Informatie hergebruiken

Via Overheid.nl kunnen burgers en professionals zoeken in regelgeving, bekendmakingen en andere gegevensverzamelingen van de overheid. Om het hergebruik van deze data mogelijk te maken, is er een technische koppeling (ook wel webservice of API genoemd) beschikbaar waarmee eenvoudig kan worden gezocht in de data van Overheid.nl. Deze webservice is onderdeel van de zoekfunctionaliteit die bekend is als 'de zoekdienst'.

De gegevensverzamelingen Lokale wet- en regelgeving, Berichten over uw buurt, Lokale vergunningen, Overheidsorganisaties en Diensten kunnen op deze wijze worden uitgevraagd. Er zijn met de webservice complexe zoekvragen mogelijk als: “zoek alle regelingen van 'Amsterdam' met het woord 'leges' in de titel EN met het woord 'huwelijk' in de tekst”.
Mogelijke toepassingen zijn bijvoorbeeld het tonen van regelgeving op gemeentelijke websites, het tonen van bekendmakingen op een kaart en het ontsluiten van data op mobiele telefoons of tablets.

Er is een technische handleiding beschikbaar, die is bedoeld voor ontwikkelaars van partijen die de data van Overheid.nl willen ontsluiten: Handleiding Open data webservices voor Overheid.nl: Bevragen van de zoekdienst via SRU (in PDF-formaat).

Meer informatie over het hergebruik van publicaties op officielebekendmakingen.nl vindt u hier.