Resultaten 41 - 50 van 50 resultaten

 • Kinderopvang

  Zoekt u een kinderdagverblijf, bso, gastouder of gastouderbureau? Kijkt u dan in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

 • Achternaam kind kiezen

  Bij uw eerste kind kunt u de achternaam zelf kiezen. U kunt uw kind uw eigen achternaam geven of die van uw partner.

 • Leerlingenvervoer

  U kunt bij de gemeente leerlingenvervoer aanvragen voor de vervoerskosten van uw kind. Het gaat dan om vervoer tussen uw woonadres en de dichtstbijzijnde school die passend is voor uw kind.

 • Privacyverklaring

  U heeft het recht om het gebruik van uw persoonlijke gegevens door de gemeente te controleren.

 • Erkenning kind voor de geboorte

  Als u een kind erkent, wordt u juridisch ouder. Dit betekent dat u dan de wettelijke ouder van uw kind bent. Dit kunt al vóór de geboorte doen.

 • Brandveiligheid en (tijdelijk) gebruik bouwwerken en terreinen

  Gebouwen moeten brandveilig worden ge- of verbouwd. Hiervoor gelden landelijke regels die zijn vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. De eigenaar of gebruiker van een gebouw is zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan deze voorschriften.

 • Evenement organiseren

  Een evenement is een voor publiek toegankelijke activiteit, meestal met als doel vermaak. U kunt hierbij denken aan een braderie, optocht, buurtfeest, sponsorloop, popconcert, maar bijvoorbeeld ook aan een herdenkingsplechtigheid. Wilt u een evenement organiseren, dan heeft u in principe een vergunning nodig. Voor sommige evenementen is een melding echter genoeg.

 • Wet Bibob

  De gemeente kan een onderzoek doen als u een vergunning of subsidie aanvraagt, een vastgoedtransactie met de gemeente wilt aangaan of als u meedoet aan een aanbesteding. Met dit onderzoek controleert de gemeente de betrouwbaarheid van uw bedrijf en van de personen die bij uw bedrijf betrokken zijn. Dit heet het Bibob-onderzoek.

 • Drank schenken

  Meestal mogen alleen horecazaken met een Drank- en Horecavergunning bedrijfsmatig alcohol schenken. Bij bijzondere gelegenheden (bijvoorbeeld een muziek-, sport- of cultureel evenement) mag u buiten een horecabedrijf zwakalcoholhoudende drank verkopen. U hebt dan wel een ontheffing nodig van de gemeente.

 • Levenloos geboren kind registreren

  Wanneer een kind levenloos wordt geboren, is dit een groot emotioneel gemis. Als u wilt, kunt u uw kindje laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit is niet verplicht. U kunt uw kind registreren bij de gemeente waar u woont.