Resultaten 291 - 300 van 326 resultaten

 • Risicokaart

  De gemeente moet de risico's onderzoeken en inwoners informeren over die risico’s. Dat gebeurt onder andere met de zogenoemde risicokaart. In de risicokaart staat informatie over allerlei zaken die gevaarlijk of kwetsbaar kunnen zijn. Bijvoorbeeld over plekken waar gevaarlijke stoffen te vinden zijn...

 • Aanvragen uitkering voor mensen die op of na hun 50e jaar werkloos zijn geworden (Ioaw)

  Heeft u de vervolguitkering van de WW ontvangen? En was u op het moment dat u werkloos werd 50 jaar of ouder? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een uitkering van de Wet inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw). De Ioaw vult het totale inkomen...

 • Voortgezet onderwijs

  Er zijn drie scholengemeenschappen: Openbare scholengemeenschap Hengelo  (o.a. Bataafs Lyceum en 't Genseler) Scholengroep Carmel Hengelo (o.a. Lyceum De Grundel en het Twickel College ) Pvo Hengelo (Mezquita College) Elke school houdt open huis of organiseert voorlichtingsavonden. Een goede gelegenheid...

 • Demonstratie of betoging houden

  Grote groepen mensen mogen niet zomaar op de openbare weg met elkaar afspreken. Zeker niet als dat de openbare orde kan verstoren. Maar het houden van een demonstratie of betoging mag wel. Dat is zo geregeld in de Wet openbare manifestaties. Bij een demonstratie komen mensen namelijk niet zomaar bij...

 • Kennis van de Nederlandse taal

  Heeft u een (bijstands)uitkering of wilt u een uitkering aanvragen? Dan moet u voldoen aan de Wet Taaleis. Dat betekent dat u de Nederlandse taal begrijpt, spreekt, leest en schrijft op minimaal het niveau van groep 8 van de basisschool. Statushouders die in Hengelo komen wonen, moeten inburgeren ....

 • Warmtebedrijf Hengelo

  Warmtebedrijf Hengelo zorgt ervoor dat u duurzamere warmte ontvangt voor de verwarming van kraanwater en ruimtes. Het gaat daarbij om restwarmte van AkzoNobel Hengelo. In plaats van die restwarmte af te laten koelen of op te laten gaan in de lucht, wordt die ingezet voor de verwarming van kraanwater...

 • BSO+

  Veel Hengelose kinderen gaan naar de buitenschoolse opvang (BSO). Maar voor sommige kinderen is de standaard BSO minder geschikt. Zij hebben meer begeleiding of extra aandacht nodig. Voor die kinderen is er de BSO+.

 • Hoogte uitkering

  Wilt u weten hoe hoog uw uitkering is? Hieronder vindt u een overzicht van de meest voorkomende normbedragen per 1-7-2023. Alle bedragen zijn vermeld in euro's. In de tabellen staan de maandbedragen met vakantiegeld, het vakantiegeld en de maandbedragen zonder vakantiegeld. Het vakantiegeld is 5%...

 • Sloopmelding voor bedrijven

  Het kan zijn dat u dan een sloopmelding moet doen. Een sloopmelding is verplicht als: u asbest verwijdert, sloopt of demonteert tijdens de werkzaamheden;  de hoeveelheid vrijkomend bouw- en sloopafval meer is dan 10 m 3 . Er zijn een aantal uitzonderingen op deze regel. In bepaalde gevallen is een...

 • Begeleiding in het dagelijks leven

  Vindt u het bijvoorbeeld lastig om uw dagelijks leven zelfstandig te organiseren? Wilt u contact zoeken met mensen in uw omgeving, maar weet u niet hoe? Maakt u zich zorgen over uw rol als opvoeder? Komt u er zelf niet helemaal uit? En lukt het ook niet met hulp van de mensen om u heen? Dan komt u...