoonlijk afhalen. Dit geldt voor iedereen, van jong tot oud. Ophalen van reisdocumenten kan alleen aan de publieksbalie in Terneuzen. Voor het afhalen van uw reisdocument hoeft u geen afspraak te maken. U kunt aan de publieksbalies terecht: op maandag t/m donderdag van 12.00 tot 16.30 uur; op vrijdag van 12.00 tot 18.00 uur. Kosten Product Prijs 2023 Identiteitskaart voor volwassenen (10 jaar geldig) € 70,30 Identiteitskaart voor kinderen jonger dan 18 jaar (5 jaar geldig) € 37,95 Paspoort voor volwassenen (10 jaar geldig) € 77,75 Paspoort voor personen jonger dan 18 jaar (5 jaar geldig) € 58,80 Extra kosten voor spoedaanvraag reisdocument € 52,95 Zakenpaspoort voor volwassenen (10 jaar geldig)  € 77,75 Tweede paspoort (2 jaar geldig) € 77,75 Vreemdelingenpaspoort  € 58,80 Vluchtelingenpaspoort  € 58,80   Spoedaanvraag Heeft u uw nieuwe reisdocument snel nodig? Maak dan gebruik van de spoedaanvraag. Bel ons op voor een afspraak die plaatsvindt vóór 14.00 uur in Terneuzen. De wachttijd is dan maximaal 2 werkdagen. Voor een spoedaanvraag moet u wel meer betalen. Verlies of diefstal Bij verlies of diefstal in Nederland hoeft u geen aangifte meer te doen bij de politie. U meldt dit bij ons tijdens de afspraak. Is uw document in het buitenland verdwenen? Doe dan aangifte bij de lokale politie. Vraag om een schriftelijk bewijs van aangifte. Dit is nodig voor uw verzekering. Voorkom fraude met een kopie van uw identiteitsbewijs Organisaties vragen soms om een kopie van uw identiteitsbewijs. Die kopieën worden vaak goed bewaard, maar niet altijd. Met een kopie van uw identiteitsbewijs kunnen oplichters een online bankrekening openen of een telefoonabonnement afsluiten. Maak kopieën van uw ID-bewijs onbruikbaar voor oplichters. Of gebruik hiervoor de KopieID app. Meer informatie Kinderen moeten een eigen reisdocument hebben (paspoort of identiteitskaart). Wilt u een reisdocument aanvragen voor uw minderjarige kind? Dat kan al vanaf de geboorte. Kinderen van elke leeftijd mogen een eigen reisdocument hebben. Iedereen die medische zorg ontvangt, moet zich kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs. Dit geldt voor iedereen, dus ook voor kinderen. De identificatieplicht geldt in de gehele zorgsector. Gaat u alleen op reis met uw kind(eren)? En heeft u als ouder een andere achternaam dan uw kind(eren)? Dan kunt u problemen krijgen bij de controle op een luchthaven. Sommige landen vragen een bewijs dat de meereizende volwassene ook daadwerkelijk de ouder of gezaghouder is. Informatie hierover vindt u op de website van de Marechaussee.   Reisdocument kwijt of gestolen Reisdocumenten en identificatie Landen waar identiteitskaart geldig is Zakenpaspoort Tweede paspoort Vreemdelingenpaspoort Vluchtelingenpaspoort Noodpaspoort  

 • Erkenning (ongeboren) kind

  U kunt een kind erkennen dat nog geen wettelijke ouder heeft. Ook als u de niet-biologische ouder of duomoeder bent. Erkennen kan tijdens de zwangerschap, bij de geboorteaangifte of na de geboorteaangifte. Erkenning is niet nodig als u een kind krijgt binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap; u heeft dan automatisch wettelijk ouderschap. Voor het erkennen van uw kind maakt u bij ons een afspraak om langs te komen aan de balie. Concreet betekent erkenning: U krijgt een zorg- en opvoedingsplicht voor het kind. Het kind krijgt erfrecht. Het kind kan bij de erkenning uw achternaam krijgen. U krijgt beiden het ouderlijk gezag, tenzij u tijdens de erkenning aangeeft dat maar één ouder het gezag moet krijgen. Afspraak maken   Voorwaarden U bent minimaal 16 jaar oud. U heeft de Nederlandse nationaliteit. Als u die niet heeft, kan de gemeente voor u nakijken of erkenning volgens de wetgeving van uw nationaliteit mogelijk is. En welke documenten u daarvoor nodig heeft. Overige voorwaarden Meenemen Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument) van de erkenner en van de moeder. Een schriftelijke toestemming van de moeder als zij niet meekomt. Gaat het om uw eerste kind? En wilt u dat uw kind de achternaam krijgt van de erkenner? Dan moet de moeder meekomen. Als er nog meer kinderen volgen uit dezelfde relatie, dan krijgen deze kinderen automatisch dezelfde achternaam als het eerste kind. De moeder hoeft dan niet mee te komen voor de erkenning. Schriftelijke toestemming van de moeder is dan voldoende. Als u in het buitenland gewoond heeft: een bewijs dat u niet getrouwd bent. Geld; u betaalt bij de aanvraag met pin of contant. Kosten zijn € 15,70. Krijg ik door erkenning ook het ouderlijk gezag? Door erkenning krijgt u automatisch beiden het ouderlijk gezag over het kind. Als u niet beiden het ouderlijk gezag wilt hebben, dan kunt u dit bij de gemeente regelen tijdens de erkenning. Het is dan wel noodzakelijk dat u allebei persoonlijk langskomt op de afspraak voor de erkenning. Naamskeuze Bij erkenning kunt u de achternaam van het kind kiezen. Als de ouders kiezen voor de geslachtsnaam van de erkenner moet de moeder mee naar de gemeente komen. Naamskeuze kan alleen bij het 1e kind dat geboren wordt uit een relatie. Alle volgende kinderen die geboren worden uit die relatie, krijgen dezelfde achternaam. Erkenning na de geboorteaangifte U kunt een kind erkennen na de geboorteaangifte. Behalve als er al een 2e ouder in de geboorteakte van het kind vermeld staat. Erkenning na de geboorte geldt vanaf de datum dat u het kind erkent, niet vanaf de geboorte. Bij kinderen tot 16 jaar moet de moeder schriftelijk toestemming geven. Vanaf 12 jaar moet ook het kind zelf schriftelijke toestemming geven voor de erkenning. U kunt een kind na de geboorteaangifte erkennen in iedere Nederlandse gemeente. Meenemen bij erkenning na de geboorteaangifte Als het kind jonger is dan 12 jaar: Een geldig legitimatiebewijs van uzelf en de moeder (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument). Persoonlijke of schriftelijke toestemming van de moeder. Wilt u tegelijk met de erkenning de achternaamskeuze doen? De moeder moet persoonlijk meekomen als u wilt dat het kind de achternaam van de erkenner krijgt. Dit geldt alleen voor het 1e kind uit de relatie.  Als het kind tussen de 12 en 16 jaar oud is: Een geldig legitimatiebewijs van uzelf, de moeder en het kind (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument). Persoonlijke of schriftelijke toestemming van de moeder en het kind. Wilt u tegelijk met de erkenning de achternaamskeuze doen? De moeder moet persoonlijk meekomen als u wilt dat het kind de achternaam van de erkenner krijgt. Dit geldt alleen voor het 1e kind uit de relatie. Als het kind 16 jaar of ouder is: Het kind zelf. Hij of zij moet kiezen wat zijn/haar achternaam wordt. Een geldig legitimatiebewijs van uzelf en het kind (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument). Persoonlijke toestemming van het kind. De moeder hoeft geen toestemming meer te geven als het kind 16 jaar of ouder is. Bijzonderheden Vindt de erkenning na de geboorteaangifte plaats? Dan kan dat gevolgen hebben voor het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit. Kinderen vanaf zeven jaar of ouder met een andere nationaliteit, krijgen niet automatisch de Nederlandse nationaliteit bij erkenning. Dit is alleen mogelijk als de vader met een DNA-test kan aantonen de biologische vader te zijn. Verder kunnen in principe alleen Nederlandse kinderen bij een erkenning de achternaam van hun Nederlandse vader krijgen. Meer informatie Ouderlijk gezag Erkenning ongedaan maken Ouderschap voor duomoeder Kind krijgen: wat moet ik regelen?

 • Eerste inschrijving in Nederland

  U moet zich inschrijven bij de gemeente als u voor het eerst in Nederland komt wonen. Dit geldt ook als u al eerder in Nederland woonde en vóór 1 oktober 1994 vertrokken bent uit Nederland. Voorwaarden U kunt zich inschrijven als u legaal in Nederland bent. Dit heet rechtmatig verblijf. Uw verblijf is rechtmatig in de volgende gevallen: u hebt de Nederlandse nationaliteit u hebt de nationaliteit van een ander land uit de Europese Unie u hebt een geldige verblijfsvergunning u mag de beslissing op uw aanvraag om een verblijfsvergunning in Nederland afwachten. U moet zich laten inschrijven bij de gemeente waar u woont als u gedurende een periode van 6 maanden tenminste 4 maanden in Nederland blijft. U bent dan verplicht om binnen 5 dagen na aankomst in Nederland aangifte te doen bij de gemeente. Personen met een vreemde nationaliteit In sommige gevallen hebt u voor de inschrijving in Nederland een machtiging voorlopig verblijf of verblijfsvergunning nodig van de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND). Is dit voor u van toepassing en hebt u die niet? Dan kunt u bij de gemeente aangifte doen van een voorlopige inschrijving. Nadat de gemeente van de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND) een bewijs van uw aanmelding heeft ontvangen, wordt u ingeschreven bij de gemeente. Een afspraak maken Wilt u zich voor het eerst inschrijven in Nederland, dan moet u hiervoor een afspraak maken. Doe dit binnen 5 dagen nadat u in Nederland bent aangekomen. Meenemen Bij uw eerste inschrijving moet u buitenlandse documenten laten zien. Bijvoorbeeld een geboorteakte, huwelijksakte of echtscheidingsakte. Soms moet u eerst laten bepalen of de buitenlandse documenten echt zijn. Dit heet legalisatie. De gemeente vertelt u of legalisatie nodig is. uw geldige identiteitsbewijs een reisdocument of ander document waaruit uw nationaliteit blijkt documenten die bewijzen dat u hier woont, zoals een huurcontract, eigendomsbewijs of verklaring van de hoofdbewoner van de woning documenten van levensgebeurtenissen uit uw tijd in het buitenland, zoals een geboorteakte, huwelijksakte, erkenningsakte, echtscheidingsakte. In bepaalde situaties hebt u extra documenten nodig bij uw inschrijving: U gaat bij iemand inwonen of u gaat samenwonen schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner van dat adres. U verhuist vanuit Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten een bewijs van uitschrijving.

 • Verhuizen naar Nederland

  Als u verhuist vanuit een ander land naar Losser, dan moet u zich persoonlijk inschrijven bij de gemeente. Hiervoor maakt u een afspraak. Deze afspraak is in het Stadskantoor van de gemeente Enschede. Als uw partner en/of kinderen ook ingeschreven moeten worden, dan komen zij mee naar de afspraak. Afspraak maken Bel telefoonnummer 053 - 537 74 44. voor het maken van een afspraak om uw verhuizing door te geven. Vanuit het buitenland belt u +31 53 537 74 44. De afspraak is in het Stadskantoor, Hengelosestraat 51, Enschede. Wat moet u weten U moet zich inschrijven als u: In de gemeente Losser gaat wonen Als u langer dan 4 maanden in Nederland blijft Als u uw verhuizing niet doorgeeft, kunt u een boete voor onjuiste persoonsgegevens krijgen.  Meenemen Geldig identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart). Origineel huur- of koopcontract. Als u bij iemand in gaat wonen, heeft u schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner nodig. Gebruik het toestemmingsformulier. Neem ook een kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner mee. Blijft u langer dan 1 jaar in Nederland wonen, dan moet u ook meenemen: Bewijs van uw burgerlijke staat op het moment dat u naar Nederland verhuist Geboorteakte als u in het buitenland bent geboren Huwelijksakte als u in het buitenland bent getrouwd Echtscheidingsakte als u in het buitenland bent gescheiden Soms moet een akte worden gelegaliseerd. Bekijk de informatie van de Rijksoverheid over het legaliseren van buitenlandse documenten. Verhuist u uit een land buiten de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland, dan neemt u ook mee: Bewijs van uitschrijving, als u verhuist vanuit Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba of Sint Eustatius. Verblijfsvergunning. Heeft u die niet, maak dan een afspraak met de gemeente. Bel 053 - 537 74 44. U krijgt dan van de gemeente een Bewijs van Bekendmaking mee. Hiermee kunt u een afspraak maken bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) voor het aanvragen van een verblijfsvergunning. Kosten Het doorgeven van een verhuizing is gratis. Meer informatie Verhuizing doorgeven (als u vanuit een andere gemeente in Nederland naar Losser verhuist) Verhuizen naar het buitenland (als u 8 maanden of langer naar het buitenland gaat)

 • Geboorteaangifte

  U bent verplicht uw kindje binnen 3 dagen na de dag van de geboorte aan te geven in de gemeente waar uw kindje geboren is. Als de termijn van 3 dagen eindigt op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag wordt de termijn verlengd tot en met de eerstvolgende werkdag. Let op: als uw kindje geboren is in het ziekenhuis Tergooi (in Blaricum), dan kunt u uw online aangifte alleen doorgeven via de website van de gemeente Blaricum. U kunt op 2 manieren geboorteaangifte in Laren doen: Direct via het digitaal loket, met uw DigiD Persoonlijk aan de balie, na het maken van een afspraak  Wie doet de geboorteaangifte Bij digitale aangifte Een digitale geboorteaangifte kan alleen gezamenlijk door de juridische vader of duomoeder en moeder van het kind. Of alleen door de moeder wanneer zij ongehuwd is en er ook geen sprake is geweest van erkenning voor de geboorte. Bij aangifte in persoon De moeder is altijd bevoegd om de geboorte van haar kind aan te geven. De juridische vader of duomoeder is verplicht tot geboorteaangifte. Als de vader of duomoeder niet aanwezig is, of als hij verhinderd is de aangifte te doen, dan gaat de verplichting over op een ieder die bij de geboorte aanwezig was.  Als niemand aanwezig was bij de geboorte dan gaat de verplichting over op de bewoner van het huis waar het kindje is geboren. Of op het hoofd van een ziekenhuis, gevangenis of een soortgelijke inrichting waar het kindje is geboren.  De ouders kunnen tegen betaling een afschrift Burgerlijke stand van de geboorteakte ontvangen. Benodigde documenten  Bij digitale aangifte Een verklaring van de arts of verloskundige (pdf, 284 KB) Een erkenningsakte ongeboren vrucht, indien van toepassing Heeft u een akte van naamskeuze laten opmaken of heeft u een anonieme donorverklaring? Dan kunt u helaas geen digitale aangifte doen. Bij aangifte in persoon Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of ID-kaart) Indien van toepassing: een erkenningsakte ongeboren vrucht, een akte van naamkeuze, een trouw- of partnerschapsboekje Als wij twijfelen aan de juistheid van de aangifte kunnen wij alsnog vragen om een verklaring van de arts of verloskundige die de bevalling heeft begeleid. Afspraak maken Wij werken uitsluitend op afspraak. U kunt uw afspraak digitaal maken of telefonisch via 14 035. Kosten Als u een afschrift van de geboorteakte wilt meenemen kost dit € 15,70 Geboorteaangifte na overlijden Een bijzondere situatie ontstaat als de geboorteaangifte een kind betreft dat enige tijd heeft geleefd maar voor de geboorteaangifte is overleden. In deze situatie wordt eerst een geboorteakte (in de geboortegemeente) opgemaakt en vervolgens een overlijdensakte (in de overlijdensgemeente). Zowel de geboorteaangifte als de overlijdensaangifte moet worden gedaan door iemand die hiertoe bevoegd is. Levenloos geboren kind Als uw kindje levenloos is geboren na een zwangerschap korter dan 24 weken, dan hoeft u uw kindje niet aan te geven bij de burgerlijke stand, maar u mag dat wel doen. Na een zwangerschap langer dan 24 weken, moet u uw kindje wel bij de burgerlijke stand aangeven. U heeft daarna ook de mogelijkheid uw kindje te laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP). Uw kindje kunt u laten bijschrijven in uw trouwboekje. Andere nationaliteit Als het geboren kind niet de Nederlandse nationaliteit bezit, kan het namenrecht van het land waarvan het kind de nationaliteit bezit, afwijken van bovenstaande informatie. In dat geval is het mogelijk dat het kind de naam krijgt volgens het namenrecht van het desbetreffende land. Ouderlijk gezag bij huwelijk en geregistreerd partnerschap Ouders die voor de geboorte of adoptie van hun kind zijn getrouwd, krijgen automatisch het ouderlijk gezag over hun kind. De vader/moeder wordt bovendien de juridische vader/moeder. Ook wanneer u een geregistreerd partnerschap heeft krijgt u automatisch het ouderlijk gezag over de kinderen die worden geboren of geadopteerd. Ben u ongehuwd samenwonend of bent u geen geregistreerd partnerschap aangegaan, dan geldt vanaf 1 januari 2023 het volgende: Vanaf 2023 geldt dat ongehuwde en niet-geregistreerde partners automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag krijgen met de moeder. Dit gebeurt als zij hun kind erkennen. Zij hoeven het gezag niet langer samen met de moeder aan te vragen bij de rechtbank. Is een kind voor 1 januari 2023 erkend? Dan moeten de ouders het gezamenlijk gezag wel regelen. Ook als het kind na 1 januari 2023 wordt geboren. Erkent u ná 1 januari 2023? Dan is het automatisch gezag direct geregeld door de erkenning.   Hoe vraag ik gezag aan? Ouders kunnen samen online een gezamenlijk verzoek indienen bij de rechtbank. Dit is eenvoudig, gratis en duurt slechts 10 minuten. In de meeste gevallen geldt dat daarna de erkenner het gezamenlijk gezag met de moeder over het kind krijgt. Wilt u meer informatie over deze wijziging in het gezag? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid. Handige links De keuze van de voornaam/-namen De keuze van de achternaam Afstamming, ouderlijk gezag en voogdij  

 • Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Bijvoorbeeld als uw aanvraag voor een vergunning of een bijstandsuitkering is afgewezen. Dan kunt u bezwaar maken. Neem eerst contact met ons op voordat u een bezwaarschrift indient. Misschien kunnen wij uw vragen al beantwoorden?  Let op: U kunt hier geen bezwaar maken tegen uw WOZ-waarde. Dan kan hier. Bezwaarschrift indienen Kosten Geen. Vraagt u een voorlopige voorziening aan of gaat u in beroep? Dan betaalt u griffierechten. Zo werkt het Gebruik het bezwaarformulier om uw bezwaar digitaal naar de gemeente te sturen. Schriftelijk mag ook. Zet in uw bezwaar de verzenddatum en het kenmerk van het besluit waar u bezwaar tegen maakt (of stuur een kopie van dit besluit mee) en geef aan waarom u het niet eens bent met het besluit. Stuur uw bezwaar naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Smallingerland, Postbus 10.000, 9200 HA Drachten. Maakt u bezwaar voor iemand anders? Stuur een toestemming van deze persoon mee met het bezwaar. Maakt u bezwaar namens een groep particulieren? Stuur een machtiging met een lijst namen, adressen en handtekeningen van alle personen die bezwaar maken mee. Zo is het duidelijk dat u bevoegd bent om namens deze groep bezwaar te maken. Dien het bezwaarschrift binnen 6 weken in na de dag waarop het besluit is verzonden of bekend is gemaakt. U voorkomt zo dat uw bezwaarschrift niet meer behandeld kan worden. Bemiddeling en mediation Uitgangspunt is dat een bezwaar wordt opgelost door met elkaar in gesprek te gaan. Bemiddeling en mediation zorgen vaak al voor een oplossing. Lees meer in de folder Passend contact. Bezwaarschriftencommissie Soms lukt het niet om in gesprek tot een oplossing te komen. Dan legt de gemeente uw bezwaarschrift voor aan een onafhankelijke commissie. Deze commissie adviseert de gemeente over uw bezwaarschrift. De gemeente vraagt deze commissie ook om advies als u aangeeft geen bemiddeling of mediation te willen. Na het advies van de commissie, neemt de gemeente een besluit over uw bezwaarschrift.  Besluit tijdelijk opschorten Wilt u dat de gemeente een besluit niet uitvoert, waartegen u bezwaar heeft ingediend? Vraag om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Dit kan alleen bij spoedeisende zaken. De rechter bepaalt of het besluit wordt opgeschort. Oneens met het besluit op uw bezwaarschrift Dien dan binnen 6 weken een beroepschrift in. In het besluit op uw bezwaar staat waar u in beroep kunt gaan.