Toegankelijkheid

Overheid.nl wil dat iedereen deze website kan gebruiken. Komt u toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Dan kunt u dit aan ons melden.

Toegankelijkheidsverklaringen

Voor overheid.nl is een toegankelijkheidsverklaring opgesteld:

Overheid.nl

Het toegankelijkheidslabel van Overheid.nl. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

Ook voor de overige collecties die onder overheid.nl vallen, zijn verklaringen opgesteld:

Collectie/omgevingStatusURL Verklaring
Overheid.nlAhttps://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/316
CVDR (Lokale regelgeving)Bhttps://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/6272
OEBBhttps://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/375
WettenBhttps://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/374
TuchtrechtChttps://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/6279
VerdragenbankChttps://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/6298
StandaardenChttps://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/6285
InternetconsultatieChttps://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/6286
WetgevingskalenderChttps://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/6299
Register van Overheidsorganisaties (ROO)Ahttps://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/6301
KOOP-websiteAhttps://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/6302
DataBhttps://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/6394
Linked DataDhttps://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/6426
PUCChttps://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/3949
RijksfinanciënBhttps://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/6446
BouBBhttps://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/3844
Design SystemDhttps://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/6429
KPMDhttps://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/6448
https://rbv.rijksfinancien.nlBhttps://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/6403
https://identifier.overheid.nlBhttps://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/6430
https://treatydatabase.overheid.nlChttps://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/6298
verkeersbesluiten.overheid.nlBhttps://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/6453
Oproepingen.overheid.nlChttps://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/13570
Open.overheid.nlBhttps://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/6455

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom gelden er functioneel-technische en redactionele toegankelijkheidseisen voor websites van de overheid. Deze zijn vastgelegd in de toegankelijkheidsstandaard Digitoegankelijk.

Garanderen toegankelijkheid

Wij garanderen een goede toegankelijkheid door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen:

  • Toegankelijkheid ‘by design’: toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw- en redactionele proces van onze website.
  • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) de website op toegankelijkheid. Zowel voor de functioneel-technische onderdelen als de redactionele aspecten. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Kennis medewerkers: onze medewerkers houden hun kennis over toegankelijkheid op peil en passen dit toe waar nodig.

Problemen met toegankelijkheid melden

Hebt u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt? Neem dan contact op met Overheid.nl.