Toegankelijkheid

Overheid.nl wil dat iedereen deze website kan gebruiken. Komt u toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Dan kunt u dit aan ons melden.

Toegankelijkheidsverklaringen

Voor overheid.nl is een toegankelijkheidsverklaring opgesteld:

Overheid.nl

Het toegankelijkheidslabel van Overheid.nl. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

Ook voor de overige collecties die onder overheid.nl vallen, zijn verklaringen opgesteld:

Collectie/omgeving Status URL Verklaring
Overheid.nl A https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/316
CVDR (Lokale regelgeving) B https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/6272
OEB B https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/375
Wetten B https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/374
Tuchtrecht B https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/6279
Verdragenbank B https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/6298
Standaarden B https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/6285
Internetconsultatie B https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/6286
Wetgevingskalender B https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/6299
Register van Overheidsorganisaties (ROO) A https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/6301
KOOP-website B https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/6302
Data B https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/6394
Linked Data B https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/6426
PUC B https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/3949
Rijksfinanciën B https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/6446
BouB B https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/3844
Design System B https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/6429
KPM B https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/6448
https://rbv.rijksfinancien.nl B https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/6403
https://identifier.overheid.nl B https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/6430
https://treatydatabase.overheid.nl B https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/6298
verkeersbesluiten.overheid.nl B https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/6453
Oproepingen.overheid.nl B https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/13570
Open.overheid.nl B https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/6455

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom gelden er functioneel-technische en redactionele toegankelijkheidseisen voor websites van de overheid. Deze zijn vastgelegd in de toegankelijkheidsstandaard Digitoegankelijk.

Garanderen toegankelijkheid

Wij garanderen een goede toegankelijkheid door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen:

  • Toegankelijkheid ‘by design’: toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw- en redactionele proces van onze website.
  • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) de website op toegankelijkheid. Zowel voor de functioneel-technische onderdelen als de redactionele aspecten. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Kennis medewerkers: onze medewerkers houden hun kennis over toegankelijkheid op peil en passen dit toe waar nodig.

Problemen met toegankelijkheid melden

Hebt u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt? Neem dan contact op met Overheid.nl.