Help bij Zoeken

Zoeken binnen Overheid.nl

Zoeken binnen Overheid.nl betekent zoeken per gegevensverzameling, dus zoeken in Diensten, in Overheidsorganisaties, in Wet- en regelgeving, in Officiële bekendmakingen en in de andere gegevensverzamelingen. Het is niet mogelijk om in één keer door alle informatie op Overheid.nl te zoeken. Wel zijn sommige gegevensverzamelingen zowel individueel als in combinatie doorzoekbaar.

Op de homepage van Overheid.nl heeft u via vier onderwerpen toegang tot alle gegevensverzamelingen op Overheid.nl. Elke verzameling kan worden doorzocht.

Meer informatie is te vinden in de Help van de afzonderlijke gegevensverzamelingen en via onderstaande links kunt u direct zoeken in de afzonderlijke gegevensverzamelingen.

Berichten over uw Buurt

Voor zoekresultaten die relevant zijn voor uw buurt kunt u hier zoeken met behulp van uw volledige postcode.

Dienstverlening

Deze zoekresultaten zijn afkomstig uit het onderdeel Diensten en geven alle diensten van de overheid weer die betrekking hebben op uw zoekvraag.

Beleid & regelgeving

Overheid.nl geeft u hier de mogelijkheid om in diverse gegevensverzamelingen op het gebied van Beleid & regelgeving te zoeken.

Contactgegevens overheden

Deze zoekresultaten geven de overheidsorganisaties, inclusief de zelfstandige bestuursorganen (het zbo-register), weer die betrekking hebben op uw zoekvraag.

Hergebruik (open data)

Via Overheid.nl kunnen burgers en professionals zoeken in regelgeving, bekendmakingen en andere gegevensverzamelingen van de overheid. Om het hergebruik van deze data mogelijk te maken, is er een technische koppeling (ook wel webservice of API genoemd) beschikbaar waarmee eenvoudig kan worden gezocht in de data van Overheid.nl. Deze webservice is onderdeel van de zoekfunctionaliteit die bekend is als 'de zoekdienst'.

De gegevenszamelingen Lokale wet- en regelgeving, Berichten over uw Buurt, Lokale vergunningen, Overheidsorganisaties en Diensten kunnen op deze wijze worden uitgevraagd. Er zijn met de webservice complexe zoekvragen mogelijk als: “zoek alle regelingen van 'Amsterdam' met het woord 'leges' in de titel EN met het woord 'huwelijk' in de tekst”.
Mogelijke toepassingen zijn bijvoorbeeld het tonen van regelgeving op gemeentelijke websites, het tonen van bekendmakingen op een kaart en het ontsluiten van data op mobiele telefoons of tablets.

Er is een technische handleiding beschikbaar die is bedoeld voor ontwikkelaars van partijen die de data van Overheid.nl willen ontsluiten: Handleiding Open data webservices voor Overheid.nl: Bevragen van de zoekdienst via SRU (in PDF-formaat). Meer informatie over Search/Retrieval via URL staat op de website StandaardenOverheid.nl.