Toegankelijkheid

Overheid.nl wil dat iedereen deze website kan gebruiken. Komt u toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Dan kunt u dit aan ons melden.

Toegankelijkheidsverklaringen

Voor de volgende onderdelen van Overheid.nl is een toegankelijkheidsverklaring beschikbaar:

Overheid.nl

Het toegankelijkheidslabel van Overheid.nl. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

De bovenstaande verklaring is van toepassing op de volgende domeinen:

Wet- en regelgeving

Het toegankelijkheidslabel van Wettenbank. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

De bovenstaande verklaring is van toepassing op de volgende domeinen:

Officiële bekendmakingen

Het toegankelijkheidslabel van Officiële bekendmakingen. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

De bovenstaande verklaring is van toepassing op de volgende domeinen:

Over uw Buurt

Het toegankelijkheidslabel van Over uw Buurt. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

De bovenstaande verklaring is van toepassing op de volgende domeinen:

GEOZET Over uw Buurt

Het toegankelijkheidslabel van GEOZET Over uw Buurt. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

De bovenstaande verklaring is van toepassing op de volgende domeinen:

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom gelden er functioneel-technische en redactionele toegankelijkheidseisen (voorheen: webrichtlijnen) voor websites van de overheid. Deze zijn vastgelegd in de toegankelijkheidsstandaard Digitoegankelijk.

Garanderen toegankelijkheid

Wij garanderen een goede toegankelijkheid door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen:

  • Toegankelijkheid ‘by design’: toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw- en redactionele proces van onze website.
  • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) de website op toegankelijkheid. Zowel voor de functioneel-technische onderdelen als de redactionele aspecten. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Kennis medewerkers: onze medewerkers houden hun kennis over toegankelijkheid op peil en passen dit toe waar nodig.

Problemen met toegankelijkheid melden

Hebt u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt? Neem dan contact op met Overheid.nl.