Resultaten 101 - 101 van 101 resultaten

  • Veelgestelde vragen over het digitaal parkeren

    Lees hier de meest gestelde vragen over het digitaal parkeren. Waarom is het digitaal parkeren ingevoerd?  De gemeenteraad heeft dit in 2020 besloten, met de bedoeling om zo op een effectievere en efficiëntere manier het parkeerbeheer te kunnen organiseren. Door verschillende (nieuwe) parkeervergunningen aan te bieden is er voor elke gebruikersgroep (ondernemers, medewerkers, bewoners, bezoekers, mantelzorgers) een passend product en een passende parkeerplaats.   Online bezoek regelen is lastig voor ouderen, hoe kan dit makkelijker? U kunt iemand machtigen die dan met een paar klikken het bezoek online aanmeldt via mijn.2park.nl  -> Hoe doe ik dit: ga naar het e-loket en vraag de bezoekersparkeervergunning aan, kies bij de opties voor machtiging aanvragen. Deze aanvraag komt via de mail terug en bevestigt u door op de link te klikken in de e-mail.  Of bezoek telefonisch aanmelden -> Hoe doe ik dit? Om de telefonisch bezoekersparkeervergunning aan te vragen Belt u 14 076 om een afspraak te maken bij de publieksbalie. U krijgt dan hulp bij het bestellen van de Telefonische bezoekersparkeervergunning en het opwaarderen van het parkeertegoed. U krijgt dan een brief waarin alle stappen staan beschreven om bezoek aan te melden. Hierop staat ook het telefoonnummer wat gebeld moet worden om bezoek aan te melden en een speciale unieke meldcode.  Bewaar deze brief goed! Krijgt u bezoek? Bel dan het speciale telefoonnummer. U krijgt dan iemand aan de telefoon die alle handelingen voor u uitvoert. Hierbij wordt gevraagd om uw eigen unieke meldcode, uit de brief, en het kenteken van de auto van uw bezoeker. Er wordt per bezoek automatisch  € 0,25 euro van uw parkeertegoed afgeschreven met een maximum van € 1,-.. Wilt u uw tegoed opwaarderen, dan komt u weer langs bij de balie.   Ik ben al wat ouder en wil het best zelf online regelen, maar hoe werkt dit?  We begrijpen dat deze verandering voor u lastig kan zijn. En dat er meer aandacht of hulp bij nodig is. Er zijn verschillende mogelijkheden om hier ondersteuning bij te krijgen:  Belt u met 14 076 om een afspraak te maken. We helpen u graag verder bij de publieksbalie.  Informatiepunt Digitale Overheid in De Nobelaer bibliotheek, inloop op maandag van 10.00 – 11.30 uur.   Eerste hulp bij digitale problemen, De Nobelaer bibliotheek, op afspraak op dinsdag tussen 10.00 -12.00 uur, via telefoonnummer: 076-5045200. Na het inplannen van de afspraak zorgt een vrijwilliger ervoor dat iemand een heldere, duidelijke uitleg krijgt, zodat diegene daarna zelf aan de slag kan. Mijn kinderen komen elke dag langs om voor mij te zorgen.  Voor geregistreerde mantelzorgers kunt u een mantelzorgvergunning aanvragen. Dit is een gratis parkeervergunning waarmee uw mantelzorger gratis kan parkeren. U kunt het kenteken wisselen, dus meerdere mensen kunnen hier gebruik van maken. U heeft hiervoor een verklaring geregistreerd mantelzorger van Surplus nodig. U kunt een e-mail sturen naar mantelzorg.etten-leur@surplus.nl. Meer informatie over parkeren voor mantelzorgers vindt u hier.  Kan iedereen een mantelzorgvergunning aanvragen?  Niet iedereen kan een mantelzorgverklaring aanvragen. Als u een verklaring aanvraagt, wordt gekeken of u voldoet aan de gestelde voorwaarden. Wilt u weten of u voldoet aan de voorwaarden om een mantelzorgverklaring te krijgen en hoe u deze aanvraagt? Kijk dan op parkeren voor mantelzorgers  Ik werk als thuishulp, via de WMO. Wat betekent dit voor mij?  Instellingen die beroepsmatig thuishulp verlenen kunnen een dienstverleningsvergunning type medisch aanvragen waarmee zij overal in het gereguleerde gebied kunnen parkeren.   Bewoners die van thuishulp afhankelijk zijn maar deze ontvangen via beroepsmatige thuishulp hebben ook de mogelijkheid om de mantelzorgvergunning hiervoor te gebruiken. De bewoner zal in dat geval een WMO beschikking moeten uploaden als verklaring bij de aanvraag. De aanvrager kan hierdoor de zorgverlener gratis laten parkeren om hulp te ontvangen.   Parkeren op de bezoekersvergunning van een bewoner kan ook maar zal de bewoner € 0,25 per uur, met een maximum van € 1,- kosten.  Hoe gaat de gemeente om met de verzamelde kentekengegevens?  Gemeente Etten-Leur gaat uiterst zorgvuldig om met de kentekengegevens. Dit is nu ook al het geval. De gemeente Etten-Leur bewaart de gegevens niet langer dan nodig is. Er wordt geen koppeling gemaakt met persoonsgegevens bij het registreren van bezoek.  Alleen bij overtreding wordt er een koppeling gemaakt. Ook dit is al sinds jaar en dag hetzelfde. Boetes worden altijd op kenteken uitgeschreven. Alleen die kentekens blijven langer bewaard ivm een eventueel bezwaar en beroep proces.  Is de invoering van kentekenparkeren een schending van de Privacy?  Uit Jurisprudentie blijkt dat dit niet zo is.   In de zaak tussen de gemeente Amsterdam en een burger lag voor of het gebruik van een kentekenparkeersysteem een inbreuk was op de privacy. De Hoge Raad oordeelde daarop dat kentekenparkeren een gerechtvaardigde inbreuk op artikel 8 van het EVRM is. Artikel 8 stelt dat ieder recht heeft op eerbiediging van het privéleven. Inmenging van enig openbaar gezag vereist een wettelijke basis. Bij het kentekenparkeersysteem worden (kenteken)gegevens versleuteld bewaard, maar deze versleuteling wordt opgeheven wanneer de kentekenhouder in overtreding is. Het gebruik van het kentekenparkeersysteem is dus een inmenging in het privéleven door de gemeente wanneer er een naheffingsaanslag wordt opgelegd. De Hoge Raad oordeelt dat er bij dit systeem aan de eis ‘bij wet voorzien’ is voldaan. De Hoge Raad verwees hierbij naar de Parkeerverordening 2013 van de gemeente Amsterdam in combinatie met de Gemeentewet.  Dit is in Etten-leur niet anders. Ook hier is de basis gelegen in de Parkeerverordening 2020 van de gemeente Etten-Leur die zijn grondslag vindt in de Gemeentewet.  Als ik verhuis, krijg ik dan mijn parkeertegoed in mijn.2park.nl terug?  Uw opgewaardeerde tegoed krijgt u niet terug als uw parkeervergunning stopt. U kunt uw tegoed ook met kleinere bedragen opwaarderen als u weet dat u niet lang van deze vergunning gebruik gaat maken ivm een verhuizing o.i.d.   Ik zie nu een zone C en D in het gebied waar ik als bewoner parkeer. Deze is bedoeld voor mensen met een medewerkersparkeervergunning. Mag ik hier nu niet meer parkeren?  Als vergunninghouder mag u ook op de plekken in zone C en D parkeren. Mensen met een werknemersvergunning mogen alleen in deze zones parkeren en nergens anders dan alleen in dit gebied.  Wat is het verschil tussen een Ondernemersvergunning of een Werknemersvergunning? Met een werknemersvergunning kunt u alleen in zone C en D parkeren. Met de Ondernemersvergunning in het hele gebied waar het bedrijf is gevestigd.  Moet ik als er iemand blijft slapen bij mijn bezoekersvergunning het kenteken afmelden?  Nee dat hoeft niet, dit gebeurt automatisch aan het einde van de dag. Let op u dient de volgende ochtend wel het kenteken weer aan te melden. Andere mogelijkheid is, als u weet dat uw bezoek langer dan 1 dag blijft, dat u in de app de reserveringsmogelijkheid gebruikt. Dan staat het kenteken geregistreerd op de dagen dat u een reservering heeft geplaatst. Gaat uw bezoek toch eerder weg? Dan kan u de reservering annuleren en word het gereserveerde bedrag weer toegevoegd aan uw tegoed.  Ik zie dat ik tot 31-01-2037 kan parkeren, hoezo deze einddatum? De Bezoekersvergunning Digitaal is een product dat u éénmalig gratis aan kunt vragen, vandaar de geldigheid van 15 jaar. Waarom zie ik mijn bewonersparkeervergunning niet terug in mijn.2park.nl?   De bewonersvergunning heeft één vast kenteken en wordt niet gebruikt om van kenteken te wisselen. Deze hoeft en kan dus niet worden gebruikt in mijn.2Park.nl.  Alleen dynamische producten komen voor in mijn.2Park.nl. In het E-loket staat u bewonersvergunning wel in het overzicht.  Ik ben het er niet mee eens, waar en hoe kan ik een klacht indienen?  Via Ik heb een klacht over het parkeerbeleid van de gemeente