Resultaten 21 - 30 van 116 resultaten

 • Parkeren in fietstrommel

  Bewoners zonder berging en buitenruimte kunnen een stallingsplaats huren in bestaande fietstrommels. Per fietstrommel is ruimte voor 5 fietsen. Direct regelen Aanvraagformulier stallingsplek fietstrommel Hoe werkt het? Vul het digitale ‘aanvraagformulier stallingsplaats fietstrommel’ in en verstuur het. Is er direct een stallingsplek vrij? Dan hoort u binnen 5 werkdagen wanneer u de huurovereenkomst kunt ondertekenen. Neem uw identiteitsbewijs mee. De sleutel voor de fietstrommel met uw stallingsplaats haalt u op bij de Stadswerf, burgemeester Heusdenslaan 357. U krijgt ieder kwartaal een factuur. Wilt u de huur opzeggen? Maak een afspraak via (010) 248 4000. Tijdens uw afspraak ondertekent u het opzegformulier en u levert direct de sleutel in. U kunt een stallingsplaats huren voor 1 fiets per persoon en maximaal 3 fietsen per huishouden. De stuurbreedte van uw fiets mag niet meer dan 70 cm zijn. Is er geen stallingsplek vrij? Dan komt u op een wachtlijst. Kosten Huurprijs: € 13,00 per fiets per kwartaal Borg: € 25,00 per sleutel Vervangende sleutel bij verlies of diefstal: € 10,00 Heeft u vragen? Bekijk de veelgestelde vragen. U kunt ook een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.

 • Aanwijzen monument of beeldbepalend pand

  Wilt u dat uw pand een monument of beeldbepalend pand wordt? Doe dan een gratis aanvraag. Het kan ook gebeuren dat de gemeente zelf besluit uw pand als gemeentelijk monument aan te wijzen of als beeldbepalend pand in het Omgevingsplan op te willen nemen om de cultuurhistorische waarde van uw pand te beschermen. Tijdens dit proces wordt u gevraagd een zienswijze in te dienen. Voorwaarden Architectonische waarde in historisch verband: dit betekent dat het moet gaan om een bepaalde bouwstijl die typerend is voor een bepaalde periode. Lokale historische waarde: dit betekent dat er bijvoorbeeld in het verleden belangrijke mensen in het pand woonden. Hoe werkt het? Dien bij de gemeente een aanvraag in via www.vlaardingen.nl/contactformulier om uw woning of pand op de monumentenlijst te plaatsen. Wilt u niet dat uw woning op de monumentenlijst komt te staan? Dan kunt u tot 6 weken na de bekendmaking bezwaar indienen bij de gemeente. Kosten Geen Vragen? Heeft u vragen? U kunt een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.

 • Parkeervergunning markt

  Heeft u een standplaats op de markt in het centrum? Dan komt u in aanmerking voor een parkeervergunning voor marktkooplieden. Deze vergunning is alleen geldig op de vaste marktdagen woensdag en/of zaterdag. Maak een afspraak voor: Parkeervergunning aanvragen, wijzigen of inleveren Hoe werkt het? maak een afspraak neem alle benodigde documenten mee,  inclusief een ingevuld en ondertekend Aanvraagformulier 'parkeervergunning marktkooplieden' (pdf, 31 kB). een eerste vergunning kunt u direct betalen. De vergunning is geldig vanaf de dag van afgifte. Als u een parkeervergunning in de loop van het kalenderjaar aanvraagt, wordt het tarief berekend over de volle kalendermaanden dat uw vergunning nog geldig is. u krijgt de vergunning direct mee. Vraagt u de vergunning schriftelijk aan, dan krijgt u de vergunning binnen 4 weken opgestuurd. Meenemen naar de afspraak identiteitsbewijs kopie geldige standplaatsvergunning warenmarkt(en) Vlaardingen een recent bewijs van inschrijving (niet ouder dan 3 maanden). Dit kan een uittreksel zijn uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel of het Bedrijven- en Instellingenregister Zuid-Holland, of een ’Certificaat van hoedanigheid’ van de belastingdienst kopie volledige kentekenbewijs Kosten voor 1 dag per week: € 91,- per jaar voor 2 dagen per week: € 162,- per jaar Heeft u nog vragen? U kunt een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.

 • Afvalwater lozen

  Het is niet toegestaan om buiten het riool afvalwater te lozen, zoals koelwater, huishoudelijk afvalwater of bedrijfsafvalwater. De meeste woningen zijn aangesloten op het riool. Voor woningen en inrichtingen die (nog) niet op het riool zijn aangesloten is het mogelijk om hiervoor bij de gemeente een ontheffing aan te vragen. Hoe werkt het? Aan de ontheffing van het verbod tot lozen van afvalwater worden door de gemeente voorwaarden gesteld. Soms heeft u toestemming van het waterschap nodig zoals het lozen van afvalwater op het oppervlaktewater door middel van bijvoorbeeld een septic tank. Tijdelijke voorzieningen worden alleen toegestaan als andere mogelijkheden niet voor handen zijn. Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen via telefoon (010) 248 4000. U kunt ook een mail sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier.

 • Schade melden

  Heeft u schade dan wel letselschade geleden als gevolg van gemeentelijk handelen? Of doordat de gemeente wegen, pleinen, openbaar groen en bouwwerken niet goed onderhoudt? Een schadeclaim wordt digitaal in behandeling genomen door de verzekeringsmaatschappij Recovery Consulting Aon, of bij letselschade Melior verzekeringen. Hoe werkt het U stelt de gemeente digitaal aansprakelijk via www.vlaardingen.nl/contactformulier. In uw contactformulier moet u alle gegevens die voor het onderzoek van belang zijn vermelden en/of toevoegen, zoals: indien mogelijk: een volledig ingevuld schadeformulier waarop duidelijk aangegeven staat wat er is gebeurd en wie aansprakelijk wordt geacht voor de schade;  Indien mogelijk kleurenfoto’s van de beschadiging; Indien mogelijk getuigenverklaring(en); Offerte(s) van het bedrijf dat de schade gaat repareren;  Eventuele bonnen en facturen; Bij een buitenlandse vrachtwagen een kopie van de groene kaart en het rijbewijs van de chauffeur. Uw contactformulier wordt door de gemeente doorgestuurd naar de juiste verzekeringsmaatschappij (AON verzekeringen of Melior Verzekeringen), de afwikkeling van uw zaak gaat via de verzekeringen. Zodra verzekeraar kan overgaan tot afwikkeling van uw zaak, neemt zij contact met u op. Mocht u vragen hebben over uw zaak dan neemt u contact op met de verzekeraar en niet met de gemeente. Kosten Geen. Vragen? Heeft u vragen? U kunt een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.

 • Aangifte doen van een levenloos geboren kind

  Het is voor ouders heel verdrietig als hun kind levenloos ter wereld komt. Een erkenning van het bestaan van hun kind door middel van een officiële registratie in de burgerlijke stand kan het verdriet niet wegnemen, maar kan hopelijk helpen bij de verwerking. Als uw kind levenloos geboren is, wordt een zogenoemde 'akte van geboorte (levenloos)' opgemaakt. U kunt de voor- en achternamen van uw kind in de akte laten opnemen en die van u en uw partner. Dit regelt u in de gemeente waar het kind geboren is. U kunt uw kind ook laten bijschrijven in uw trouwboekje. Verder kunt u de informatie uit de akte laten verwerken in de Basisregistratie Personen (BRP) als u dit wilt. Dit regelt u bij de gemeente waar u woont.   Maak een afspraak voor: Aangifte levenloos geboren kind Hoe werkt het? Maak als ouders samen een afspraak. Ga samen naar de afspraak. De medewerker van de gemeente maakt een akte op. Dit kan ook op een plek met meer privacy in plaats van in de centrale hal van het stadskantoor. Uw levenloos geboren kind wordt niet automatisch in de Basisregistratie Personen (BRP) opgenomen. U kunt hier wel om vragen in de gemeente waar u woont. Meenemen naar de afspraak uw identiteitsbewijzen. een verklaring afgegeven door de behandelend arts. een trouwboekje, als u wilt dat uw kind daarin wordt bijgeschreven. Kosten Geen Heeft u vragen? Stuur een bericht via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bel met (010) 248 4000.

 • Voorlopige exploitatievergunning horeca

  De gemeente beslist binnen 12 weken of u de aangevraagde exploitatievergunning krijgt.  In bepaalde gevallen is het mogelijk om een voorlopige exploitatievergunning aan te vragen. Dit kan alleen als u een bestaand horecabedrijf overneemt of u eenzelfde horecabedrijf begint als er in het pand zat. Doe dit altijd tegelijk met het indienen van de reguliere exploitatievergunning Het duurt maximaal 5 werkdagen totdat er een besluit genomen wordt op uw aanvraag. U komt niet in aanmerking voor een voorlopige exploitatievergunning als een van de redenen hieronder zich voordoen. Er zijn klachten over overlast die het bestaande horecabedrijf veroorzaakt. Aan u een bestuurlijke maatregel is opgelegd of een voornemen tot het nemen van een bestuurlijke maatregel aan u is verstuurd. Als over de bestaande exploitatie bestuurlijke procedures lopen. Als de inrichting langer dan 6 maanden niet is geëxploiteerd. Indien u een coffeeshop of speelautomatenhal wilt exploiteren. Direct regelen Aanvraagformulier voorlopige exploitatievergunning (pdf, 28,6 kB) Verzoek om contact op te nemen Hoe werkt het? Download het 'aanvraagformulier voorlopige exploitatievergunning' en vul het in. Let op: u vult dit formulier alleen in als u voldoet aan bovengenoemde eisen. Lever uw aanvraag in: per post: stuur de aanvraag naar het adres dat op het aanvraagformulier staat. digitaal: scan de ingevulde formulieren in en stuur deze als bijlage bij uw aanvraag naar bijzonderewetten@vlaardingen.nl. Na maximaal 5 werkdagen ontvangt u het besluit. Kosten Kosten voor het in behandeling nemen van de voorlopige exploitatievergunning zonder terras € 77,40 Kosten voor het in behandeling nemen van de voorlopige exploitatievergunning met terras € 134,05 Kosten voor het in behandeling nemen van een exploitatievergunning nadat er een voorlopige exploitatievergunning is verleend (met terras) € 402,05 Kosten voor het in behandeling nemen van een exploitatievergunning nadat er een voorlopige exploitatievergunning is verleend (zonder terras) € 232,45   Heeft u vragen? Stuur een bericht via vlaardingen.nl/contactformulier of bel met (010) 248 4000.

 • Luchtruim gebruiken, landen en opstijgen

  Voor het landen of opstijgen met bijvoorbeeld een helikopter, heteluchtballon of parachute moet u een ontheffing aanvragen bij de provincie Zuid-Holland. U moet het landen of opstijgen via het meldingsformulier melden aan de gemeente. Direct regelen Meldingsformulier landen en opstijgen Hoe werkt het Vraag een ontheffing voor Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (TUG) aan bij de provincie Zuid-Holland via www.zuid-holland.nl. Als u de ontheffing heeft, moet u het landen of opstijgen minimaal 24 uur van te voren bij de gemeente melden via het digitale meldingsformulier. De gemeente brengt vervolgens de brandweer en de politie op de hoogte. Op het gebied van de openbare orde heeft de burgemeester de mogelijkheid het uitvoeren van de gemelde vlucht te verbieden (art 172 en 174 Gemeentewet). U ontvangt binnen 5 werkdagen het besluit van de gemeente over het gebruik van het luchtruim. Kosten Melding doen bij de gemeente is gratis. Heeft u nog vragen? Bekijk de vragen en antwoorden. U kunt ook een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000. Voor meer informatie over de TUG-ontheffing kunt u contact opnemen met de provincie Zuid-Holland, afdeling Vergunningen, telefoon (070) 441 6611 of via www.zuid-holland.nl.

 • Parkeervergunning bestelbus / camper Broekweg

  Aan de Broekweg ligt een afgesloten parkeerterrein dat bestemd is voor bewoners met een bestelbus/bedrijfswagen. In de periode van 1 april tot en met 30 september is op dit terrein ook plek voor enkele campers. Het terrein wordt 24 uur per dag bewaakt met camera’s.  Voor dit terrein kunnen inwoners van Vlaardingen schriftelijk een parkeervergunning aanvragen. De vergunning voor dit  parkeerterrein telt mee in uw totale aantal vergunningen. Hoe werkt het? vul het 'aanvraagformulier 'parkeervergunning bestelbusjes' (pdf, 43 kB) of 'aanvraagformulier 'parkeervergunning campers'(pdf, 66 kB) in. stuur het formulier met de gevraagde documenten op.  wij laten weten of u de parkeervergunning krijgt. Daarna maakt u een afspraak om de vergunning op te halen. Bij het afhalen betaalt u de vergunning. we verlenen in totaal maximaal 40 vergunningen. een parkeervergunning voor een camper gaat in op 1 april en eindigt op 30 september u kunt maximaal 1 vergunning per adres aanvragen. registratie van maximaal 4 kentekens op 1 vergunning is mogelijk, maar u kunt maar 1 voertuig per keer op het terrein parkeren. als u een parkeervergunning voor parkeerterrein Broekweg heeft, kunt u er ook uw fiets neerzetten. Verlies of diefstal Bent u uw parkeervergunning kwijt? Meld dit op afspraak bij de gemeente. Dit voorkomt misbruik van uw vergunning. Neem een ingevuld aangifteformulier (pdf, 16 kB) en uw identiteitsbewijs mee. U betaalt tijdens de afspraak en neemt direct een nieuwe vergunning mee. Kosten bestelbus/bedrijfswagen: € 58,- per jaar camper: € 29,- voor een seizoen (van 1 april t/m 30 september) borg toegangspas: € 25,- Heeft u nog vragen? U kunt een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.

 • Alcoholwetvergunning

  Wilt u als ondernemer alcoholische drank schenken of verkopen? Dan moet u een Alcoholwetvergunning (commercieel) aanvragen. U heeft deze vergunning ook nodig als u sterke drank in een slijterij verkoopt. Voor een niet-commerciële organisatie vraagt u een niet-commerciële Alcoholwetvergunning aan. Kies een vergunning Alcoholwetvergunning commercieel(pdf, 257 kB) Alcoholwetvergunning niet-commerciële(pdf, 246 kB) Hoe werkt het? Download de formulieren voor de commerciële of voor de niet-commerciële drank- en horecavergunning en vul ze in. Lever uw aanvraag in: per post: stuur de aanvraag naar het adres dat op het aanvraagformulier staat. digitaal: scan de ingevulde formulieren in en stuur deze als bijlage bij uw aanvraag naar bijzonderewetten@vlaardingen.nl. Binnen 8 weken beslist de gemeente of u de commerciële Alcoholwetvergunning krijgt. Het duurt maximaal 6 maanden tot de gemeente beslist of u de niet-commerciële Alcoholwetvergunning krijgt. Een Alcoholwetvergunning is voor onbepaalde tijd geldig. Kosten € 276,80 Heeft u vragen? Stuur een bericht via vlaardingen.nl/contactformulier of bel met (010) 248 4000.