Zoek naar diensten van de overheid

Dienstverlening

Diensten van lokale overheden in uw buurt of wat u met de overheid moet regelen als er een bepaalde levensgebeurtenis plaatsvindt.

Zoeken

De overheid biedt diensten aan op basis van wetten en regels. Van subsidies voor jeugdsport tot ontheffingen voor het parkeren van caravans. En van aangifte van een huwelijk tot het mantelzorgcompliment. Al deze diensten zijn ingedeeld in thema's.

Zoek op thema

 • Cultuur en recreatie

  Subsidies, vergunningen en regelingen voor kunst, cultuur, monumenten, erfgoed, recreatie, sport en toerisme.

 • Economie

  eHerkenning, vergunningen, vergoedingen, subsidies, verplichtingen en verboden, octrooien en registers voor bedrijven en economische activiteiten.

 • Internationaal

  Legalisatie document, militair invaliditeitspensioen, rijksvisum, dienstplicht en erkenning gewetensbezwaren militaire dienst.

 • Migratie en integratie

  Inburgering, verblijf in Nederland, naturalisatie, schengenvisum, terugkeervisum en toeristenvisum, verblijfsvergunning, Nederlandse nationaliteit.

 • Natuur en milieu

  Visvergunning, afval, legionella, dieren, bodem, energie, vergunningen en verplichtingen rond milieu en natuur, riool, asbest, vuurwerk, (zwem)water.

 • Onderwijs en wetenschap

  Onderwijs, studiebeurs, studieschuld, vergoedingen, examens, zij-instromers, diploma's, kwalificaties, bekwaamheid, leerplicht, ontheffingen, verklaringen.

 • Openbare orde en veiligheid

  Ontheffingen en vergunningen voor evenementen, dieren houden, verkoop, standplaats, calamiteiten, vergunningen voor de horeca, parkeren.

 • Organisatie en bedrijfsvoering

  Bsn en DigiD, verkiezingen, onderscheidingen en predicaten, verzoek om overheidsinformatie, verhuismelding.

 • Overheidsfinanciën

  Accijns, belastingen, heffingen, aangifte, invoerrechten, rentes, leges, modelovereenkomst arbeidsrelatie, beschikkingen.

 • Recht

  Naamswijziging, geboorte, adoptie, voogdij, bewind, bezwaar, huwelijk en partnerschap, echtscheiding, faillissement, paspoort, strafblad, vog, boetes.

 • Ruimte en infrastructuur

  BAG, Bedrijf aan huis, bestemmingsplan, omgevingsvergunning, rioolwater, straatnaam en huisnummer, waterbeheer, watervergunning.

 • Sociale zekerheid

  Uitkeringen, bijstand, kinderbijslag, gastouder, kinderopvang, subsidies, vergoedingen rondom studie, werk en inkomen, schulden, zorgverlof.

 • Verkeer

  Vergunningen, APK, scheepvaart, gehandicaptenparkeerplaats, autogordel en kinderzitje, vaarbewijs, kenteken, rijbewijs, registratie voertuigen, taxi.

 • Werk

  Sollicitatieplicht, ww-uitkering, ontslag, medische keuring, evc erkenning, tewerkstelling, vakantie, werkplek en werktijden, verlof.

 • Wonen

  Asbest, brandveiligheid, vergunningen, ongedierte- en onkruidbestrijding, starterslening, urgentiebewijs, verhuurdersverklaring, welstand, woning zoeken.

 • Zorg en gezondheid

  Begraven en cremeren, opname, geneesmiddelen, thuiszorg, jeugdhulp, mantelzorg, woonvoorziening, pgb, zorgverzekering en zorgtoeslag.