Resultaten 11 - 20 van 101 resultaten

 • Melding Straatfeest

  Wilt u een straatfeest organiseren? Meld dit dan minstens 5 werkdagen vooraf en informeer andere omwonenden op tijd. Op deze manier is men voorbereid. Melden is gratis.  U kunt het straatfeest  online melden straatfeest      

 • Formulier verzoek/melding/kennisgeving APV

  Dit is een algemeen webformulier. Daarom vragen wij u om de gegevens zo duidelijk mogelijk in te vullen. Het webformulier (aan de rechterzijde) kan gebruikt worden voor de volgende vragen. Duiven laten uitvliegen ontheffing Bijenhouden ontheffing Geluidshinder ontheffing Ontheffing kamperen Ontheffing vuur stoken Opstijgen heteluchtballonnen    

 • Gevelreclame

  Wilt u reclame maken aan uw pand? Bijvoorbeeld met een reclamebord? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig, als het bord groter is dan een halve m². Aanvragen Een omgevingsvergunning vraagt u aan via  http://www.omgevingsloket.nl/. U kiest voor de activiteit bouwen.  

 • Loterijvergunning

  Voor het organiseren van een loterij is een loterijvergunning nodig. Als het prijzengeld hoger is dan € 4500,-- moet u een vergunning aanvragen bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid.  Aanvraag vergunning U vraagt uw vergunning online aan. Loterijvergunning met DigiD Loterijvergunning met eHerkenning Kosten In behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning kost € 38,10. Afhandeltermijn vergunning De behandeltermijn van een loterijvergunning is 8 weken. Echter streven wij ernaar om uw aanvraag binnen 5 werkdagen af te handelen.     

 • Zienswijze

  Wat is een zienswijze? Een zienswijze is een mening over een voorgenomen besluit of plan van de gemeente. In sommige gevallen neemt de gemeente niet direct een besluit, maar komt er eerst een voorgenomen besluit. In een zienswijze beschrijft u met welke punten hiervan u het wel of niet eens bent en waarom. Deze punten kan de gemeente dan nog meenemen in het definitieve besluit. Hoe kan ik een zienswijze indienen? U kunt digitaal reageren door te klikken op  Indienen zienswijze voor inwoners Indienen zienswijze voor bedrijven

 • Snippergroen (gemeentegrond) kopen of huren

  Het is mogelijk om gemeentegrond, die nog niet gebruikt wordt (snippergroen), te kopen. Snippergroen is bijvoorbeeld een groenstrook, een deel van een parkeerplaats of een brandgang van de gemeente.  Snippergroen kopen Meer informatie Verkoopvoorwaarden Onrechtmatig gebruik  ​Notitie snippergroen    

 • Inrit aanleggen of veranderen

  Wilt u een inrit aanleggen of breder maken? Dan meldt u dat. De uitweg wordt door de gemeente aangelegd op uw kosten. Melden U kunt de melding online doen. Online melden uitweg door inwoners Online melden uitweg door bedrijven Als het digitaal niet lukt, dan belt u naar 14076. Kosten Het melden bij de gemeente is gratis. De aanlegkosten en eventuele kosten voor het verwijderen/verplaatsen van obstakels en/of bomen/beplanting worden wel in rekening gebracht. De hoogte hiervan is afhankelijk van de situatie. Het realiseren van de uitweg gebeurt nadat u de gemeente opdracht heeft gegeven voor de aanleg en nadat u de aanlegkosten heeft betaald. Gemeld en dan? De uitweg kan worden aangelegd, als het college niet binnen 8 weken na ontvangst van de complete melding heeft beslist dat de gewenste uitweg wordt verboden. Het is niet toegestaan om de uitweg zelf aan te leggen. De uitweg legt de gemeente aan. Opgelet: de regels in bestemmingsplannen staan het parkeren van een voertuig in de voortuin niet toe.   Als de gewenste uitweg kruist met een watergang, is toestemming van het Waterschap vereist. Deze aanvraag gaat via de gemeente. Neem hiervoor contact op met de gemeente via 14076. Pas na toestemming van het Waterschap kunt u een melding doen. Als de gewenste uitweg uit komt op een provinciale weg, dan is een omgevingsvergunning vereist. U vraagt de omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket          

 • Verkeersontheffing

  Het kan voorkomen dat u ergens moet rijden of parkeren op een plaats waar dat normaal niet mag. U kunt hiervoor in bepaalde gevallen een verkeersontheffing (RVV-ontheffing) krijgen, en dan mag het wel. In onze gemeente kennen we naast een Ontheffing venstertijden centrumgebied nog andere verkeersontheffingen. Hieronder leest u wanneer u een verkeersontheffing nodig heeft, en hoe u die aanvraagt. Ontheffing venstertijden centrumgebied Het centrumgebied is voor een gedeelte afgesloten voor (vracht)auto's. Dit gebied is dagelijks toegankelijk binnen de venstertijden (07:00 - 11:00 uur). Zonder ontheffing kunt u buiten de venstertijden om het centrumgebied niet in- of uitrijden.  Ontheffing is mogelijk voor: het laden en lossen; het inrijden van een straat waar een geslotenverklaring geldt; het parkeren op een plaats waar een parkeerverbod geldt. Andere verkeersontheffingen Wilt u een andere verkeersontheffing, of voor overige straten een ontheffing? Kies dan bij het aanvragen voor Overige verkeersontheffingen. Voor het aanvragen van deze ontheffing kan het nodig zijn dat u een of meerdere verkeersborden opgeeft. Welke dat zijn ziet u in het overzicht van die verkeersborden. Aanvragen U vraagt uw ontheffing online aan, en rekent via Ideal meteen de kosten af. Uw ontheffing wordt dan uiterlijk binnen 5 werkdagen naar u verstuurd. Verkeersontheffingen worden afgegeven op kenteken. Ontheffing aanvragen voor inwoners Ontheffing aanvragen voor ondernemers In uw aanvraag geeft u aan waarom u een ontheffing nodig heeft. Voorbeelden hiervan zijn: Bouw- en installatiewerkzaamheden; Bevoorrading winkels; Verhuizingen; Glasbewassing Kosten Een ontheffing kost € 38,10. Voor het plaatsen van objecten zoals steigers, verhuisliften, containers, mobiele wc's etc. heeft u geen verkeersontheffing nodig. Wel maakt u hiervan een melding, of vraagt u een objectvergunning aan. U leest hierover meer op Plaatsen (bouw)objecten op openbare grond - gemeente Etten-Leur.

 • Bomen kappen

  Als u een boom in uw tuin wilt kappen, kan het zijn dat u daarvoor een vergunning nodig heeft. Als uw boom niet op de beschermde bomenlijst staat, mag hij zonder vergunning gekapt worden. Twijfelt u? Doe dan de vergunningcheck op het Omgevingsloket bij Terrein inrichten of veranderen. Daar kiest u voor 'kappen".  Toch een vergunning nodig? Die vraagt u aan via het Omgevingsloket  De vergunning heet hier 'kappen'. Als de vergunningsaanvraag in behandeling is genomen berekenen we daarvoor € 76,00. Extra informatie:  Overzicht te kappen bomen winter 2022/2023 Beschermde bomenlijst, totaaloverzicht Kaart beschermde bomenlijst bebouwde kom Kaart beschermde bomenlijst landelijk zuid Kaart beschermde bomenlijst landelijk noord    

 • Geboorteaangifte

  De geboorte van een kind geeft u binnen 3 dagen na de geboorte aan. Dat doet u in de gemeente waar het kind geboren is. Aangifte van een geboorte wordt gedaan door de vader of moeder van het kind, of door iemand anders die bij de geboorte van het kind aanwezig is geweest. Bel 14076 voor het maken van een afspraak. Wanneer doet u aangifte Geboortedag Aangifte uiterlijk Maandag Donderdag Dinsdag Vrijdag Woensdag Maandag Donderdag Maandag Vrijdag Dinsdag Zaterdag Dinsdag Zondag Woensdag Als de laatste dag op een feestdag valt, komt u voor de aangifte op de eerstvolgende werkdag. Meenemen bij afspraak een geldig identiteitsbewijs van degene die aangifte doet een geldig identiteitsbewijs van de partner een verklaring (geboortebewijs) van het ziekenhuis of verloskundige als u getrouwd bent of geregistreerd partnerschap heeft: het trouwboekje (niet verplicht) als u uw kind al voor de geboorte heeft erkend: de erkenningsakte als u vóór de geboorte heeft vastgelegd welke achternaam het kind krijgt: de akte van naamskeuze als uw kind geboren is binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap tussen 2 vrouwen: de donorverklaring van de Stichting Donorgegevens Kosten Aangifte doen van een geboorte is gratis. Als u een afschrift (officiële kopie) van de geboorteakte wilt kost dit € 15,70. Geboorteakte Van de geboorteaangifte wordt een geboorteakte opgemaakt. Daarin staan: de gegevens van het kind (namen, geboortedatum, geboorteplaats en tijdstip van geboorte); en de gegevens van de ouder(s).  Goed om te weten Het burgerservicenummer (BSN) van uw kind hoeft u niet apart aan te vragen. Dit ontvangt u automatisch van de gemeente waar u woont. Het is vanaf 1 dag na de aangifte ook op te zoeken op MijnOverheid (Persoonlijke gegevens) (DigiD nodig) Zie ook Geboorteakte Levenloos geboren kind Gezag Erkenning