Contact

Algemene vragen over het regeringsbeleid en landelijke wet- en regelgeving

De publieksvoorlichting voor Overheid.nl is ondergebracht bij Informatie Rijksoverheid. Informatie Rijksoverheid is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8:00 tot 20:00 uur op telefoonnummer 1400 (gebruikelijke belkosten). Ook kunt u uw vraag via het contactformulier op Rijksoverheid.nl sturen.

Voor het melden van identiteitsfraude kunt u terecht bij het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude (CMI), dat een onderdeel is van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). Het CMI helpt slachtoffers bij het oplossen van de gevolgen van identiteitsfraude. Het CMI is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8:30 tot 17:00 uur op telefoonnummer (088) 900 10 00 (lokaal tarief). Bent u slachtoffer van identiteitsfraude? Vul dan het meldingsformulier identiteitsfraude in.

Ondernemersvragen

Bent u ondernemer en hebt u vragen over regels, vergunningen en subsidies? Dan vindt u veel informatie op de website Ondernemersplein.

Vragen over MijnOverheid

Hebt u vragen of klachten over de inhoud van berichten, persoonlijke gegevens of zaakinformatie die via MijnOverheid worden aangeboden, neem dan contact op met de betreffende organisatie. Alleen deze organisatie kan uw vraag of klacht beantwoorden. Contactgegevens van de organisaties vindt u in de lijst van aangesloten overheidsorganisaties. Berichten die u via de Berichtenbox ontvangt, bevatten ook de contactgegevens van de verzendende organisatie.

Hebt u vragen of klachten over de werking van MijnOverheid (zoals registratie, gebruiksvoorwaarden of veiligheid), maakt u dan gebruik van het contactformulier van MijnOverheid.

Vragen over Wet- en regelgeving

Hebt u vragen of opmerkingen over het gebruik van het onderdeel Wet- en regelgeving, kijkt u dan eerst bij de Veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij, vul dan het reactieformulier in. Gebruik het reactieformulier ook als u denkt dat de informatie in Wet- en regelgeving niet klopt.

Vragen over Officiële bekendmakingen

Hebt u vragen of opmerkingen over het gebruik van het onderdeel Officiële bekendmakingen, kijkt u dan eerst bij Help bij Officiële bekendmakingen. Bent u met deze informatie niet geholpen, vul dan het reactieformulier in. Gebruik het reactieformulier ook als u denkt dat de informatie in Officiële bekendmakingen niet klopt.

Reageren op Internetconsultatie

Op Internetconsultatie staan concepten van wetten, Algemene Maatregelen van Bestuur, ministeriële regelingen en beleidsnota’s waarop iedereen kan reageren door het reactieformulier in te vullen. De betrokken ministeries bekijken de reacties en passen eventueel het wetsvoorstel aan.

Ervaart u technische problemen met het onderdeel Internetconsultatie, stuur dan een mail naar Servicedesk@koop.overheid.nl.

Reageren op de Wetgevingskalender

De Wetgevingskalender geeft inzicht in het proces van totstandkoming van wetten en amvb’s (en soms ook van ministeriële regelingen). Ook biedt de Wetgevingskalender inzicht in de door Nederland te implementeren EU-richtlijnen.

Hebt u algemene vragen over aankomende wet- en regelgeving, dan kunt u uw vraag versturen via het contactformulier op Rijksoverheid.nl. Hebt u vragen over het gebruik en de werking van de Wetgevingskalender, lees dan eerst over de Wetgevingskalender. U kunt uw vragen en opmerkingen vervolgens doorgeven via het Reactieformulier Reageren op de Wetgevingskalender.

Vragen aan de gemeente

Als u een vraag hebt aan een gemeente of andere overheidsorganisatie, kunt u het beste direct contact opnemen met deze organisatie. Telefoonnummers en e-mailadressen vindt u op https://almanak.overheid.nl.

Vragen over Lokale wet- en regelgeving

Vragen over Lokale wet- en regelgeving kunt u stellen via het Reactieformulier Reageren op Lokale wet- en regelgeving.

Vragen over Berichten over uw buurt

Als u een vraag hebt over Berichten over uw buurt, kunt u deze stellen via het Reactieformulier Berichten over uw buurt.

Vragen over Diensten

Hebt u vragen of klachten over het onderdeel Diensten, dan kunt u deze stellen via het Reactieformulier Reageren op Diensten.

Vragen over Levensgebeurtenissen

Ervaart u technische problemen met het onderdeel Levensgebeurtenissen, stuur dan een mail naar Servicedesk@koop.overheid.nl.

Vragen over de website Overheid.nl

Hebt u vragen of opmerkingen over het gebruik of de werking van Overheid.nl of een van de onderdelen, kijkt u dan eerst bij de Veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij, vul dan het reactieformulier in. U krijgt over het algemeen binnen vijf werkdagen een reactie.

Voor het beantwoorden van vragen hanteren Rijksoverheid.nl en Overheid.nl de e-mailgedragslijn voor overheden. In de privacyverklaring leest u hoe Rijksoverheid.nl en Overheid.nl omgaan met uw persoonsgegevens en met cookies.