Resultaten 201 - 210 van 218 resultaten

 • Regionale Energiestrategie (RES)

  Elf gemeenten in West-Overijssel willen samen de helft van het totale elektriciteitsverbruik in de regio duurzaam opwekken met zonne- en windenergie. Dat is drie keer zoveel als er nu aan zonne- en windenergie wordt opgewekt (de zonnevelden en windmolens in aanbouw meegerekend). Gemeenten, provincie, waterschappen en netbeheerders in West-Overijssel hebben deze ambitie opgenomen in de concept-RES (Regionale Energiestrategie). Inspraak Vanaf…

 • Begraafplaatsen

  De gemeente onderhoud de algemene begraafplaatsen en de Joodse begraafplaats. De bijzondere begraafplaatsen vallen niet onder het dagelijks beheer.Het onderhoud van het openbaar groen op alle begraafplaatsen vindt volgens het kwaliteitsbeeld 'hoog' van de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte van het CROW plaats. Het groen op de begraafplaatsen wordt zonder chemische middelen...

 • Subsidie tuin vergroenen

  Extreme hitte, abnormale droogte en langdurige neerslag. We krijgen steeds vaker te maken met buitengewone weersomstandigheden. Door het vergroenen van de leefomgeving zijn inwoners beter voorbereid op de gevolgen van klimaatverandering. Ommenaren kunnen via subsidieaanvragen.nl een subsidieaanvraag indienen. Hier staan ook de maatregelen waar subsidie beschikbaar voor is. Maak eerst een account aan om een aanvraag te doen. Dat is…

 • Melden storing lantaarnpaal

  Is een lantaarnpaal kapot? Geef het door. U kunt deze melding online maken. Binnen 5 tot 10 werkdagen wordt de lantaarnpaal gemaakt. Bij uw melding geeft u de straatnaam en de reden van uw melding op.

 • F.E. Baron Mulertstichting

  De F.E. Baron Mulertstichting ondersteunt jaarlijks een incidenteel doel of project dat in het teken staat van de gezondheidszorg, het sociaal domein, of sport en cultuur in de gemeente Ommen. Organisaties kunnen een aanvraag voor een financiële ondersteuning doen. Jaarlijks stelt de stichting een financiële bijdrage beschikbaar voor doelen of projecten van...

 • Uitweg (uitrit / inrit) melden

  Wilt u een uitweg (ook wel uitrit of inrit genoemd) aanvragen bij uw woning of uw bedrijf? Dan maakt u daarvan een melding bij de gemeente. Een in- en uitrit loop over het grondgebied van de gemeente. En de gemeente is verantwoordelijk voor de inrichting van deze openbare ruimte en...

 • Verkeersstructuur centrum Ommen

  De gemeente Ommen blijft werken aan de ambitie van een groen, gastvrij en geïnspireerd Ommen. Diverse maatregelen moeten zorgen voor een leefbaar, verkeersveilig en bereikbaar centrum. Het autoverkeer op de Vechtkade vormt een verkeersonveilige hindernis voor fietsers en voetgangers tussen het centrum/Markt en het “Vechtpodium” langs de rivier. Ook de...

 • Veiligheidsregio IJsselland

  De gemeente Ommen maakt deel uit van de Veiligheidsregio IJsselland. Binnen deze veiligheidsregio werken elf gemeenten met brandweer, GHOR, politie samen op. Binnen de Veiligheidsregio IJsselland wordt onder meer samengewerkt op het gebied van: BrandweerzorgCrisisbeheersingGeneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampenRampenbestrijding Organisatie Veiligheidsregio IJsselland is een openbaar lichaam dat op 1 januari 2009 is...

 • Leerplicht

  Met een goede schoolopleiding en een diploma op zak sta je sterker in de maatschappij. Daarom moeten alle jongeren in Nederland naar school. In de Leerplichtwet staat uitgelegd wat ouders of verzorgers, jongeren en de school moeten doen om ervoor te zorgen dat jongeren naar school blijven gaan. Leerplichtambtenaar Soms...

 • Onkruidbestrijding

  Bij het onderhoud van de openbare ruimte van de gemeente Ommen hoort naast onkruidbestrijding in plantvakken ook onkruidbestrijding op stoepen en wegen. Een aannemer voert de onkruidbestrijding op verharding uit voor de gemeente. Schoffelen Met schoffelen haalt de gemeente zelf het onkruid tussen de beplanting weg. Elke wijk hebben we opgedeeld...