Toegankelijkheid

Overheid.nl wil dat iedereen deze website kan gebruiken. Komt u toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Dan kunt u dit aan ons melden.

Toegankelijkheidsverklaringen

Voor de volgende onderdelen van Overheid.nl is een toegankelijkheidsverklaring beschikbaar:

Overheid.nl

Het toegankelijkheidslabel van Overheid.nl. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

De bovenstaande verklaring is van toepassing op de volgende domeinen:

Wet- en regelgeving

Het toegankelijkheidslabel van Wettenbank. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

De bovenstaande verklaring is van toepassing op de volgende domeinen:

Officiële bekendmakingen

Het toegankelijkheidslabel van Officiële bekendmakingen. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

De bovenstaande verklaring is van toepassing op de volgende domeinen:

 

 

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom gelden er functioneel-technische en redactionele toegankelijkheidseisen (voorheen: webrichtlijnen) voor websites van de overheid. Deze zijn vastgelegd in de toegankelijkheidsstandaard Digitoegankelijk.

Garanderen toegankelijkheid

Wij garanderen een goede toegankelijkheid door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen:

  • Toegankelijkheid ‘by design’: toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw- en redactionele proces van onze website.
  • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) de website op toegankelijkheid. Zowel voor de functioneel-technische onderdelen als de redactionele aspecten. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Kennis medewerkers: onze medewerkers houden hun kennis over toegankelijkheid op peil en passen dit toe waar nodig.

Problemen met toegankelijkheid melden

Hebt u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt? Neem dan contact op met Overheid.nl.